2021 Devotionals
Vaprad tunnistuses Jeesusest
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Vaprad tunnistuses Jeesusest

S&I üleilmne pühalik koosolek noortele täiskasvanutele, 2021

10. jaanuar 2021

Kallid vennad ja õed! Siin on üks kaunis uusaastasoov hispaania keeles laulduna: „Lootusesäde, maailm rõõmustab – koiduvalgus on sündinud!”1

Olime õde Gongiga üllatunud ja mures, kui meie COVID-19 testitulemused osutusid positiivseks. Täname teid sõnumite ja palvete eest, et me täiesti terveks saaksime. Kuigi olime teistest eraldatud, ei tundnud me eraldatust. Me palvetame õde Gongiga nüüd veelgi enam kõigi eest, kellele see pandeemia on raskusi põhjustanud.

Maailmas on umbes 1,47 miljardit 18–30-aastast täiskasvanut. Meie Kiriku liikmetest elab 2,3 miljonit 18–30-aastast täiskasvanut kuuel mandril, umbes 180 riigis ja territooriumil. Te loete Mormoni Raamatut rohkem kui 114 keeles.

Meil õde Gongiga on olnud hea meel kohtuda teiega Idaho osariigis Rexburgis, Brasiilias Manausis, Colombias Bogotás, kogu maailmas,2 igal mandril, kõiksugustes oludes.

Kas teate, et meil on nüüd Alaskal Põhjapooluse vai?

Me kohtume tehnika vahendusel. Ma palvetan, et Püha Vaim meid usus ühendab, teil südant liigutab ja sel raskel ajal teie ees tee avab.

Kallid vennad ja õed, Jumal elab. Palun tulge ning tundke Tema armastust ja Ta väge, et kasvada ja muutuda. Laske Tal enda ümbert „kaitsvate kätega”3 kinni võtta ja teile kinnitada, et te olete piisavad. Teil on tohutud jumalikud võimed, mida iga päev arendada.

Ma jagan täna kolme üleskutset, mis on inspireerinud mind 1) tugevdama oma suhet Jumalaga, 2) muutma tulevikku praegu ja 3) saama enda paremaks versiooniks. Ma palvetan, et kõik need üleskutsed üheskoos teie usku tugevdavad ning teid Jumala ja ümberolijatega lähedasemaks muudavad, kui te Ta lepingurajal kestvat rõõmu leiate.

Esimene üleskutse: Taevane Isa lubab kõikehõlmava armastusega: „Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal.”4

Ma kasvasin üles linnas, kuid mulle meeldib seljakotiga mägedes rännata. Kui meil oli võimalik maid avastada, matkasime sõpradega kogu päeva ja jäime seejärel kõnnumaa järvede äärde taevalaotuse alla tuule unelaulu saatel laagrisse.

Me sõitsime hiljuti õde Gongiga ühte nii pimedasse ja kaunisse paika, kus nägime Linnuteed. See oli umbes sama ere nagu sel fotol.

Linnutee on müütiline, imestusväärne ja mõistatuslik. Hiina keeles on Linnutee „Tian He” („taevajõgi”). Valgevene ja soome keeles on see nagu eesti keeleski „lindude tee”. Osa kutsub seda „piimateeks” või „Santiago teeks”. Tšerokii keeles öeldakse selle kohta „koer, kes jooksis ära”, heebrea keeles „valgusejõgi”5.

Alguses lõi Jumal taevad ja maa. ‥ Ja Jumal nägi, et see hea oli.”6 Jumal on teadja, vägev ja hea. Tema sihikindel, maitsekas ja harmooniline loometöö tunnistab Ta piiritust armastusest ja meile kõigile mõeldud õnneplaanist. Alma tunnistab: „Kõik näitab Jumala olemasolu; jah, nimelt maa ja kõik, mis on selle pinnal, jah, ja selle liikumine, jah, ja ka kõik planeedid, mis liiguvad oma korrapärasel viisil, tunnistavad, et on olemas Kõrgeim Looja.”7

Aja mahavõtmine ja „järelejätmine” nõuab teadlikke jõupingutusi. „Tead[mine], et [Jumal on] Jumal”,8 nõuab avatust ja alandlikkust. Kui võtta tähelepanu vähem tähtsatelt asjadelt, aitab see vahel avastada, mis on kõige tähtsam.

