2024

април 2024 г.

Всичко ще бъде наред благодарение на храмовите завети


2023

октомври 2023 г.

Наш постоянен спътник


октомври 2023 г.

Вотът на подкрепа за висшите ръководители, областните седемдесетници и висшите служители


април 2023 г.

Да намираме личен мир


2022

октомври 2022 г.

Наследство от насърчение


октомври 2022 г.

Вотът на подкрепа за висшите ръководители, областните седемдесетници и висшите служители


април 2022 г.

Непоклатими в бурите


2021

октомври 2021 г.

Вярата да искаме и след това да действаме


октомври 2021 г.

Вотът на подкрепа за висшите ръководители, областните седемдесетници и висшите служители


април 2021 г.

Да благославяме в Неговото име


април 2021 г.

Обичам да виждам храма


2020

октомври 2020 г.

Подложени на изпитания, доказали верността си и шлифовани


октомври 2020 г.

Сестри в Сион


октомври 2020 г.

Вотът на подкрепа за висшите ръководители, областните седемдесетници и висшите служители


април 2020 г.

Той върви пред нас


април 2020 г.

Молитви с вяра


2019

октомври 2019 г.

Святост и планът на щастие


октомври 2019 г.

Жените на завета в партньорство с Бог


октомври 2019 г.

Вотът на подкрепа за висшите ръководители, областните седемдесетници и висшите служители на Църквата


април 2019 г.

Силата на подкрепящата вяра


април 2019 г.

Дом, обитаван от Духа Господен


2018

октомври 2018 г.

Жените и изучаването на Евангелието у дома


октомври 2018 г.

Опитвам се, опитвам се, опитвам се


октомври 2018 г.

Вотът на подкрепа за църковните служители


април 2018 г.

Тържествено събрание


април 2018 г.

Вдъхновено служение


април 2018 г.

Неговият Дух да бъде с вас


2017

октомври 2017 г.

Вотът на подкрепа за църковните служители


октомври 2017 г.

Господ води Своята Църква


октомври 2017 г.

Не се бойте да вършите добро


април 2017 г.

„Ходи с Мен“


април 2017 г.

„Моя мир ви давам“


април 2017 г.

Събиране на Божието семейство


2016

октомври 2016 г.

Вотът на подкрепа за църковните служители


октомври 2016 г.

За да може той също да стане силен


октомври 2016 г.

Благодарност в Господния ден


април 2016 г.

Където двама или трима са събрани


април 2016 г.

Уповавайте се на онзи Дух, който води към вършене на добро


април 2016 г.

Вечни семейства


2015

октомври 2015 г.

Не сте сами в делото


октомври 2015 г.

Вотът на подкрепа за църковните служители


октомври 2015 г.

Светият Дух като ваш спътник


април 2015 г.

Утешителят


април 2015 г.

Свещеничеството и личната молитва


април 2015 г.

„Не това ли е постът, който Аз съм избрал?“


2014

октомври 2014 г.

Вотът на подкрепа за църковните служители


октомври 2014 г.

Подготвителното свещеничество


октомври 2014 г.

Продължаващо откровение


април 2014 г.

Мъжът със свещеничеството


април 2014 г.

Дъщери в завета


април 2014 г.

Едно скъпоценно наследство от надежда


2013

октомври 2013 г.

До внуците ми


октомври 2013 г.

Вотът на подкрепа за църковните служители


октомври 2013 г.

Превържете техните рани


април 2013 г.

Ние сме едно


април 2013 г.

„Дойдете при Мене”


2012

октомври 2012 г.

Къде е шатрата?


октомври 2012 г.

Вотът на подкрепа за църковните служители


октомври 2012 г.

Полагащият грижи


октомври 2012 г.

Помогнете им да се целят нависоко


април 2012 г.

Планини за изкачване


април 2012 г.

Семейства, встъпили в завет


2011

октомври 2011 г.

Вотът на подкрепа за църковните служители


октомври 2011 г.

Подготовка в свещеничеството: “Нуждая се от помощта ви”


октомври 2011 г.

Свидетелство


април 2011 г.

Възможности за вършене на добро


април 2011 г.

Обучение в свещеничеството


април 2011 г.

Едно живо свидетелство


2010

октомври 2010 г.

Уповавайте на Бог, после идете и работете


октомври 2010 г.

Вотът на подкрепа за църковните служители


октомври 2010 г.

Служете с Духа


април 2010 г.

Help Them on Their Way Home


април 2010 г.

Act in All Diligence


2009

октомври 2009 г.

Вотът на подкрепа за църковните служители


октомври 2009 г.

The Enduring Legacy of Relief Society


октомври 2009 г.

Our Perfect Example


октомври 2009 г.

Be Ready


април 2009 г.

“Man Down!”


април 2009 г.

несгода


2008

октомври 2008 г.

Вотът на подкрепа за църковните служители


октомври 2008 г.

Our Hearts Knit as One


октомври 2008 г.

O Ye That Embark


април 2008 г.

Walk in the Light


април 2008 г.

The True and Living Church


април 2008 г.

Faith and the Oath and Covenant of the Priesthood


2007

октомври 2007 г.

О, помнете, помнете