Råd till ungdomarna
  Footnotes

  Råd till de unga

  Trots motstånd, prövningar och frestelser behöver du inte misslyckas eller vara rädd.

  Jag talar till de unga på ett mer personligt sätt än jag brukar, och jämför min ungdomstid med er.

  Ni är dyrbarare än ni anar. Jag har iakttagit er i dussintals länder och på varje kontinent. Ni är mycket bättre än vi var när vi var unga. Ni vet mer om evangeliet. Ni är mognare och trofastare.

  Jag är nu 87 år gammal. Ni kanske tycker att jag är för gammal för att kunna hjälpa er i ert liv. Jag har varit där ni är och vet vart ni är på väg. Men ni har inte än varit där jag är. Låt mig citera en klassisk dikt:

  Den gamla kråkan är inte längre snabb,

  han har börjat att sakta ner.

  Den unga kråkan är kvick och stark,

  men den gamla vet så mycket mer.

  I en tävling om kunskap och erfarenhet

  skulle den gamla lätt vinna jakten.

  Men vad är det den gamla inte vet?

  Hur man ökar takten.

  Den unga kråkan flaxar av iver het,

  rask och oförvägen.

  Vad är det då den unga kråkan inte vet?

  Vart han ska ta vägen.1

  Det är inte Wordsworth, men ändå klassisk poesi!

  På grund av allt som händer i världen, på grund av att moralnormerna försämras, växer ni ungdomar upp på fiendens mark.

  Vi läser i skrifterna att en strid uppstod i himlen, att Lucifer gjorde uppror och att han tillsammans med sina efterföljare ”kastades ner på jorden”.2 Han är fast besluten att hindra vår himmelske Faders plan och söker kontroll över allas sinne och handlingar. Hans inflytande är andligt, och han ”är lös i landet”.3

  Men trots hans motstånd, prövningar och frestelser behöver ni inte misslyckas eller vara rädda.

  När jag var 17 år och skulle ta examen från high school som en ganska normal elev med vissa brister, hände det något en söndagsmorgon som jag tyckte förändrade allt. Dagen därpå samlades vi i aulan i vår high school. På scenen stod en liten radio på en stol. Rektorn satte på radion. Sedan hörde vi president Franklin Delano Roosevelt meddela att Pearl Harbor hade attackerats. Förenta staterna låg i krig med Japan.

  Senare upprepades samma procedur. Återigen lyssnade vi till president Roosevelt och den här gången meddelade han att vårt land låg i krig med Tyskland. Andra världskriget hade explosionsartat nått över hela världen.

  Vår framtid var plötsligt osäker. Vi visste inte vad som låg framför oss. Skulle vi leva och hinna gifta oss och bilda familj?

  Idag hör vi om ”krig och rykten om krig, och hela jorden [är] i uppror”.4 Ni, våra ungdomar, kan känna er ovissa och osäkra. Jag vill rådgöra med er och undervisa er, och lyfta fram sådant ni borde göra och sådant ni inte borde göra.

  Evangeliets plan är ”den stora lycksalighetsplanen”.5 Familjen är det centrala i den planen. Familjen är beroende av att du på ett värdigt sätt använder den livgivande förmåga som finns i din kropp.

  I ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, som är ett inspirerat dokument, publicerat av första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum, lär vi oss att i den förjordiska tillvaron skapades”alla människor — män och kvinnor … till Guds avbild. Var och en är ett andebarn, en älskad son eller dotter till himmelska föräldrar och har som sådan gudomliga egenskaper och förutsättningar. Att det finns olika kön är nödvändigt [och bestämdes i den förjordiska tillvaron] …

  “…Vi förkunnar vidare att Gud har befallt att den heliga fortplantningsförmågan endast skall användas mellan man och kvinna, lagligt vigda som man och hustru.”6

  Det stora straff som Lucifer och hans efterföljare drog på sig var att de inte fick en jordisk kropp.

  Många av frestelserna du står inför, utan tvekan de allvarligaste, har med din kropp att göra. Du har inte bara förmågan att skapa nästa generations kroppar, du har också handlingsfrihet.