Üks tähtis viis, kuidas teada, et Jumal on Jumal, on märgata südant rõõmustama loodud asjadel Tema allkirja. Me laulame:

Maa ja ilma ilu eest,

taevakaare veetlusest,

armastusest mõõtmatust,

kiites Sinu hoolitsust,

Looja, Sulle laulame

seda kiidulaulu me!9

Teine viis Jumalat tunda on märgata headust ja tähendust jumalikes suhetes – õrnuseavaldustes, ootamatutes õnnistustes, leppimises, andestamises, ohverdamises.

President Russell M. Nelson mainis hiljuti, et kunst, kirjandus ja muusika rikastavad meid.10 Ka teadus on rikastav, kui mõistame seda usuga.

Toon teieni kaks kuulsat vaatenurka öötaevale.

Mis puutub teadusesse, siis Hubble’i teleskoobi süvavaade meenutab meile seda, mida nägid suured prohvetid, Mooses ja Aabraham. Jumala looming hõlmab loendamatul arvul galaktikaid galaktikate järel ka seal, kus öötaevas on näiliselt tühi.

Kunsti poole pealt jäädvustas Vincent Van Gogh vahetult enne päikesetõusu õlivärviga lõuendile „Tähistaeva”. 1889. aasta juunikuutaeva astronoomilise taasloomise järgi on Van Gogh koidutäht planeet Veenus. Suurepärane kunst inspireerib mõistma Jumala headust uut moodi.

Jumala headus on hinge rikastav. Nüüdisaja kärarikkas, segadust täis ja saastunud maailmas võib olla raske „järele jätta” ja teada, „et [Jumal on] Jumal”11. Meile ei meenu, millist müra õhupuhastaja köögis tekitab, enne kui selle välja lülitame. Pealiskaudsus, illusioonid ja ilmalikud ideed häirivad tähelepanu ja ajavad segadusse. Enam ei kardeta, et midagi jääb märkamata, ja ometi oleme ikkagi oma seadeldiste külge liimitud. Mõne arvetes muudab ööpäev läbi samal ajal mitme asja tegemine meid väärtuslikumaks või tähtsamaks.

Me sätime ja raamime elu oma järgmise Instagrami postituse jaoks „Insta-täiuslikuks”, isegi kui teame, et „Insta-täiuslik” pole ei „instantne” ehk hetkeline ega ka „täiuslik”. Me muretseme, et uued filtrid, mis on nii ebareaalsed kui ka mõistusevastased, mõjutavad viibutamisi või topeltvajutamisi.

Dokumentaalfilmis „The Social Dilemma” hoiatavad tehnika asjatundjad: „Kui sa toote eest ei maksa, oled sa ise toode.” Sinu infot ja tähelepanu kasutatakse kasu saamiseks. Osa asjatundjaid on hakanud kartma, et sotsiaalmeedia põhjustab ühiskonnale ja inimese heaolule ootamatut kahju. Nad muretsevad, et interneti kasutamise, jagamise ja kasumliku reklaami optimeerimiseks välja mõeldud sotsiaalmeedia algoritmid soodustavad samal ajal umbusku, lahkarvamusi ja depressiooni.12 Võib-olla on kõige kõnekam see, et need tehnikagurud kaitsevad oma perekondi liigse sotsiaalmeedia kasutamise eest.

Järelejätmine ja järelemõtlemine ei tähenda üksildust. Leonardo da Vinci ütles: „Üksi olles kuulud sa iseendale.”13 Aja mahavõtmine toob selgust pähe ja südamesse. Seejärel saavad tänulikkus ja selle kaksikvend, alandlikkus, avada mu vaimusilmad ja -kõrvad selleks, et tajuda kõikjal meie ümber tõendeid Tema külluslikust heldusest.

