2021 Devotionals
Põhjus loota
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Põhjus loota

S&I üleilmne pühalik koosolek noortele täiskasvanutele, 2021

10. jaanuar 2021. a

Kallid vennad ja õed! On rõõm olla koos teiega! Oleme kokku kogunenud praktiliselt igalt asustatud mandrilt ja meresaartelt, kuna meid ühendab meie Päästja Jeesuse Kristuse armastus ja pühendumus aidata kaasa Tema kuningriigi ülesehitamisele. Te annate mulle lootust paremale maailmale. Ja muidugi on veel miljoneid häid inimesi, kellega võime kokku saada, koostööd teha ja kellelt õppida. Piiskop Desmond Tutu ütles: „Lootus on see, kui suudame pimedusest hoolimata näha siiski valgust.”1

Meie suurim lootus on Jeesuses Kristuses, meie Päästjas. Tema kaudu leiame rõõmu ja rahu. Ta teab lõppu algusest peale. Pühakirjades öeldakse: „Otsige usinasti, palvetage alati ja uskuge, ning kõik asjad kokku sünnivad teie heaks.”2

Kuid meie ei näe lõppu algusest peale. Me tunnetame ainult poolikult.3 Võib-olla läheb meie elu teistmoodi, kui lootsime. Me võime endiselt Kristuses püsivana edasi pürgida täiusliku lootuse säraga4, sest teame, et meie armastaval Taevasel Isal on meie jaoks plaan.

Koroonapandeemia piirangutega seoses kodus püsimise ajal olen arendanud uut oskust, milleks on lapitehnikas õmblemine. See on viis, kuidas kangajääkidest leidlikult midagi uut luua. Alguses tuleb teha kõike ebaloomulikult. Mustri loomiseks õmblete riidetükid pahemalt poolt ja tagurpidi kokku. On raske näha, kuidas need värvilaigud ühtse mustri moodustavad. Kuid kui kannatlikult üha uuesti ja uuesti lõikate, õmblete ja pressite, valmib järk-järgult kaunis muster.

Võime tunda, et meie elu plaan pole veel selge. See ei tähenda, nagu ootaksime, et eluga algust teha. Need on hindamatud aastad vaatamata sellele, millises elustaadiumis te olete.

Praegu on aeg oma annete arendamiseks. President Nelson õpetab: „Haridus määrab, kas me pelgalt soovime teisi inimesi aidata või me tegelikult ka suudame neid aidata.”5 Praegu õpitud head ja kasulikud asjad kujundavad ja õnnistavad kogu teie elu.

See on aeg, kus tuleb otsida targad ja õigemeelsed mentorid – vanemad või vanavanemad, õpetajad, sõbrad, Kiriku juhid, ja mis kõige tähtsam – Jeesus Kristus –, kes aitaksid meil elada tähendusrikast elu. Looge tähendusrikkad suhted nendega, kes võivad aidata teil õppida ja kasvada.

See on aeg, kus tuleb õhinaga tegeleda heade asjadega. Taevas ei oota pandeemia lõppu, et ma kaotaksin 5 kilo või et te abielluksite oma unistuste kaaslasega. Taevas oodatakse, et meist saaksid tõelised jüngrid, et peaksime kinni Tema käskudest, eriti käsust armastada Issandat ja oma ligimesi.

Kui soovime oma ellu suuremat lootust ja sügavamat tähendust, võiksime alustada igat päeva tänupalve ja siira sooviga: „Taevane Isa, las ma olen täna Sinu käes tööriistaks. Ava mu süda. Anna mulle tarkust, kujutlusvõimet, jõudu ja julgust teha seda, mida suudan.” Seejärel otsige võimalusi olla ustavam sõber, lahkem õde, parem poeg, heldem naaber, inspireeritum teenija, kannatlikum lapsevanem. Lev Tolstoi kirjutas: „Ehkki inimestele tundub, et nad elavad, hoolides iseendast, on see tegelikult ainult armastus, mille järgi nad elavad. Kellel on armastus, see on Jumalas ja Jumal on temas, sest Jumal on armastus.”6

Taevas ei oota, et oleksime täiuslikud või jõuaksime järgmisesse maailma, et meid õnnistada. Kui teeme „õigemeelsuse tegusid, saa[me] oma tasu, nimelt rahu selles maailmas ja igavese elu tulevases.” 7

Kristuse armastus on vankumatu. Apostel Paulus õpetas:

„Sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägevad,

ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas!”8

„Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus”9, kui te Teda usaldate, et võiksite Püha Vaimu väel täituda lootusega.

Jeesuse Kristuse evangeelium on õige. See on vägev. See on ilus ja oluline! Ma ütlen seda kõike Jeesuse Kristuse nimel, aamen.

_______________________________________________