Χαρακτηριστικά προγράμματος αναπαραγωγής


χαρακτηριστικά προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο
 1. Πληροφορίες βίντεο
  Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βίντεο που αναπαράγεται.
 2. Κοινή χρήση
  Σας επιτρέπει να μοιραστείτε το βίντεο με την αντιγραφή του συνδέσμου και την κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άμεσων μηνυμάτων. Μπορείτε, επίσης, να μοιραστείτε, κάνοντας χρήση του Facebook ή του Twitter.
 3. Σύνδεσμος
  Σας επιτρέπει να αντιγράψετε και να μοιραστείτε τον σύνδεσμο ιστού.
 4. Ενσωμάτωση
  Σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον κώδικα ενσωμάτωσης προγράμματος αναπαραγωγής και να προσθέσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε έναν ιστότοπο ή ιστολόγιο.
 5. Κουμπί Αναπαραγωγής/Παύσης
 6. Πλοηγός
  Ο πλοηγός σάς δείχνει τον κώδικα χρόνου τού βίντεο και σας επιτρέπει να κινηθείτε σε σημεία στο βίντεο, σύροντας τον δείκτη χρόνου στο βίντεο πίσω και εμπρός.
 7. Κουμπί ζωντανού DVR
  Ενώ παρακολουθείτε ένα απευθείας βίντεο συνεχούς ροής, μπορείτε να σύρετε τον δείκτη χρόνου προς ένα προηγούμενο σημείο στο βίντεο ή να κάνετε κλικ στο κουμπί παύσης. Το ενεργό κουμπί θα γίνει γκρι. Πατώντας ξανά το κουμπί για ζωντανή μετάδοση, το βίντεο θα γίνει απευθείας πάλι και το κουμπί θα επανέλθει στο πράσινο όταν προβάλλεται απευθείας βίντεο. (Όταν προβάλλεται βίντεο κατά παραγγελία, το κουμπί για ζωντανή μετάδοση θα είναι ανενεργό και μπορείτε να σύρετε τον δείκτη χρόνου σε οποιοδήποτε σημείο στο βίντεο).
 8. Κρυπτοί υπότιτλοι
  Κάνετε κλικ στο κουμπί αυτό για να δείτε με κρυπτούς υποτίτλους. Για να δείτε κρυπτούς υποτίτλους σε μία συσκευή iOS, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

  • Κάνετε κλικ στο «Ρυθμίσεις»
  • Κάνετε κλικ στο «Βίντεο»
  • Γυρίστε το «Κρυπτοί υπότιτλοι» στο «Εν λειτουργία»
 9. Πλήρης οθόνη
  Κάνετε κλικ στο κουμπί αυτό για να δείτε το βίντεο σε πλήρη οθόνη.

 10. Ένταση
  Κάνετε κλικ στο κουμπί αυτό για να ελέγξετε την ένταση.