2018թ․ ապրիլ

  Շաբաթ առավոտյան նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Քահանայության գերագույն նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն