TJS, Genesa 9
  Footnotes
  Theme

  TJS, Genesa 9:10–15 (compară cu Genesa 9:3–9)

  (Omul va fi făcut răspunzător pentru crimă ca şi pentru risipirea vieţii animalelor.)

  10 Dar, sângele tuturor vieţuitoarelor pe care vi le-am dat pentru carne trebuie să fie vărsat pe pământ, care ia viaţa din ele, iar sângele să nu-l mâncaţi.

  11 Şi, cu siguranţă, sângele să nu fie vărsat decât pentru carne, ca să vă salvaţi vieţile; şi din mâinile voastre voi cere sângele fiecărei fiare.

  12 Iar cel care varsă sângele omului, de către om va fi vărsat sângele său, pentru că omul nu trebuie să verse sânge de om.

  13 Pentru că vă dau o poruncă, astfel ca fratele fiecărui om să păstreze viaţa omului, deoarece după chipul Meu l-am făcut Eu pe om.

  14 Şi vă dau vouă o poruncă; creşteţi şi înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe pământ şi înmulţiţi-vă pe el.

  15 Şi Dumnezeu i-a vorbit lui Noe şi fiilor săi care erau cu el, spunând: Şi Eu, iată, voi stabili legământul Meu cu tine, pe care l-am făcut tatălui tău Enoh, privind seminţia ta de după tine.

  TJS, Genesa 9:21–25 (compară cu Genesa 9:16–17)

  (Curcubeul a fost pus în cer ca amintire a legământului lui Dumnezeu cu Enoh şi cu Noe. În ultimele zile, adunarea generală a Bisericii Primului Născut [Sionul Domnului în vremea lui Enoh; compară cu Moise 7] se va alătura drepţilor de pe pământ.)

  21 Şi curcubeul va fi în nor; Şi Eu mă voi uita la el ca să Îmi aduc aminte de legământul nepieritor pe care l-am făcut cu tatăl tău Enoh; ca, atunci când oamenii vor ţine toate poruncile Mele, Sionul, oraşul lui Enoh pe care l-am luat la Mine, să vină din nou pe pământ.

  22 Şi acesta este legământul Meu nepieritor ca, atunci când urmaşii tăi vor îmbrăţişa adevărul şi vor privi în sus, Sionul va privi în jos şi toate cerurile vor fremăta de veselie iar,pământul se va cutremura de bucurie;

  23 Şi adunarea generală a Bisericii Primului Născut se va coborî din cer şi va stăpâni pământul şi va sta până când va veni sfârşitul. Şi acesta este legământul Meu nepieritor pe care l-am făcut cu tatăl tău Enoh.

  24 Şi curcubeul va fi în nor şi Eu voi stabili legământul Meu cu voi, pe care l-am făcut între Mine şi voi pentru toate vieţuitoarele de orice trup care vor fi pe pământ.

  25 Şi Dumnezeu i-a spus lui Noe: Acesta este semnul legământului pe care l-am stabilit între Mine şi tine pentru toate făpturile care vor fi pe pământ.