Üks heebrea keele kommenteerija on selgitanud, et jätke järele võib tähendada ka lahti laskmist. Fraasi teadke, et mina olen Jumal saab tõlkida ka nii: „Märgake oma elus Tema päästvat väge.”14 Teisisõnu tähendab lause „Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal” seda, et laseksime Jumalal oma elus valitseda.15

President Nelson on öelnud: „Miski ei ava taevaid nii nagu kombinatsioon sellest, kui olla puhtam, kuuletuda täpselt, otsida tõsimeelselt, toituda iga päev rõõmuga Kristuse sõnadest Mormoni Raamatus ning pühendada regulaarselt aega templi- ja pereajalootööle.”16 See on kestva rõõmuni viiv lepingurada.

Aja mahavõtmine ja usuga otsimine muudab meie vaatenurka. Kui vanem Marion G. Romney, kellest sai hiljem apostel ja Esimese Presidentkonna liige, Austraalias misjonil oli, mõtiskles ta ühel ettevalmistuspäeval Õpetuse ja Lepingute 76. osa üle.

„Kui ta lugemise lõpetas, mõistis ta üllatunult, et oli juba öö. ‥ Ta vaatas üles taevasse, kus Lõunarist ja teised tähed ebatavaliselt hiilgasid. Imestades taevast silmitsedes näis Vaim teda nendest kaugemale kandvat, nii et ta nägi asju, millest oli lugenud. Talle anti imelisel kombel teada, et need asjad pole väljamõeldised, vaid on kõige sügavama tähtsusega reaalsus.”17 Tema eluloos on kirjas: „Pärast seda hakkasin nägema igavikulisest vaatenurgast.”18

Igavikuline vaatenurk saab meile täna kindlust anda. Prohvetliku kuulutuse järgi „kõik on ärevuses”19. Issanda sõnul kuuleb Tema häält maavärinas, tormis, hädas, üle oma piiride kerkivates merelainetes.20 Sel ajal hüüavad mõned kurja heaks ja head kurjaks21 ning teised ütlevad: „Söö, joo ja ole rõõmus; ‥ sest homme me sureme.”22 Kuid vaimuvalgus ja tõde ajavad pimeduse meie seast minema.23

Issand kinnitab: „Ole vait ja vaga!”24 „Püsigem paigal suurima kindlusega, et näha Jumala päästet ja tema käsivarre ilmutamist.”25 Kallid vennad ja õed! Palun, „jätke järele ja teadke, et [Jumal on] Jumal”26.

Järgnevalt meie teine üleskutse – looge praegu tulevikku muutvaid suhteid.

Mul oli hiljuti hea meel tänada kedagi, kellega ma polnud varem kokku saanud, kuid kes muutis mu elu.

Tema nimi on Melba Oakes (ta ei ole president Dallin H. Oaksi sugulane).

Kui Melba oli 21-aastane, oli ta äsja abiellunud ja elas California osariigis San Mateos. Melba sõbrunes 17-aastase äsja usulepöördunud Jeaniga.

Ainsa Kiriku liikmena oma peres käis Jean koolis, mis oli kodust kaugel eemal. Jeani peres loodeti, et uues kohas unustab ta Kiriku.

Ometi olid Melba ja teised väikestel ja lihtsatel viisidel Jeanile toeks. Melba oli kohal, kui Jean keskkooli lõpetas. Melba Oakesil on ikka veel alles Jeani pulmakutse.

Jean armus imetoredasse mehesse Walterisse ja abiellus temaga. Tegelikult abiellusid nad kolm korda – neil olid Hiina pulmad, Ameerika laulatus ning nad pitseeriti ajaks ja igavikuks pühas templis. Kui nad kohtusid, oli Walteril ristiusu kohta tugev tunnistus, kuid ta polnud teadlik Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust. Jean õpetas koos teistega talle taastatud evangeeliumi. Temast sai ustav Kiriku liige ja vaia patriarh.

Nagu te olete ära arvanud, sai Jeanist pärast Walter Gongiga abiellumist minu kallis ema, Jean Gong. Praegu on mu ema 94-aastane. Melba Oaks on 98-aastane. Neid on 77 aastat ühendanud evangeeliumisõprus.

