2010 – 2019
Môžeme konať lepšie a byť lepšími
Generálna konferencia apríl 2019


Môžeme konať lepšie a byť lepšími

Zamerajte sa na každodenné pokánie, aby bolo také neoddeliteľné od vášho života, aby ste mohli vykonávať kňazstvo s väčšou mocou ako kedykoľvek predtým.

Moji drahí bratia, je inšpirujúce pozerať sa na toto obrovské zhromaždenie Pánovho práporu nositeľov kňazstva. Aká ste len mocná sila dobra! Máme vás radi. Modlíme sa za vás. A sme za vás veľmi vďační.

Nedávno som pocítil, že ma to ťahá k Pánovmu pokynu, ktorý dal skrze proroka Josepha Smitha: „Nehovor k tomuto pokoleniu o ničom, iba o pokání.“1 Toto vyhlásenie sa často v písmach opakuje.2 Nabáda k zrejmej otázke: „Potrebuje každý činiť pokánie?“ Odpoveď znie áno.

Príliš veľa ľudí pokladá pokánie za trest – niečo, čomu sa treba vyhnúť, s výnimkou tých najzávažnejších okolností. Tento pocit trestu však vyvoláva Satan. Snaží sa nám zabrániť, aby sme hľadeli k Ježišovi Kristovi3, ktorý stojí s otvoreným náručím4, dúfajúci a ochotný uzdraviť, odpustiť, očistiť, posilniť a posvätiť nás.

Slovo pre pokánie sa v gréckom Novom zákone píše ako metanoeo. Predpona meta- znamená „zmena“. Prípona -noeo súvisí s gréckymi slovami, ktoré znamenajú „myseľ“, „poznanie“, „duch“ a „dych“.5

Keď vás teda Ježiš požiada, aby ste činili „pokánie“6, pozýva nás, aby sme zmenili svoju myseľ, svoje poznanie, svojho ducha – dokonca aj spôsob, akým dýchame. Žiada nás, aby sme zmenili spôsob, akým milujeme, myslíme, slúžime, trávime svoj čas, zaobchádzame so svojou manželkou, učíme naše deti a dokonca spôsob, akým sa staráme o naše telá.

Nič nie je viac oslobodzujúce, viac zušľachťujúce alebo rozhodujúcejšie pre náš individuálny pokrok než je pravidelné, každodenné zameranie sa na pokánie. Pokánie nie je udalosť; je to proces. Je kľúčom k šťastiu a pokoju mysle. Keď sa spojí s vierou, pokánie otvára náš prístup k moci uzmierenia Ježiša Krista.7

Či už usilovne postupujete po ceste zmluvy, či ste z nej skĺzli alebo odišli, alebo ju dokonca ani nemôžete vidieť z miesta, na ktorom teraz ste, žiadam vás, aby ste činili pokánie. Zažite posilňujúcu moc každodenného pokánia – moc toho, keď každý deň konáte o trochu lepšie a ste o niečo lepšími.

Keď sa rozhodneme činiť pokánie, rozhodneme sa zmeniť! Umožňujeme Spasiteľovi, aby nás premenil na najlepšiu verziu samých seba. Rozhodujeme sa duchovne rásť a prijímať radosť – radosť z vykúpenia v Ňom.8 Keď sa rozhodujeme činiť pokánie, rozhodujeme sa stať viac takými, ako Ježiš Kristus!9

Bratia, musíme konať lepšie a byť lepšími, pretože sme v súboji. Boj s hriechom je skutočný. Protivník znásobuje svoje úsilie narušiť svedectvá a brániť Pánovmu dielu. Vyzbrojuje svojich prisluhovačov mocnými zbraňami, aby nám znemožnil podieľať sa na Pánovej radosti a láske.10

Pokánie je kľúčom k tomu, ako sa vyhnúť utrpeniu spôsobenému nástrahami protivníka. Pán v tomto bode nášho večného postupu od nás neočakáva dokonalosť. Avšak očakáva od nás, že sa staneme čoraz čistejšími. Každodenné pokánie je cestou k čistote a čistota prináša moc. Osobná čistota nás môže učiniť mocnými nástrojmi v rukách Božích. Naše pokánie – naša čistota – nám umožní pomáhať pri zhromažďovaní Izraela.