  Profeten Joseph Smith lärde: ”Alla väsen som har kroppar har makt över dem som inte har det.”7 Så varje levande själ med en fysisk kropp har slutgiltig makt över motståndaren. Du lider av frestelser på grund av din fysiska natur, men du har också makt över honom och hans änglar.

  När vi väl hade gått ut high school hade många av våra klasskamrater gått ut i kriget, och en del skulle aldrig komma tillbaka. Resten av oss skulle snart gå in i det militära. Vi visste inte vad framtiden skulle bära med sig. Skulle vi överleva kriget? Skulle det finnas något kvar av världen när vi kom tillbaka?

  Eftersom jag ändå skulle bli inkallad valde jag att gå med i flygvapnet. Inom kort var jag i Santa Ana i Kalifornien för grundutbildningen.

  Jag hade inte då ett fast vittnesbörd om att evangeliet var sant, men jag visste att mina seminarielärare Abel S. Rich och John P. Lillywhite visste att det var sant. Jag hade hört dem vittna om det och jag trodde på dem. Jag tänkte: ”Jag får stödja mig på deras vittnesbörd tills jag har ett eget.” Och det gjorde jag.

  Jag hade hört talas om patriarkaliska välsignelser men inte fått en. I varje stav finns det en ordinerad patriark som har profetians ande och uppenbarelsens ande. Han har bemyndigats att ge personliga och privata välsignelser till dem som fått en rekommendation av sin biskop. Jag skrev till min biskop och bad om en rekommendation.

  J. Roland Sandstrom hade ordinerats som patriark och bodde i Santa Ana stav. Han hade inte hört talas om mig eller träffat mig förut, men han gav mig min välsignelse. I den fann jag svar och vägledning.

  Patriarkaliska välsignelser är mycket privata, men jag vill läsa ett kort stycke från min: ”Du ska vägledas av den Helige Andens viskningar och varnas för fara. Om du följer dessa varningar välsignar vår himmelske Fader dig så att du återigen får träffa dina nära och kära.”8

  Ordet om, trots att det skrivits med små bokstäver, tycktes ta över sidan. Jag skulle välsignas med att få återvända från kriget om jag höll buden och om jag följde den Helige Andens maningar. Jag hade förlänats gåvan efter dopet, men jag visste inte ännu vem den Helige Anden var eller hur maningar fungerade.

  Det jag behövde veta om maningar hittade jag i Mormons bok. Jag läste att ”änglar talar genom den Helige Andens kraft. Därför talar de Kristi ord … Mätta er [därför] med Kristi ord, ty se, Kristi ord skall tillkännage för er allt ni bör göra.”9

  Kanske är den viktigaste, enskilda saken jag lärde mig när jag läste Mormons bok att Andens röst känns snarare än hörs. Du kommer, liksom jag gjorde, att lära dig ”lyssna” efter den röst som känns snarare än hörs.

  Nephi tillrättavisade sina äldre bröder med orden: ”Ni har sett en ängel, och han talade till er. Ja, ni har hört hans röst tid efter annan, och han har talat till er med mild och stilla röst, men ni var så känslolösa att ni inte kunde förnimma hans ord.”10

  En del kritiker har sagt att verserna är felaktiga eftersom man hör ord. Man känner dem inte. Men den som vet något om andlig kommunikation vet att det bästa ordet man kan använda för att beskriva hur den sker är ordet känsla.

  Om ni tillåter det, leder och skyddar den Helige Andens gåva er och gör också så att ni handlar rätt. Det är en andlig röst som kommer till sinnet som en tanke eller som en känsla till hjärtat. Profeten Enos sade: ”Herrens röst [kom] till mitt sinne.”11 Och Herren sade till Oliver Cowdery: ”Se, jag skall tala till ditt förstånd och till ditt hjärta genom den Helige Anden, som skall komma över dig.”12

  Du förväntas inte gå igenom livet utan att göra misstag, men du kommer inte att göra några större misstag utan att först ha varnats för det av Andens maningar. Det löftet gäller alla medlemmar i kyrkan.

