Ó, milyen ravasz a gonosznak terve!
  Footnotes

  Ó, milyen ravasz a gonosznak terve!

  Van remény a szenvedélybetegek számára, és ez a remény az Úr Jézus Krisztus engeszetelésén keresztül érkezik el.

  Testvéreim, az ősz kezdetén a fák levelei zöld helyett tündöklő piros, sárga és narancs színekben pompáznak itt, a Sziklás-hegységben. Az ősz átmeneti időszak, amikor a természet felkészül a tél hideg, szigorú gyönyörűségére.

  Az ősz különösen izgalmas időszak a horgászoknak, mert a pisztrángot majdnem kielégíthetetlen étvágy űzi ilyenkor, hogy felkészítse magát a téli táplálékhiány idejére.

  A műcsalival horgászók ügyes, megtévesztő trükkökkel látnak hozzá a pisztrángfogáshoz. A jó horgász tanulmányozza a pisztráng viselkedését, az időjárást, a vízáramlatot, valamint azt, hogy milyen rovarokat esznek a pisztrángok, és ezek mikor rajzanak. A csalit gyakran kézzel készíti. Tudja, hogy az apró horgokba ágyazott műrovaroknak tökéletesen megtévesztőknek kell lenniük, mert a pisztráng a legkisebb hibát is észreveszi, és nem kapja be a horgot.

  Milyen izgalmas is látni, amikor egy pisztráng a vízfelszínen áttörve bekapja a horgot, majd ellenáll, amíg ki nem merül, és végül ki nem rántják a vízből. A horgász tudása és tehetsége ütközik meg a nemes pisztráng erejével és ügyességével.

  A műcsalik használata, hogy ezekkel rászedjük és kifogjuk a halat, jól példázza azt, ahogyan Lucifer igyekszik megkísérteni, megtéveszteni és csapdába csalni minket.

  A horgászhoz hasonlóan, aki tudja, hogy a pisztrángot hajtja az éhség, Lucifer is ismeri az „éhségünket”, vagyis a gyengeségeinket, és olyan hamis csalikkal kísért minket, amelyeket ha bekapunk, kiránthat az élet patakjából, és saját kegyetlen hatása alá vonhat minket. A hobbi horgásztól eltérően, aki kifogja a halat, majd sértetlenül visszadobja a vízbe, Lucifer önként nem enged el. Célja az, hogy áldozatait olyan nyomorulttá tegye, amilyen ő maga.

  Lehi azt mondta: „És mivel [Lucifer] lebukott a mennyből, és örökre nyomorulttá vált, még az egész emberiség nyomorúságára is törekedett” (2 Nefi 2:18).

  Én is megerősítem mindazt, amit a Fivérek már elmondtak, miszerint Lucifer okos és ravasz intelligencia. Ellenünk leginkább azt a módszert használja, hogy hazugsággal és megtévesztéssel meggyőz minket, hogy a gonosz jó, a jó pedig gonosz. Sátán kezdettől fogva, már a nagy mennyei tanácsban is „az ember önrendelkezésének elpusztítására törekedett, amelyet én, az Úristen adtam neki…

  És lett belőle a Sátán, igen, méghozzá az ördög, minden hazugságok atyja, hogy megtévessze és elvakítsa az embereket, és hogy akarata szerint fogságba hurcolja őket” (Mózes 4:3–4).

  Az ember Istentől kapott önrendelkezéséért ma is folyik a harc. Sátán és a kegyeltjei mindenhová kiteszik körénk a csalijaikat, azt remélve, hogy meginogunk és ráharapunk valamelyikre, hogy aztán hamis módszereivel Sátán kifogjon minket. Káros szenvedélyekkel lopja el az önrendelkezést. A szótár szerint a káros szenvedély annyit jelent, hogy alávetjük magunkat valaminek, vagyis lemondunk az önrendelkezésünkről, és függővé válunk valamilyen káros anyagtól vagy viselkedéstől.1

  A kutatók szerint az agyunkban található egy úgynevezett gyönyörközpont.2 Ha ezt aktiválják bizonyos drogok vagy viselkedések, akkor felül-kerekedik az agy azon részén, mely az akaraterőnket, ítélőképességünket, logikánkat és erkölcsünket irányítja. Ezért a függő ember hátat fordít annak, amiről tudja, hogy helyes. És amikor ez megtörténik, beakad a horog, és Lucifer átveszi az irányítást.

