Pappeuden siunaukset
edellinen seuraava

Pappeuden siunaukset

Pappeus on Jumalan voima, joka on annettu ihmiselle toimia Hänen nimessään.