2024

април 2024 г.

Ключовете на свещеничеството – да се радваме на този дар


2023

октомври 2023 г.

Мислете селестиално!


април 2023 г.

Отговорът винаги е Исус Христос


април 2023 г.

Нужни са миротворци


2022

октомври 2022 г.

Съсредоточавайте се върху храма


октомври 2022 г.

Да побеждаваме света и да намираме покой


октомври 2022 г.

Какво е истина?


април 2022 г.

Сега е времето


април 2022 г.

Силата на духовната инерция


април 2022 г.

Проповядвайте Евангелието на мира


2021

октомври 2021 г.

Отделяйте време за Господ


октомври 2021 г.

Храмът и вашите духовни основи


октомври 2021 г.

Чиста истина, чисто учение и чисто откровение


април 2021 г.

COVID-19 и храмовете


април 2021 г.

Христос възкръсна и чрез вяра в Него ще преместваме планини


април 2021 г.

Това, което научаваме и никога няма да забравим


април 2021 г.

Приветствено послание


2020

октомври 2020 г.

Една нова действителност


октомври 2020 г.

Да позволяваме на Бог да надделява


октомври 2020 г.

Да приемем бъдещето с вяра


октомври 2020 г.

Да продължаваме напред


април 2020 г.

Напредвайте с вяра


април 2020 г.

Възглас „Осанна“


април 2020 г.

Слушайте Него


април 2020 г.

Отваряне на небесата за помощ


април 2020 г.

Откриващо послание


2019

октомври 2019 г.

Заключителни бележки


октомври 2019 г.

Втората голяма заповед


октомври 2019 г.

Духовни богатства


октомври 2019 г.

Свидетели, кворуми на свещеничеството на Аарон и класове на Младите жени


април 2019 г.

Заключителни бележки


април 2019 г.

„Следвайте Ме, елате с Мен“


април 2019 г.

Можем да се справяме по-добре и да бъдем по-добри


2018

октомври 2018 г.

Правилното име на Църквата


октомври 2018 г.

Участието на сестрите в събирането на Израил


октомври 2018 г.

Откриващи бележки


октомври 2018 г.

Да се превръщаме в светиите от последните дни за пример


април 2018 г.

Откровение за Църквата, откровение за нашия живот


април 2018 г.

Служение чрез сила и власт от Бога


април 2018 г.

Служение


април 2018 г.

Да работим с жар


април 2018 г.

Встъпителни бележки


2017

октомври 2017 г.

Книгата на Мормон: какъв би бил животът ви без нея?


април 2017 г.

Да получаваме силата на Исус Христос в живота ни


2016

октомври 2016 г.

Радост и духовно оцеляване


април 2016 г.

Цената на свещеническата сила


2015

октомври 2015 г.

Молба към моите сестри


април 2015 г.

Господният ден е наслада


2014

октомври 2014 г.

Подкрепяне на пророците


април 2014 г.

Нека си личи вашата вяра


2013

октомври 2013 г.

Решения за вечността


април 2013 г.

Хванете вълната


2012

октомври 2012 г.

Питайте мисионерите! Те могат да ви помогнат!


април 2012 г.

Благодарност на Бог


2011

октомври 2011 г.

Завети


април 2011 г.

Да посрещнем бъдещето с вяра


2010

октомври 2010 г.

Бъдете на вярващите пример


април 2010 г.

Generations Linked in Love


2009

октомври 2009 г.

Ask, Seek, Knock


април 2009 г.

Lessons from the Lord’s Prayers


2008

октомври 2008 г.

Celestial Marriage


април 2008 г.

Salvation and Exaltation


2006

октомври 2006 г.

Събирането на разпръснатия Израил