Ġesù Kristu
It-Tberik tal-Ħobż


It-Tberik tal-Ħobż

O Alla, il-Missier Etern,
aħna nistaqsuk f’ isem Ibnek, Ġesù Kristu,
sabiex tbierek u tqaddes dan il-ħobż
għall-erwieħ ta’ dawk kollha li jieħdu minnu,
biex huma jieklu b’ tifkira ta’ ġisem Ibnek,
u jixhdu miegħek, O Alla, il-Missier Etern,
li huma lesti jieħdu fuqhom isem Ibnek,
u dejjem jiftakru fih
u jżommu l-kmandamenti li huwa tahom;
ħalli jkollhom l-Ispirtu tiegħu magħhom.
Amen.