Ġesù Kristu
It-Tberik tal-Ilma


It-Tberik tal-Ilma

O Alla, il-Missier Etern,
aħna nistaqsuk f’ isem Ibnek, Ġesù Kristu,
sabiex tbierek u tqaddes dan l-ilma
għall-erwieħ ta’ dawk kollha li jixorbu minnu,
sabiex huma jagħmlu dan b’ tifkira ta’ demm Ibnek,
li xxerred għalihom; biex jixhdu miegħek, O Alla, il-Missier Etern,
li huma dejjem jiftakru fih,
ħalli jkollhom l-Ispirtu tiegħu magħhom.
Amen.