Ma sain hiljuti teada, et õde Melba Oaks elab Utah’ osariigis Saint George’is. Ma helistasin talle, et tänada teda minu ja mu pere tuleviku muutmise eest. Aidates Jean Gongi, kui too alles õrnuke pöördunu oli, õnnistas Melba Oakes nüüdseks nelja Gongi pere põlvkonda siinpool eesriiet ja 34 teada olevat, aastal 837 sündinud esimese Dragon Gongini ulatuvat põlvkonda teispool eesriiet.

Kahjuks muid ema sõpru enam Kirikus pole. Üks lahkus, kui mõned Kiriku liikmed temast ta rassi tõttu lahti ütlesid. Teine jäi eemale, kui pidi valima Kiriku ja sinna mittekuuluvate sõprade vahel. Kolmas lasi maistel survetel ennast Kiriku õpetustes kahtlema panna. Loomulikult on teil nüüdisajal veelgi pingelisemaid väljakutseid.

Olen igavesti tänulik Melba Oakesile ja teistele, kes mu ema aitasid, kui ta evangeeliumis uus oli. Ma annan au ka oma emale. Tal on olnud vankumatu usk ja vapper tunnistus. Tema ja mu isa otsustasid olla Jumala tõelises Kirikus tugevad liikmed. Neil läks hästi vaatamata ühiskondlikele survetele ja osa Kiriku liikmete rassistlikele eelarvamustele.

Vennad ja õed! Jean Gongid ja Melba Oakesid on kõikjal meie ümber – meie korterelamus, töökohas, koguduses ja tutvusringis. Keegi ei taha olla projekt. Me kõik otsime seltskonda ja panustamise võimalusi. Igaüks meist vajab turvalist kohta, kust otsida ja küsida, turvalist paika, kus õppida evangeeliumiõpetust ja Kiriku kultuuri ning selle järgi elada. Me tahame, et meisse suhtutaks kui täiskasvanutesse, ning vastutada ja panustada nagu täiskasvanud.

Tahame, et Kirik on koht, kus üksteise üle kohut ei mõisteta, ja me parandame meelt, kui kellelegi tundub, et me neid riivavalt hukka mõistame. Meie Mehhiko Guadalajara templi emand ütleb, et püha tempel inspireerib teda „vähem kohut mõistma ja rohkem armastama”. Tal on õigus. Palun tulge just sellistena, nagu te olete. Me vajame teid. Kui me oleme kaastundlikud ja kaasavad ning palume ka teistel seda teha, on meie evangeeliumikogukond avatum, omaks võetavam ja kutsuvam. Mingis mõttes saavad meist kõigist uued pöördunud, tagasipöörduvad või äsja kogudusse kolinud liikmed, kes oma teed otsivad.

Jeesuse Kristuse jüngrid saavad jagada lõhenenud ühiskonnas kõigile omast jumalikkust ja inimlikkust, mis ületab kõik erinevused. Pimestavatel ja vahel klaustrofoobilistel aegadel kiirgavad usklikud Tema valgust ja vabastavat tõde. Kui maa peal on vaimne nälg,27 ülistame me Teda kui elavat vett ja eluleiba.

Me saame naeratuse järele janunevas ja teretuse järele nälga tundvas nõrkenud maailmas oma mugavustsoonid ümber määratleda. Istuge kellegi kõrvale, kes istub üksinda. Kaasake, öelge midagi head, innustage isiklikult ja interneti vahendusel. Ärge olge varmad hukka mõistma. Kuulake, minge, olge kohal. Teenige ajakohase mõttetera või pühakirjakohaga. Märgake pisarat või naeratust. Palvetage alati.

Täna aitad sina mind. Homme aitan mina sind. Oleme siin üksteise jaoks. See on see, mida teevad sõbrad evangeeliumis ja perekond.

Tean, et paljud teist on oma peres ainsad liikmed või ainsad aktiivsed liikmed. Te olete vaprad ja ustavad, kuid see on sageli raske. Palun hoidke raudkäsipuust kõvasti kinni, või nagu üks noor täiskasvanu Brasiilias Manausis ütles, tehke seda „täie rauaga”. Otsustage olla kindel ja vankumatu, tugev lüli oma põlvkondade vahel. See on seda väärt.