  Sátán tudja, hogyan zsákmányoljon ki minket és ejtsen csapdába az időleges élvezetet nyújtó mesterséges anyagokkal és viselkedési formákkal. Láttam ennek hatását, amikor valaki azon volt, hogy visszanyerje az irányítást, hogy megszabaduljon a pusztító túlkapásoktól és függőségtől, és visszaszerezze az önbecsülését és a függetlenségét.

  A leginkább függőséget okozó drogok, amelyek helytelen használata eltérítheti az agyat és elveheti az egyén önrendelkezését: a nikotin; az ópiumszármazékok – heroin, morfium és más fájdalomcsillapítók; nyugtatók; kokain; alkohol; marihuána és a metamfetaminok.

  Hálás vagyok az orvosokért, akik képzettségüknek köszönhetően felírhatnak megfelelő gyógyszeres kezelést a fájdalom és a szenvedés enyhítésére. Sajnos azonban ma a közösségeinkben, saját tagjaink között is, túl sokan váltak függővé ezektől, és visszaélnek a receptre felírható gyógyszerekkel. Lucifer, minden hazugság atyja, tudja ezt, és befolyását felhasználva ellopja az ember önrendelkezését, majd rettenetes láncaival fogságba ejti a visszaélőt (lásd 2 Nefi 28:22).

  Nemrégen beszélgettem egy nőtestvérrel az egyik helyi kórház pszichiátriai osztályán. Elmesélte gyötrelmes útját, mely a teljes szellemi és fizikai egészségtől, valamint csodálatos házasságtól és családtól, elmebetegséghez, leromlott egészséghez és családja széthullásához vezetett – és mindez egy receptre felírt fájdalomcsillapítóval való visszaéléssel kezdődött.

  Beszélgetésünk előtt két évvel egy autóbalesetben megsérült a háta. Orvosa a majdnem elviselhetetlen fájdalom enyhítésére felírt neki egy orvosságot. Ő azt gondolta, ennél többre van szüksége, így végül recepteket hamisított, ami végül odáig fajult, hogy heroint vásárolt. Ez vezetett oda, hogy elfogták és bebörtönözték. A gyógyszermániája miatt tönkrement a házassága. Férje elvált tőle, és a gyermekek is a férjénél maradtak. A hölgy elmondta, hogy a fájdalomcsillapítás mellett a gyógyszerek rövid időre eufóriát váltották ki nála, ilyenkor úgy érezte, hogy jól van. Azonban egy-egy gyógyszeradag csak pár órán át hatott, és használatukkal a csillapítás időszaka egyre rövidülni látszott. Egyre több gyógyszert szedett, míg végül a függőség ördögi körében találta magát. A gyógyszerek jelentették az életét. A beszélgetésünk előtti éjszakán öngyilkossággal próbálkozott. Azt mondta, hogy nem tudja már elviselni a fizikai, érzelmi és lelki fájdalmat. Csapdában érezte magát, amiből nincs kiút, ahol nincs remény.

  A nőtestvér gyógyszerproblémája és az egyéb kábítószer-függőség nem egyedi – mindenhol jelen van körülöttünk. Egyes helyeken többen halnak meg receptre felírt orvosságokkal való visszaélés miatt, mint autóbalesetben.3 Testvéreim, tartsátok távol magatokat mindentől, ami csapdába ejthet. Akár csak egy szippantás valamiből, egy pirula vagy egy korty alkohol is függőséghez vezethet. Egy gyógyulófélben lévő alkoholista azt mondta nekem, hogy a függőség és a józanság közötti különbség egyetlen pohár italban rejlik. Sátán jól tudja ezt. Ne hagyjátok, hogy mesterséges csalijaival, amelyek hamar függőséggé válhatnak, horogra kapjon titeket.

