Обща конференция, април 2019 г.

  Съботна сутрешна сесия Разширяване
  Изтегляне в аудио формат
  Изтегляне на видео
  Неделна сутрешна сесия Разширяване
  Изтегляне в аудио формат
  Изтегляне на видео