Kas me oleme Kirikus esimene või kuues põlvkond, pole üldsegi nii tähtis kui see, et oleme vaprad oma tunnistuses Jeesusest Kristusest. Palun pange see kallis ususeeme maasse, hoolitsege selle eest ja kaitske seda. Laske sel tugevasti juurduda ning teis ja teie igaveses peres õide lüüa.

Palun olge Melba Oakes või Jean Gong. Looge täna suhteid, mis muudavad tulevikku üheks, viieks või koguni 77 aastaks.

Sellega jõuame kolmanda üleskutseni: palun tehke tööd lõikuse Issandaga ja Tema kõrval ning saage enda paremaks versiooniks.

Kui me õpime tegutsema usuga ja usinalt, saab lõikuse Issand anda meile lõikusseaduse järgi õnnistuseks „rõõmu oma töö viljadest”28. Kui teeme kõvasti ja targalt tööd, avanevad ka võimalused. Meie peame seda õnnistuseks, mille kohta mõned õnnelik juhus ütlevad. Me teame, et alandlik palve ja tõsimeelne järjekindlus toovad üheskoos imesid Talle sobival ajal ja viisil.

Uue Testamendi kirjas galaatlastele öeldakse lõikusseaduse kirjelduseks, et „mis inimene külvab, seda ta ka lõikab”29. „Ja kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi.”30 Või teisisõnu, kuidas külvad, nõnda lõikad – hea eest tasutakse heaga. Sama kehtib õigemeelsuse, õigluse ja halastuse puhul.31

Ustavalt misjonil teeninud ja hiljuti pühas templis pitseeritud London ja Luke Brockbank ütlevad, et lõikusseadus sai neile selgeks lapsepõlves, kui nad oma peredega aiamaal olid.

[Video teksti algus]

London: Me ärkasime varavalges enne mesilasi ja enne, kui läks palavaks, ning püüdsime kitkuda nii palju umbrohtu ja istutada nii palju taimi kui võimalik, ning hoida kõike väetise ja multši abil kasvamas ning kõige eest õigel ajal hoolitseda.

Kõigile meeldib vilja korjata ja osa sellest korjates ära süüa, kuid kõige raskem on minu arvates rohida, sest siis peab käpuli maas olema ja mõne aja pärast hakkab valus. Ja käed on mustad. Meie sõrmeotsad ja pöidlad olid kitkumisest rohelised.

Vanem Gong: Sellest tulebki nimetus rohenäpp.

London: Jah, võiks ju arvata, et see tuleb hästi kasvavatest taimedest, kuid seda põhjustab hoopis rohimine.

Luke: London rääkis sellest, kuidas tuleb teha kõike peamist, mida aiapidamiseks on vaja. Teate küll, tuleb väetada ja istutada. Ei saa minna aeda kord nädalas ja oodata, et kõik oleks väga hästi.

[Video teksti lõpp]

Vanem Gong: Küsisin Londonilt ja Luke’ilt meie Päästja kui tõelise viinapuu kohta, kes meid vaimselt kosutab.32

[Video teksti algus]

London: Kui me viljapuuaias taimede eest hoolitseme, peame neid väetama, et nad saaksid kasvuks vajalikke toitaineid. Samamoodi on meie tunnistustega. Me ei saa lihtsalt elatuda ühestainsast vaimsest kogemusest. Meil on vaja pidevat täiendust uute kogemuste varal. Vaimsed kogemused on imelised ja nende üle on hea mõtiskleda, kuid me vajame pidevalt enamat.

Luke: Ainuke, kelle peale saame 100% kindel olla, on Päästja. Ja nii on Ta minu arvates tõepoolest tõeline viinapuu, kuna me saame alati Tema peale loota. Ja kui me püüame anda endast parima ning joondada oma tahte Tema omaga, nagu on öeldud, et Tema on meis ja meie oleme Temas, siis on Päästja see, kes saab teid tõepoolest kõigest läbi aidata.