  Kérlek, testvéreim, ne értsétek félre, amit mondok. Nem kérdőjelezem meg az azok számára felírt orvosságokat, akik gyógyítható betegségben szenvednek, vagy akiknek irtózatos fájdalmaik vannak. A gyógyszerek ilyenkor áldást jelentenek. Azt mondom csupán, hogy figyelmesen követnünk kell az orvosok által felírt adagolást. És az ilyen orvosságokat biztos helyen kell tartanunk, ahol nem férnek hozzá a fiatalok vagy bárki más.

  Emellett nagyon aggasztó néhány olyan káros, függőséget okozó viselkedés, mint a szerencsejáték vagy a pornográfia veszedelme, mely rendkívül pusztító, és vészesen elburjánzott a társadalmunkban. Ne felejtsétek el, testvéreim, hogy mindenfajta káros szenvedélynél kiszolgáltatjuk magunkat valaminek, így lemondunk az önrendelkezésről és függővé válunk. Ezért a listát ki kell egészítenünk a videojátékokkal és a mobiltelefonos üzenetváltásokkal. Vannak olyan játékosok, akik saját bevallásuk szerint akár 18 órát is eltöltenek egy nap azzal, hogy videojátékok egyik szintjéről a másikra lépnek, elhanyagolva életük minden más dolgát. Az SMS-ezés is függőséget okozhat, és fontos emberi kapcsolattartási formák elsorvadásához vezethet. Nemrég egy püspök azt mesélte, hogy két egymás mellett álló fiatal inkább SMS-ezett egymással, mintsem beszélgettek volna.

  Az orvostudomány kutatói „az agy kórjának”4 nevezik a káros szenvedélyt. Ez így is van, de szerintem ha Sátán már a hatalmába kerített valakit, akkor az a lélek kórjává is válik. Függetlenül attól azonban, hogy mennyire ejt rabul az ördögi kör, mindig van remény. Lehi próféta tanította fiainak ezt az örök igazságot: „Az emberek tehát szabadok a test szerint, és minden dolog megadatott nekik, melyre az embernek szüksége van. És szabadon választhatják a szabadságot és az örök életet, minden ember nagy Közbenjárója által, vagy választhatják a fogságot és a halált, az ördög fogsága és hatalma szerint” (2 Nefi 2:27).

  Ha valaki le szeretné győzni a káros szenvedélyét, akkor van ösvény a lelki szabadsághoz – van egy kitaposott út, mely kivezet a fogságból. Imával kezdődik – lelkünk és testünk Teremtőjével, Mennyei Atyánkkal való őszinte, buzgó és állandó kommunikációval. Ugyanez a tantétel vonatkozik arra, amikor abbahagyunk egy rossz szokást vagy megbánunk valamilyen bűnt. A szentírások leírják a mintát, amely által megváltozhat a szívünk, a testünk, az elménk és a lelkünk.

  Mormon próféta a következő tanácsot adta nekünk: „Imádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet…, hogy Isten fiaivá legyetek; hogy… megtisztulhassunk, miként ő is tiszta” (Moróni 7:48).

  Ez és sok más szentírás is arról tesz bizonyságot, hogy van remény a szenvedélybetegek számára, és ez a remény az Úr Jézus Krisztus engesztelésén keresztül, valamint azáltal érkezik el, hogy megalázkodunk Isten előtt, könyörgünk a függőség kötelékéből való szabadulásért, és buzgó imában felajánljuk neki teljes lelkünket.

