Γενική συγκέντρωση Νέων Γυναικών 2013

 
ΔΙΑΒΑΣΤΕΠαρακολουθήστεΜεταφόρτωση

Entire Meeting

Παρακολουθήστε
Download
close

Μεταφορτώστε

 

Βίντεο

Ήχος

Απ’ το βουνό ψηλάΕκκλησίασμα 
In That Holy PlaceΧορωδία Νέων Γυναικών από πασσάλους στο Χάιλαντ 
Οι άγιοι τόποι σαςΑνν Ντιμπ 
Download
close

Μεταφορτώστε

 

Βίντεο

Ήχος

More Holiness Give MeΧορωδία Νέων Γυναικών από πασσάλους στο Χάιλαντ 
Όταν σώζετε ένα κορίτσι, σώζετε γενιέςΜαίρη Κουκ 
Download
close

Μεταφορτώστε

 

Βίντεο

Ήχος

Standing in Holy Places 
Μη μετακινηθείτε!Ιλέιν ΝτάλτονΠαρακολουθήστε
Download
close

Μεταφορτώστε

 

Βίντεο

Ήχος

O Thou Rock of Our SalvationΧορωδία Νέων Γυναικών από πασσάλους στο Χάιλαντ 
Το υπέροχο ταξίδι σας προς τον οίκο σαςΠρόεδρος Ντίτερ ΟύχτντορφΠαρακολουθήστε
Download
close

Μεταφορτώστε

 

Βίντεο

Ήχος

Let Zion in Her Beauty RiseΧορωδία Νέων Γυναικών από πασσάλους στο Χάιλαντ