London: Ma armastan Päästjat ning mul on väga tugev tunnistus Tema ja selle kohta, mida Ta meie heaks teinud on. Ta on tõesti nagu parim sõber, keegi, kes ei lahku iial su kõrvalt. Ma olen kindel, et meil kõigil on olnud häid sõpru, kes on ootamatult või ootuspäraselt meie kõrvalt lahkunud. Igal juhul pole see lõbus. Kuid nii imeline on teada, et Päästja ei tee seda kunagi, et Ta on alati meiega. Ja et Ta on olemas, et meid trööstida ja meid vajadusel aidata.

[Video teksti lõpp]

Vanem Gong: Suur tänu London ja Luke. Me rääkisime Londoni ja Luke’iga lõikusseaduse õiglusest ja halastusest. Me lõikame seda, mida külvame. Kuid Jumal lisab meie jõupingutusele oma halastuse. Apostel Paulus ütles, et „mina istutasin, Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada”33. Kui Jumal laseb kasvada, avab Ta taevaluugid ja kallab õnnistusi küllastuseni.34 Vaimusilmadega nähtuna ületab Issanda õrn halastus sageli rohkelt selle, mida meie enda töö võib väärt olla.

Vahel tundub elu rasketel, süngetel ja üksildastel hetkedel ebaõiglane ja ülekohtune. Kui meie soov on õigemeelne ja me oleme kuulekalt pingutanud, võib meile tunduda, et oleme teinud kõik, mida meilt on palutud. Ja ometi pole kõik laabunud nii nagu lootsime. See on ränk. Võime tunda rusutust, rahulolematust ja koguni kibestust. Palun pidage sellistel aegadel meeles, et mingil meile mõistetamatul viisil on „Inimese Poeg ‥ laskunud neist kõigist allapoole”35. Ta mõistab, sest Ta on olnud meie olukorras.36 „Vaata,” ütleb meie Päästja, „ma olen sind märkinud oma peopesadesse.”37 Ta lubab: „Kõik need asjad annavad sulle kogemusi ja on sinule kasuks.”38

Oodake Issanda järel ootusärevalt ja vahel murelikult. Tema lubadused on kindlad: „Kes ootavad Jehoovat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.”39 „Õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine!”40 „Kõik maised kaebused Kristus terveks teeb”.41

Jumal heastab Talle sobival ajal ja viisil kogu ülekohtu, mure ja pettumuse. Tema evangeelium annab teenistusvalmitele ja alandlikele teise, kolmanda ja veel seitsekümmend korda seitse võimalust.42 Need, kes peavad Jumala käske, on „õnnistatud kõiges”43.

Nüüdisajal, mil kõikjal on tohutuid kannatusi ja vajatakse toimeabi, on meil kaalukas põhjus ja jumalik eesmärk kristlikult teenida. Meie jaoks on Jumala ja ligimese armastamine lepingus tagatud võimalus ja lepinguline kohustus. Ühe hiljutise uuringu põhjal tunnetavad meie noored täiskasvanud pakilist vajadust toimeabi järele Euroopas, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, Kariibi mere saartel, Aasias, Aafrikas, Põhja-Ameerikas, Vaikse ookeani saarestikus ning peaaega kõikjal mujal maailmas. Mõned asjad, mida te oma sõpradega teete, on järgmised:

 • te õmblete maske;

 • toetate naiste varjupaiku;

 • pakute looduskatastroofide järel abi ja lööte kaasa koristustöödel;

 • kannate hoolt, et lapsed oleksid toidetud;

 • tugevdate kohalikke kogukondi ja

 • viite toidupanka toitu.44

Selle COVIDi pandeemia ajal on meie liikmed, sõbrad ja Kirik andnud 1 031 COVID-19 projekti raames 151 riigis kõigi aegade suurimat toimeabi. Abivajajateni jõuavad rohkem kui 28,4 miljonit isikukaitsevahendit, 3,5 miljonit toidukaupa, 1,8 miljonit hügieenikomplekti ja 1,07 miljonit meditsiiniseadet ja -vahendit.

