BJS, Romeinen 4
  Footnotes

  BJS, Romeinen 4:2–5. Vergelijk Romeinen 4:2–5

  De mens kan alleen gered worden door de genade van Jezus Christus, niet door werken die verband houden met het naleven van de wet van Mozes.

  2 Immers, als Abraham door de wet van werken gerechtvaardigd was, zou hij in zichzelf moeten roemen, en niet in God.

  3 Want wat zegt de Schrift? Abraham geloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.

  4 Aan hem nu die door de wet van werken gerechtvaardigd is, wordt de beloning niet uit genade, maar uit schuld toegekend.

  5 Maar hem die niet door de wet van werken gerechtvaardigd wil worden, maar die Hem gelooft die de goddelozen niet rechtvaardigt, diens geloof wordt hem tot gerechtigheid gerekend.

  BJS, Romeinen 4:16. Vergelijk Romeinen 4:16

  Zowel geloof als werken, door genade, zijn voor het heil noodzakelijk.

  16 Daarom bent u gerechtvaardigd door geloof en werken, door genade, opdat de belofte zeker zou zijn voor het gehele nageslacht; niet alleen voor wie uit de wet zijn, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is.