Titulná strana
  Footnotes

  Kniha Mormonova

  Ďalšie svedectvo
  o Ježišovi Kristovi

  Vydala
  Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

  Salt Lake City, Utah, USA

  Prvé vydanie v anglickom jazyku
  v Palmyre v štáte New York v USA v roku 1830