Taivaallinen Isä, maallinen isä
edellinen seuraava

Taivaallinen Isä, maallinen isä

Miehillä maan päällä on mahdollisuus tulla isäksi ja kokea sitä samaa iloa, jota taivaallinen Isämme tuntee meitä kohtaan. Isyys on jumalallinen tehtävä, jota tulee vaalia.