თავფურცელი
  Footnotes

  მორმონის წიგნი

  კიდევ ერთი დამოწმება
  იესო ქრისტეს შესახებ

  გამოქვეყნებულია
  უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის მიერ

  სოლთ-ლეიქ სითი, იუტა, ა.შ.შ.

  პირველი ინგლისური გამოცემა გამოქვეყნებულია
  პალმირაში, ნიუ-იორკის შტატი, ა.შ.შ. 1830 წელი