2024

април 2024 г.

Завети и отговорности


април 2024 г.

Вотът на подкрепа за висшите ръководители, областните седемдесетници и висшите служители


2023

октомври 2023 г.

Царства на слава


април 2023 г.

Ученията на Исус Христос


април 2023 г.

Вотът на подкрепа за висшите ръководители, областните седемдесетници и висшите служители


2022

октомври 2022 г.

Оказване на помощ на бедните и затруднените


април 2022 г.

Божествената любов в плана на Отца


април 2022 г.

Встъпително послание


април 2022 г.

Вотът на подкрепа за висшите ръководители, областните седемдесетници и висшите служители


2021

октомври 2021 г.

Необходимостта от църква


април 2021 г.

Да защитаваме нашата божествено вдъхновена конституция


април 2021 г.

Какво е направил нашият Спасител за нас?


април 2021 г.

Вотът на подкрепа за висшите ръководители, областните седемдесетници и висшите служители


2020

октомври 2020 г.

Дерзайте!


октомври 2020 г.

Обичайте враговете си


април 2020 г.

Великият план


април 2020 г.

Свещеничеството на Мелхиседек и ключовете


април 2020 г.

Вотът на подкрепа за висшите ръководители, областните седемдесетници и висшите служители


2019

октомври 2019 г.

Двете големи заповеди


октомври 2019 г.

Уповавайте се на Господ


април 2019 г.

Очиствани чрез покаяние


април 2019 г.

Докъде ще доведе това?


април 2019 г.

Вотът на подкрепа за църковните служители


2018

октомври 2018 г.

Истината и планът


октомври 2018 г.

Родители и деца


април 2018 г.

Вотът на подкрепа за църковните служители


април 2018 г.

Силите на свещеничеството


април 2018 г.

Малки и прости средства


2017

октомври 2017 г.

Планът и прокламацията


април 2017 г.

Божеството и плана на спасение


2016

октомври 2016 г.

Споделяне на възстановеното Евангелие


април 2016 г.

Противопоставяне във всички неща


2015

октомври 2015 г.

Усилвани чрез Единението на Исус Христос


април 2015 г.

Притчата за сеяча


2014

октомври 2014 г.

Да обичаш околните и да живееш с различията


април 2014 г.

Ключовете и властта на свещеничеството


2013

октомври 2013 г.

Да нямаш други богове


април 2013 г.

Последователи на Христа


2012

октомври 2012 г.

Защитавайте децата


април 2012 г.

Жертва


2011

октомври 2011 г.

Ученията на Исус


април 2011 г.

желание


2010

октомври 2010 г.

Две линии на общуване


април 2010 г.

Healing the Sick


2009

октомври 2009 г.

Love and Law


април 2009 г.

Unselfish Service


2008

октомври 2008 г.

Sacrament Meeting and the Sacrament


април 2008 г.

свидетелство