  A papsági vezetők segítséget nyújthatnak, ha a szenvedélybetegek tanácsot kérnek tőlük. Ahol szükséges, képzett és képesített tanácsadókhoz és az UNSZ Családsegítő Szolgáltatásokhoz irányítják őket. Az Alcoholics Anonymous (a névtelen alkoholista) eredeti tizenkét lépésére épülő, szenvedélybetegek gyógyulását elősegítő program széles körben hozzáférhető az UNSZ Családsegítő Szolgáltatásokon keresztül.

  Azoknak, akik valamilyen káros szenvedéllyel küszködnek, vagy akiknek a családjában van ilyen, ismét azt mondom, hogy a buzgó ima jelenti annak kulcsát, hogy lelki erőt nyerve békességre leljetek, és legyőzzétek a függőséget okozó vágyat. Mennyei Atyánk minden gyermekét szereti, ezért mondjatok köszönetet Neki, és fejezzétek ki őszinte hiteteket Őbenne. Kérjetek Tőle erőt az adott káros szenvedély legyőzésére. Tegyétek félre minden büszkeségeteket, és életeteket és szíveteket fordítsátok felé. Kérjétek, hogy töltsön el benneteket Krisztus tiszta szeretetének hatalma. Lehet, hogy ezt sokszor meg kell tennetek, de bizonyságot teszek nektek arról, hogy megváltozhat a testetek, az elmétek és a lelketek – tiszta lehet és ép, ti pedig megszabadultok. Jézus Krisztus ezt mondta: „Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága” (János 8:12).

  Mivel az a célunk, hogy hasonlóbbá váljunk a Szabadítónkhoz, és végül kiérdemeljük, hogy Mennyei Atyánkkal éljünk, mindannyiunknak meg kell tapasztalnunk az Alma próféta által a Mormon könyvében leírt hatalmas szívbéli változást (lásd Alma 5:14). Mindennapos döntéseinkben és tetteinkben Mennyei Atyánk és az Úr Jézus Krisztus iránti szeretetünknek kell tükröződnie. Ők békességet, örömet és boldogságot ígértek azoknak, akik betartják a parancsolataikat.

  Testvéreim, óvakodjunk mindannyian azoktól a mesterséges csaliktól, amelyeket az emberek hamis halásza, Lucifer dob elénk. Legyen bölcsességünk és lelki éleslátásunk ezek felismeréséhez, és utasítsuk vissza azt a sok veszélyes dolgot, amit felajánl.

  Azoknak pedig, akik valamilyen káros szenvedély rabjai, azt mondom: van remény, mert Isten szereti minden gyermekét, és mert az Úr Jézus Krisztus engesztelése előtt nincs lehetetlen.

  Láttam már a gyógyulás csodálatos áldásait, amelyek megszabadíthatnak a függőség láncaitól. Az Úr a mi Pásztorunk, és nem fogunk szűkölködni, ha bízunk az engesztelés hatalmában. Tudom, hogy az Úr ki tudja és ki fogja szabadítani a szenvedélybetegeket a fogságból, mert Pál apostol kijelentése szerint: „Mindenre van erőm a Krisztusban a ki engem megerősít” (Filippibeliek 4:13). Azért imdákozom, testvéreim, hogy így történjen azokkal is, akik életük jelenlegi szakaszában ilyen kihívásokkal küzdenek. Mindezt alázattal teszem, Jézus Krisztus nevében, ámen.

  1. Főnévként a függőség szónak három jelentése van. Az egyik: „behódolni egy mesternek” (audioenglish.net/dictionary/addiction.htm).

  2. Lásd National Institute on Drug Abuse, Drugs, Brains, and Behavior—the Science of Addiction (2010), 18, drugabuse.gov/scienceofaddiction/sciofaddiction.pdf.

  3. Lásd Erika Potter, “Drug Deaths Overtake Auto Deaths in Utah,” Dec. 2009, universe.byu.edu/node/4477.

  4. Lásd National Institute on Drug Abuse, “The Neurobiology of Drug Addiction,” section IV, no. 30, drugabuse.gov/pubs/teaching/teaching2/teaching5.html; lásd még drugabuse.gov/funding/budget08.html.