faqja e titullit
  Footnotes
  Theme

  Perla me
  Vlerë të
  Madhe

  Përzgjedhje nga Zbulesat,
  Përkthimet dhe Rrëfimet e
  Joseph Smith-it,
  Profeti, Shikuesi dhe Zbuluesi i Parë
  i Kishës së Jezu Krishtit
  të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

  Botuar nga
  Kisha e Jezu Krishtit
  e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

  Salt Lake City, Utah, U.S.A.