Pán učil proroka Josepha Smitha, „že práva kňazstva sú neoddeliteľne spojené s mocou nebies, a že moc nebies sa môže ovládať a používať iba na zásadách spravodlivosti“.11

Vieme, čo nám poskytne väčší prístup k moci nebies. Vieme tiež, čo bude brzdiť náš pokrok – čo musíme prestať robiť, aby sme zvýšili náš prístup k moci nebies. Bratia, s modlitbou sa snažte pochopiť, čo stojí v ceste vášmu pokániu. Zistite, čo bráni vášmu pokániu. A potom to zmeňte! Čiňte pokánie! Každý z nás môže konať lepšie a byť lepším ako kedykoľvek predtým.12

Existujú konkrétne spôsoby, ako sa môžeme zlepšiť. Jedným z nich je spôsob, akým zaobchádzame s našimi telami. Som v úžase nad zázrakom ľudského tela. Je to nádherné stvorenie, ktoré je nevyhnutné pre náš postupný výstup k nášmu konečnému božskému potenciálu. Bez neho nemôžeme napredovať. Keď nám Boh dal dar tela, dovolil nám, aby sme urobili zásadný krok smerom k tomu, aby sme sa Mu stali viac podobnými.

Satan tomu rozumie. Trpí tým, že ho jeho odpadlíctvo v predsmrteľnom živote nadobro zbavilo tohto privilégia, čo ho zanecháva v neustálom stave žiarlivosti a odporu. Preto mnohé, ak nie väčšina, pokušení, ktoré nám hádže do cesty, nás nútia zneužiť svoje telo alebo telá iných. Pretože Satan sa bez tela cíti mizerne, chce, aby sme boli biedni kvôli našim telám.13

Vaše telo je vaším osobným chrámom, stvoreným poskytnúť domov pre vášho večného ducha.14 Vaša starostlivosť o tento chrám je dôležitá. Teraz sa pýtam vás, bratia, máte väčší záujem o obliekanie a starostlivosť o svoje telo, aby ste sa páčili svetu, či aby ste potešili Boha? Vaša odpoveď na túto otázku Mu posiela priamu správu o vašich pocitoch týkajúcich sa Jeho mimoriadneho daru pre vás. V tejto úcte k svojmu telu, bratia, si myslím, že môžeme konať lepšie a byť lepšími.

Ďalší spôsob, ako môžeme konať lepšie a byť lepšími je to, ako si ctíme ženy v našich životoch, počnúc našimi manželkami a dcérami, našimi matkami a sestrami.15

Pred niekoľkými mesiacmi som dostal srdcervúci list od drahej sestry. Napísala: „[Moje dcéry a ja] cítime, že sme v neľútostnom boji o plnú pozornosť svojich manželov a synov v konkurencii s celodennými správami zo športu, videohrami, správami z burzy cenných papierov [a] nekonečným analyzovaním a pozeraním prenosov z každého [mysliteľného] športu. Je to ako keby sme prišli o naše predné sedadlá vedľa našich manželoch a synov, pre ich permanentky do predného radu [so športom a hrami].“16

Bratia, vašou prvoradou a najdôležitejšou povinnosťou ako nositeľa kňazstva je milovať a starať sa o svoju manželku. Staňte sa jedným telom. Buďte jej partnerom. Uľahčite jej to, aby chcela byť len vaša. Žiadny iný záujem v živote by nemal mať prednosť pred budovaním večného vzťahu s ňou. Nič v televízii, na mobilnom zariadení alebo počítači nie je dôležitejšie ako jej pohoda. Urobte si inventúru toho, ako trávite svoj čas a kde investujete svoju energiu. To vám povie, kde je vaše srdce. Modlite sa, aby bolo vaše srdce naladené na srdce vašej manželky. Snažte sa jej priniesť radosť. Vyhľadávajte jej radu a počúvajte ju. Jej prínos zlepší to, čo zo seba vydáte.

