Konferencja Generalna
Przesłanie na rozpoczęcie
Przypisy

Hide Footnotes

Motyw

Przesłanie na rozpoczęcie

Powinniśmy starać się, na wszelkie możliwe sposoby, usłyszeć Jezusa Chrystusa, który przemawia do nas poprzez moc i posługę Ducha Świętego.

Moi umiłowani bracia i siostry, witamy was na tej historycznej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w kwietniu 2020 r. Z przyczyn wam znanych stoję przed wami w pustym audytorium!

Kiedy obiecałem wam na konferencji generalnej w październiku 2019 r., że kwietniowa konferencja będzie „pamiętna” i „niezapomniana”, nie wiedziałem, że właśnie przemawianie do widocznej kongregacji w liczbie mniej niż 10 osób sprawi, że ta konferencja będzie dla mnie tak pamiętna i niezapomniana! Jednak wiedza, że bierzecie udział w transmisji elektronicznej, oraz piękny śpiew chóru, który wykonał pieśń „It Is Well with My Soul” [Dobrze jest duszy mej], przynoszą mej duszy pociechę.

Jak wiecie, uczestnictwo w tej konferencji generalnej jest ściśle ograniczone, gdyż pragniemy być dobrymi obywatelami świata i dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby COVID-19. Ten wirus ma ogromny wpływ na cały świat. Na pewien czas zmienił także nasze spotkania kościelne, służbę misjonarską i pracę świątynną.

Chociaż dzisiejsze ograniczenia związane są ze złośliwym wirusem, osobiste próby życiowe sięgają daleko poza tę pandemię. Przyszłe próby mogą być wynikiem wypadku, klęski żywiołowej lub nieoczekiwanego osobistego cierpienia.

Jak możemy przetrwać takie próby? Pan powiedział nam, że „jeżeli jesteście przygotowani, nie zaznacie trwogi”1. Oczywiście, możemy przechowywać własne zapasy żywności, wody i oszczędności. Ale równie ważna jest nasza potrzeba wypełnienia osobistych magazynów duchowych wiarą, prawdą i świadectwem.

Naszym ostatecznym celem w życiu jest przygotowanie się na spotkanie z naszym Stwórcą. Czynimy to poprzez codzienne dążenie do upodabniania się do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa2. Czynimy to, gdy codziennie pokutujemy i przyjmujemy Jego oczyszczającą, uzdrawiającą i wzmacniającą moc. Wtedy możemy poczuć trwały pokój i radość, nawet w niespokojnych czasach. Właśnie dlatego Pan błagał nas, abyśmy stali na świętych miejscach i „nie [dali] się poruszyć”3.

W tym roku obchodzimy dwusetną rocznicę jednego z najważniejszych wydarzeń w historii świata — mianowicie ukazania się Boga Ojca i Jego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, Józefowi Smithowi. Podczas tej niezwykłej wizji Bóg Ojciec wskazał Jezusa Chrystusa i powiedział: „Oto Mój Umiłowany Syn. Słuchaj Go!”4.

To napomnienie skierowane do Józefa dotyczy każdego z nas. Powinniśmy starać się, na wszelkie możliwe sposoby, usłyszeć Jezusa Chrystusa, który przemawia do nas poprzez moc i posługę Ducha Świętego.

Celem tej i każdej konferencji generalnej jest pomóc nam Go usłyszeć. Modliliśmy się i zachęcaliśmy was do modlitwy, aby Duch Pana był z nami w takiej obfitości, abyście mogli usłyszeć przesłania, które Zbawiciel ma specjalnie dla was — przesłania, które przyniosą pokój waszej duszy. Przesłania, które uzdrowią wasze złamane serce. Przesłania, które rozświetlą wasz umysł. Przesłania, które pomogą wam wiedzieć, co robić, gdy idziecie ścieżką zawirowań i prób.

Modlimy się, aby ta konferencja była pamiętna i niezapomniana ze względu na przesłania, które usłyszycie, wyjątkowe ogłoszenia, które zostaną podane, oraz doświadczenia, do przeżycia których zostaniecie zachęceni.

Na przykład, na zakończenie niedzielnej sesji porannej zwołamy uroczyste światowe zgromadzenie i poprowadzę was w świętym Okrzyku Hosanna. Modlimy się, aby był to dla was duchowy punkt kulminacyjny, gdy jednym globalnym głosem wyrazimy naszą głęboką wdzięczność Bogu Ojcu i Jego Umiłowanemu Synowi, wychwalając Ich w ten wyjątkowy sposób.

Do tego świętego aktu używamy czystych, białych chusteczek. Ale jeśli ich nie macie, możecie po prostu machać ręką. Na zakończenie Okrzyku Hosanna wszyscy przyłączymy się do chóru, śpiewając hymn pt. „Duch Boży”5.

Moi drodzy bracia i siostry, ta konferencja będzie wspaniała. Ten rok będzie niezwykły, jeśli z uwagą skupimy się na Zbawicielu i Jego przywróconej ewangelii. Najważniejsze trwałe efekty tej historycznej konferencji nastąpią, jeśli zmienią się nasze serca i podejmiemy trwające całe życie starania, aby Go słuchać.

Witamy na konferencji generalnej w kwietniu 2020 roku! Wiem, że Bóg, nasz Ojciec Niebieski, i Jego Syn, Jezus Chrystus, wiedzą o naszym istnieniu. Będą z nami podczas tych dwóch chwalebnych dni, gdy będziemy starali się zbliżyć do Nich i uhonorować Ich. W święte imię Jezusa Chrystusa, amen.