Մոտենանք Տիրոջը

Երեխաների համար

Մոտենանք Տիրոջը

Կիրթլենդում, Օհայո, Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը հայտնություն ստացավ: Տերն ասաց նրան. «Մոտեցեք ինձ, և ես կմոտենամ ձեզ. փնտրեք ինձ ջանասիրաբար, և կգտնեք ինձ. խնդրեք, և կստանաք. թակեք, և ձեզ կբացվի» (ՎևՈւ 88.63): Տիրոջը մոտենալու միջոցներից մեկը Նրա մարգարեին հետևելն է:

Նկար նկարելով ցույց տվեք, թե ինչ է Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը խնդրել մեզ անել.

Աղոթեք:

Եղեք բարի:

Ջանասիրաբար սովորեք:

Օգնեք ուրիշներին:

Կիսվեք ձեր վկայությամբ:

Կարդացեք սուրբ գրքերը: