የርዕስ ገፅ
  Footnotes

  የታላቅ
  ዋጋ ዕንቁ

  ከየኋለኛው ቀን ቅዱሳን
  የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን
  የመጀመሪያ ነቢይ፣ ገላጭ፣ እና ባለራዕይ
  ጆሴፍ ስሚዝ
  ራዕያት፣ ትርጉም፣ እና ትረካ የተመረጡ።

  በኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን
  የታተመ

  ሶልት ሌክ ስቲ፣ ዩታ፣ ዩ.ኤስ.ኤ.