Kiriku piiskopi laohoone süsteemi kaudu on praeguseks hetkeks sõidutatud talust 2,5 miljoni kilomeetri kaugusele lauale, 380-sse toidupanka, kodutute varjupaika ja heategevusühingutesse rohkem kui 700 veoautokoormatäit toitu ja muud eluks vajalikku. Küsisin, mis on ühes tüüpilises 18 rattaga veoautos. Tavaliselt toimetab iga veoauto kohale 3264 veise- või kalkunikonservi, 7488 purki maisi, rohelisi ubasid või tükeldatud tomateid, 6528 purki hautist, suppi või vürtsikat pajarooga ning 792 purki kuulsat – ja see on minu lemmik – Kiriku toodetud maapähklivõid.

Meie veoautodest leiab ka meie Kiriku 19 farmis, 3 puuviljaistanduses, 4 konservitehases, 1 piimafarmis ja 3 loomakasvatusettevõttes kasvatatud või toodetud puu- ja kaunvilju ning pudinguid. Võib-olla elate te kogukonnas, kus meie Kirik on teinud toidu ja muu eluks vajaliku pakkumisel koostööd kohalike rühmitustega.

Me oleme mures üleilmse toiduabi ja toidu kõlblikkuse pärast. ÜRO ennustuste järgi võivad COVIDist põhjustatud häiringud tõugata veel täiendavalt 130 miljonit inimest kroonilist nälga kannatama. Oleme oma toimeabiannetustega alles alguses. Need jätkuvad ning on vajalikud ja oodatud muude kohtade seas sellistes kaitsetutes piirkondades, nagu Somaalia, Jeemen, Kongo DV, Haiti ja Zimbabwe ning Süüria, Jeemeni, Lõuna-Sudaani, Kongo DV ja Aafrika Saheli regiooni konfliktipiirkonnad.

Nälgivad lapsed vajavad toitu. Ühe toimeabi partneri kaasabil toimetame 30 miljonit einet üheksa arengumaa koolilastele. Igal toidutaldrikul on 482 eluks vajaliku kalori väärtuses teravilja, proteiini, juur- ja puuvilju.

Nagu oleme näinud, teeb meie Kirik üleilmseid toimeabiannetusi ning pakub ka heldelt tuge Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning paljudes teistes piirkondades, kus paljud Kiriku liikmed elavad.

Pagulased ja riigisiseselt ümberasustatud inimesed on suur toimeabiväljakutse. Meie Kirik on paljude pagulakriiside eesliinil. Me kanname koos oma partneritega hoolt toidu, hügieeni, vee ja kanalisatsiooni, varjupaigakomplektide, riiete, isikukaitsevahendite ja haridusabi eest Ladina-Ameerikas, Euroopas, Aafrikas, Aasias ja Kesk-Idas.

Me arvestame kohalike vajadustega ja täidame neid. Me austame kohalikke tavasid ja kultuuri. Näiteks 2004. aastal Indoneesiat tabanud hiidlaines hukkus või jäi kadunuks 228 000 inimest. Meie Kiriku üleilmne paast aitas uuesti üles ehitada mošeesid, osta õmblusmasinaid traditsiooniliste riiete õmblemiseks ning rajada uuesti kodusid ja koole. Islamiusku juhid ütlesid meile: „Me paastume ja paastuannetustel on meile seega eriline tähendus. Te näitate paastumise ja ohverdustega, et te usute Jumalasse ja armastate Teda.”

Jeesuse Kristuse jüngritena oleme me Jumala ja üksteisega ühte seotud lepinguga, mis kutsub meid hea olema ja head tegema. Nagu teate, ei hooli meie Kirik toimeabi andes rassist, usulisest kuuluvusest ega rahvusest. Me ei kasuta oma toimeabiga seotud tegevusi oma tõekspidamiste kuulutamiseks. Me töötame igat usku partneritega või nendega, kel pole usulist kuuluvust. Me vastame vältimatutele ja pikaajalistele vajadustele. Me jääme paigale nii kauaks, kui vajadused kestavad, ja veel tükk aega pärast seda, kui uudistekaamerad on lahkunud. Me propageerime enesehinnangu tugevdamist ja enesega toimetulekut. Me tunnetame Taevase Isa õnnistusi, kui näitame oma armastust Jumala vastu ja teeme kõik, mis meie võimuses, oma vendade ja õdede, Tema poegade ja tütarde heaks kõikjal ja kõikvõimalikul viisil.

