Studiewijzers
BJS, Mattheüs 16

BJS, Mattheüs 16:25–29. Vergelijk Mattheüs 16:24–26

Jezus legt uit wat ‘zijn kruis op zich nemen’ inhoudt: alle goddeloosheid en elke wereldse begeerte verzaken en zijn geboden bewaren.

25 Toen zei Jezus tot zijn discipelen: Als iemand achter Mij wil komen, laat hem zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en Mij volgen.

26 Welnu, zijn kruis opnemen, wil zeggen dat iemand alle goddeloosheid en elke wereldse begeerte verzaakt en mijn geboden bewaart.

27 Breek mijn geboden niet om uw leven te redden; want wie ook zijn leven wil redden in deze wereld, zal het verliezen in de toekomende wereld.

28 En wie zijn leven verliest in deze wereld omwille van Mij, zal het in de toekomende wereld vinden.

29 Daarom, verzaak de wereld en red uw ziel; want wat is een mens erbij gebaat als hij de hele wereld wint maar zijn eigen ziel verliest? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel?