Generalkonferenser
Guds avsikt är att föra dig hem
Generalkonferensen i april 2024


Guds avsikt är att föra dig hem

Allt i Faderns plan för sina älskade barn är utformat för att föra dem alla hem.

Jag vill uttrycka min tacksamhet för era böner nu när jag har påbörjat processen att anpassa mig till kallelsen, genom president Nelson, att verka som en Herren Jesu Kristi apostel. Ni kan förmodligen väl föreställa er hur ödmjukande det här har känts, och det har varit en mycket omvälvande tid med allvarlig självrannsakan. Men det är verkligen en stor ära att få tjäna Frälsaren, oavsett i vilken egenskap, och att tillsammans med er sprida de goda nyheterna om hans evangelium om hopp.

Därutöver har det sagts att bakom varje ny apostel står en förbluffad svärmor. Jag vet inte om det faktiskt har sagts, men i det här fallet kan det absolut vara så. Och jag misstänker att det faktum att min svärmor inte längre är med oss inte gör något för att minska hennes förvåning.

För flera månader sedan när min fru och jag besökte ett annat land i olika uppdrag för kyrkan vaknade jag tidigt en morgon och tittade sömnigt ut genom vårt hotellfönster. Nedanför på den trafikerade gatan hade ett väghinder satts upp med en polis stationerad i närheten som skulle få bilarna att vända om när de nådde barriären. Först var det bara några få bilar som kom längs vägen och fick vända tillbaka. Men allteftersom tiden gick och trafiken ökade började köer med bilar att bildas.

Från fönstret ovanför såg jag hur polisen verkade finna tillfredsställelse i sin makt att blockera trafikens flöde och avvisa människor. Faktum är att han verkade få lite svikt i stegen, som om han skulle börja dansa, för varje bil som närmade sig barriären. Om en bilförare irriterades av vägspärren verkade polisen inte vilja hjälpa eller sympatisera. Han bara skakade på huvudet upprepade gånger och pekade i motsatt riktning.

Mina vänner, mina medlärjungar på jordelivets väg: vår Faders vackra plan, ja, hans ”makalösa” plan,1 är utformad för att föra er hem, inte för att stänga er ute.2 Ingen har byggt ett väghinder och stationerat någon där för att få er att vända om och skicka iväg er. Det är i själva verket precis tvärt om. Gud är outtröttlig i sitt sökande efter er. Han ”vill att alla hans barn ska välja att återvända till honom”,3 och han använder varje möjlig åtgärd för att föra er tillbaka.

Vår kärleksfulle Fader övervakade skapelsen av denna jord i den uttryckliga avsikten att ge dig och mig möjlighet att uppleva jordelivets ansträngande och förfinande upplevelser, chansen att använda vår gudagivna handlingsfrihet till att välja honom,4 till att lära och växa, göra misstag, omvända oss, älska Gud och vår nästa, och återvända till honom en dag.

Han sände sin dyrbara, älskade Son till denna fallna värld för att genomgå hela spektrumet av mänskliga upplevelser, vara ett föredöme för resten av hans barn att följa och för att sona och återlösa. Kristi stora försoningsgåva tar bort varje väghinder för fysisk och andlig död som kan skilja oss från vårt eviga hem.

Allt i Faderns plan för sina älskade barn är utformat för att föra dem alla hem.

Vad kallar Guds budbärare, hans profeter, den här planen i återställelsens skrifter? De kallar den återlösningsplanen,5 barmhärtighetens plan,6 den stora lycksalighetsplanen7 och frälsningsplanen som är för alla, ”genom min Enföddes blod”.8

Avsikten med Faderns stora lycksalighetsplan är din lycka, just här, just nu och i evigheten. Den är inte att förhindra din lycka, för att i stället orsaka dig oro och rädsla.

Avsikten med Faderns återlösningsplan är i själva verket din återlösning, din räddning genom Jesu Kristi lidanden och död,9 befriade från syndens och dödens fångenskap. Den är inte att lämna dig som du är.

Avsikten med Faderns barmhärtighetsplan är att visa barmhärtighet när du vänder tillbaka till honom och hedrar ditt trohetsförbund med honom. Den är inte att förneka barmhärtighet och för att tillfoga smärta och sorg.