  En del kommer att göra mycket allvarliga misstag och bryta evangeliets lagar. Det är nu dags att påminna dig om försoningen, omvändelsen och en fullständig förlåtelse som kan göra att du blir ren igen. Herren sade: ”Se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem.”13

  Om motståndaren tar dig till fånga på grund av att du har gjort fel, vill jag påminna dig om att du har nyckeln som kan låsa upp fängelseporten från insidan. Du kan tvättas ren genom Frälsaren Jesu Kristi försoningsoffer.

  Du kan i svåra stunder tro att du inte är värd att räddas eftersom du har gjort misstag, stora eller små, och du tror att allt är förlorat. Det är aldrig sant! Bara omvändelse kan läka det som gör ont. Men omvändelse kan läka våra sår, oavsett hur omfattande de är.

  Om du håller på att halka ner i sådant du inte borde halka ner i, eller om du umgås med människor som leder dig åt fel håll, så är det dags för dig att hävda ditt oberoende, din handlingsfrihet. Lyssna till Andens röst så leds du inte vilse.

  Jag vill säga igen att ni som dagens ungdom växer upp på fiendens mark med allt sämre moralnormer. Men som en Herrens tjänare lovar jag att du skyddas och försvaras mot motståndarens attacker om du följer maningarna du får från den Helige Anden.

  Klä dig anständigt. Tala vördnadsfullt. Lyssna på uppbyggande musik. Undvik alla omoraliska och personligt förnedrande handlingar. Ta ledningen i ditt liv och ge dig själv order om att vara trofast. Eftersom vi är beroende av dig i så mycket, välsignas du ofantligt. Du är aldrig långt ifrån din kärleksfulle himmelske Faders omtanke.

  Mitt vittnesbörd har stärkts sedan jag kände att jag behövde stödja mig på mina seminarielärares vittnesbörd. Idag stöder jag mig på andra när jag går på grund av min ålder och barndomens polio, men jag känner inga tvivel i andliga frågor. Jag har kommit till tro, insikt och kunskap om evangeliets dyrbara sanningar och vår Frälsare Jesus Kristus.

  Som ett av hans särskilda vittnen vittnar jag om att utgången av striden som började i det förjordiska livet inte är oviss. Lucifer kommer att förlora.

  Vi talade tidigare om kråkor. Ni unga kråkor behöver inte flaxa oförväget utan att veta vart ni ska ta vägen. Det finns dem som vet vägen. ”Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.”14 Herren organiserade sin kyrka utifrån principen om nycklar och råd.

  I kyrkans ledning sitter 15 män som stöds som profeter, siare och uppenbarare. Var och en i första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum bär alla de prästadömsnycklar som krävs för att leda kyrkan. Senioraposteln är profet — president Thomas S. Monson, som är den ende som har fått myndighet att utöva alla nycklarna.

  Skrifterna kräver att första presidentskapet och de tolvs kvorum arbetar i råd och att besluten som dessa råd fattar är enhälliga. Och så är det. Vi litar på att Herren leder vägen och söker endast efter att göra hans vilja. Vi vet att han har visat oss stort förtroende, som enskilda och som grupp.

  Du måste lära dig att ”förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd”.15 Du måste vara pålitlig och omge dig med vänner som också vill vara det.

  Ibland frestas du att tänka som jag gjorde ibland när jag var ung: ”Allt som händer tyder på att världen snart går under. Världens ände är här innan jag hinner bli den jag borde bli.” Så är det inte! Du kan se fram emot att göra allting rätt — gifta dig, bilda familj, se dina barn och barnbarn, kanske till och med barnbarns barn.

  Om du väljer att följa dessa principer vakar Gud över dig och beskyddar dig och du kommer genom den Helige Andens maningar att veta vilken väg du bör gå, för ”genom den Helige Andens kraft kan [du] få veta sanningen om allting”.16 Jag lovar er att det blir så och nedkallar en välsignelse över er, dyrbara ungdomar, i Jesu Kristi namn, amen.