Ak potrebujete činiť pokánie kvôli spôsobu, akým ste zaobchádzali so ženami vo svojom najbližšom okolí, začnite teraz. A pamätajte, že je vašou zodpovednosťou pomáhať ženám vo vašom živote prijímať požehnania, ktoré vyplývajú zo žitia Pánovho zákona cudnosti. Nikdy nebuďte dôvodom, kvôli ktorému žena nie je schopná prijať požehnania chrámu.

Bratia, všetci potrebujeme činiť pokánie. Musíme vstať z pohovky, položiť diaľkové ovládanie a prebudiť sa zo svojho duchovného spánku. Nastal čas, aby sme si obliekli celé brnenie Božie, aby sme sa mohli zapojiť do najdôležitejšej práce na zemi. Nastal čas, aby sme sa „[oháňali] … kosákom svojím a [žali] s celou svojou mocou, mysľou a silou“17. Sily zla nikdy nebesnili silnejšie ako dnes. Ako služobníci Pána nemôžeme spať, kým besní táto bitka.

Vaša rodina potrebuje vaše vedenie a lásku. Vaše kvórum a ľudia vo vašom zbore či pobočke potrebujú vašu silu. A všetci, ktorí sa s vami stretávajú, potrebujú vedieť, ako vyzerá a ako sa správa pravý učeník Pána.

Moji drahí bratia, náš Otec si vás vybral, aby ste prišli na zem v tomto rozhodujúcom čase kvôli vašej predsmrteľnej duchovnej chrabrosti. Patríte medzi najlepších, najschopnejších mužov, ktorí kedy prišli na zem. Satan vie, kto ste a kým ste boli v predsmrteľnom živote a chápe prácu, ktorú je potrebné vykonať predtým, než sa Spasiteľ vráti. A po tisícročiach praktizovania jeho umenia prefíkanosti je skúseným a nenapraviteľným protivníkom.

Vďaka za to, že kňazstvo, ktoré máme, je omnoho silnejšie než triky protivníka. Žiadam vás, aby ste boli mužmi a mladými mužmi, akými Pán potrebuje, aby ste boli. Zamerajte sa na každodenné pokánie, aby bolo také neoddeliteľné od vášho života, aby ste mohli vykonávať kňazstvo s väčšou mocou ako kedykoľvek predtým. Toto je jediný spôsob, ako udržíte seba a svoju rodinu duchovne v bezpečí v náročných dňoch, ktoré sú pred nami.

Pán potrebuje nesebeckých mužov, ktorí postavia blaho druhých nad svoje vlastné. Potrebuje mužov, ktorí zo zámerom pracujú na tom, aby jasne počuli hlas Ducha. Potrebuje mužov zmluvy, ktorí zachovávajú svoje zmluvy s integritou/čestnosťou/bezúhonnosťou. Potrebuje mužov, ktorí sú odhodlaní udržať sa sexuálne čistými – hodných mužov, ktorí môžu byť okamžite povolaní, aby dali požehnanie s čistými srdcami, čistými mysľami a ochotnými rukami. Pán potrebuje mužov dychtivých činiť pokánie – mužov so zápalom slúžiť a byť súčasťou Pánovho práporu hodných nositeľov kňazstva.

Žehnám vám, aby ste sa stali tými mužmi. Žehnám vám odvahou činiť pokánie každý deň a naučiť sa používať plnú moc kňazstva. Žehnám vám, aby ste odovzdali lásku Spasiteľa svojej manželke a deťom, a všetkým, ktorí vás poznajú. Žehnám vám, aby ste konali lepšie a boli lepší. A žehnám vám, aby ste zažili vo svojom živote zázraky, keď sa o to všetko budete usilovať.

Sme zapojení do diela Všemohúceho Boha. Ježiš je Kristus. My sme Ich služobníci. O tom svedčím v mene Ježiša Krista, amen.

Tlačiť