Vennad ja õed! Kui te õpite, kasvate ja teenite ning püüate vapralt Jeesusest Kristusest tunnistada, siis olge palun iseendaga kannatlikud ja mõistvad. Me oleme sageli enda vastu liiga karmid. Issand kutsub meid tulema nii, nagu oleme, ning tegutsema „targalt ja korrakohaselt”. Ta ei oota, et jookseksime kiiremini, kui meil on jõudu, ka siis, kui oleme usinad ja vaprad.45

Kui Issand pole palunud meil „midagi suurt”46 teha, võib meile vahel tunduda, et meid eriti ei soovita või et me pole nii pühendunud. Kuid sageli vajab Issand enim seda, et laseksime oma säraval valgusel iga päev eredalt särada. Pidage meeles, et Jeesus on tõeline viinapuu. Teie vaimne areng ja õnn on Tema jaoks väärtuslikud.

Kokkuvõttes, lubage mul paluda selle uue aasta alguses, et te võtaksite vastu kõik nende kolme üleskutse õnnistused:

 1. „Jätke järele ja teadke, et [Jumal on] Jumal.”47 Elavdagu Tema headus ja looming teie kujutlusvõimet, rahustagu ja kinnitagu teie südant ja tunnistagu teile, et Ta on valmis teie suhet tugevdama.

 2. Muutke tulevikku praegu. Kosutage põlvkondadevahelisi suhteid, mis õnnistavad teid ja teid ümbritsevaid inimesi tulevikus.

 3. Usaldage, et lõikuse Issand aitab teil saada veel paremaks, kui te olete praegu. Kui me koos Temaga ja Tema kõrval Ta viinamäel tööd teeme, laseb lõikuse Issand külluslikult kasvada. Tema õnnistab meid täieliku rõõmuga.48

Teie usku aitavad tugevdada ja vapralt Jeesusest Kristusest tunnistada need kolm lisategevust:

 1. Hoidke vääriliselt kehtivat templisoovitust. Palun tehke seda ka siis, kui tempel pole täiesti avatud. Palun tehke seda ka siis, kui peate midagi elus korda seadma.

 2. Andke oma piiskopile või koguduse juhatajale teada, kes ja kus te olete. Kui teil ei ole praegu Kirikus kutset, siis võiksite öelda: „Piiskop (või kogudusejuhataja), kui Issandal on minu jaoks kutse, siis ma teenin Kirikus rõõmuga.”

  Meil kõigil on vaja tiibu ja juuri – laia sõprade ringi ja suhtlemist ning väiksemat ringi, kus saame teenida regulaarselt oma eakaaslaste ja hoolivate juhtide, sealhulgas võtmeid hoidva piiskopiga.

 3. Kui te koputate, palute ja otsite, siis looge palun endale selline keskkond, mis kosutab usku ja aitab teil Jumala käske pidada. Jumal on andnud oma käsud armastusega ning need kaitsevad ja õnnistavad. Elage vääriliselt, et Püha Vaim saaks olla teie alatine kaaslane ja aitaks teil leida seda, mida te enim vajate ja otsite. Ärge laske maailmal teeselda, et ta pakub teile midagi, mida ta tegelikult anda ei suuda.

Kallid vennad ja õed! Jumal on meie igavene Isa. Tema armas Poeg on meie Päästja Jeesus Kristus. Tema taastatud Kirikust, mis kannab Tema nime – Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik, leiab kõik olulised talitused, lepingud ja õpetuse. Prohvet Joseph Smithiga alanud Jeesuse Kristuse evangeeliumi täiuse taastamine kestab president Russell M. Nelsoni juhatusel tänini. Tunnistan koos Mormoni Raamatu ja pühakirjadega, et Jeesus on Kristus.

Kallid sõbrad, laske oma valgusel paista!49 Jääge oma lepingutele ustavaks ja tunnistage vapralt Jeesusest Kristusest. Jumal hällitagu teid oma kaastundega ja õnnistagu teie õigemeelseid lootusi ja soove. Leidke Tema evangeeliumist lepingulist ühtekuuluvust ja rõõmu ning Tema Kirikus – meie Kirikus – kohta ja ruumi. Meie Päästja Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.