Avsikten med Faderns frälsningsplan är i själva verket din frälsning i det celestiala härlighetsriket när du tar emot ”Jesu vittnesbörd”10 och frambär hela din själ till honom.11 Den är inte att hålla dig utanför.

Betyder det att allt är tillåtet med avsikt på hur vi lever våra liv? Att det sätt vi väljer att använda vår handlingsfrihet på inte har någon betydelse? Att vi kan ta emot eller bortse från Guds bud? Nej, naturligtvis inte. Säkerligen var en av Jesu mest ihärdiga uppmaningar och vädjanden under hans jordiska verksamhet att vi skulle förändras och omvända oss och komma till honom.12 Underförstått i all hans undervisning om att leva på ett högre plan av moraliskt beteende13 finns en uppfordran till personlig utveckling, till förvandlande tro på Kristus, till en mäktig förändring i hjärtat.14

Gud vill att vi på ett radikalt sätt ska omvandla våra själviska och högmodiga impulser, fördriva den naturliga människan15 och ”gå och inte synda mer”.16

Om vi tror att avsikten med Faderns allomfattande plan är att frälsa oss, återlösa oss, visa oss barmhärtighet och därigenom ge oss glädje, vad är då Sonens avsikt, han varigenom denna stora plan förverkligas?

Sonen säger själv: ”Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig.”17

Jesu vilja är den välvillige Faderns vilja! Han vill göra det möjligt för varenda en av sin Faders barn att nå planens slutmål – evigt liv tillsammans med dem. Ingen är undantagen denna gudomliga potential.

Om du är benägen att oroa dig för att du aldrig kommer att hålla måttet, eller att Kristi obegränsade försonings kärleksfulla räckvidd barmhärtigt omfattar alla andra, men inte dig, så missförstår du. Obegränsad betyder obegränsad. Obegränsad omfattar dig och dem du älskar.18

Nephi förklarar denna vackra sanning: ”Han gör ingenting utom det som är till nytta för världen, för han älskar världen så högt att han lägger ner sitt eget liv för att kunna dra alla människor till sig. Därför befaller han ingen att inte ta del av hans frälsning.”19

Frälsaren, den gode herden, söker efter sina förlorade får tills han finner dem.20 Han vill inte ”att någon ska gå förlorad”.21

”Min barmhärtighets arm är utsträckt mot er, och den som kommer tar jag emot.”22

”Har ni några som är sjuka bland er? För dem hit. Har ni några som är lama eller blinda eller halta eller krymplingar eller spetälska eller som är förtvinade eller som är döva eller som lider på något sätt? För dem hit så ska jag bota dem, för jag hyser medlidande med er.”23

Han förkastade inte kvinnan med blödningar; han ryggade inte tillbaka från den spetälske; han avvisade inte kvinnan som gripits för äktenskapsbrott; han motade inte bort den ångerfulle, oavsett dennes synd. Och han avvisar inte dig eller dem du älskar när ni för ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande till honom. Det är inte hans avsikt eller ändamål, inte heller hans plan, syfte, önskan eller hopp.

Nej, han sätter inte upp väghinder eller barriärer; han tar bort dem. Han stänger dig inte ute; han välkomnar dig in.24 Hela hans livsgärning var en levande förkunnelse om denna avsikt.

Sedan har vi förstås hans försoningsoffer i sig, som är svårare för oss att förstå, bortom vår jordiska förmåga att begripa. Men – och det här är ett viktigt ”men” – vi förstår, kan begripa, den heliga, frälsande avsikten med hans försoningsoffer.

Templets förlåt brast i två delar när Jesus dog på korset, vilket symboliserade att tillträdet tillbaka till Faderns närhet hade öppnats på vid gavel – för alla som vänder sig till honom, litar på honom, lägger sina bördor på honom och tar hans ok på sig genom förbundsband.25

Med andra ord, Faderns plan handlar inte om väghinder. Det har den aldrig gjort. Det kommer den aldrig att göra. Finns det sådant vi behöver göra, bud att hålla, aspekter av vår natur att förändra? Ja. Men med hans nåd är de inom räckhåll, inte utom räckhåll, för oss.

Detta är den goda nyheten! Jag är outsägligt tacksam för dessa enkla sanningar. Faderns ändamål, hans plan, hans syfte, hans avsikt, hans önskan och hans hopp är att hela dig, att ge dig frid, att föra dig och dem du älskar hem. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi, hans Sons, namn, amen.

Skriv ut