თავფურცელი
გადმოტვირთული მასალები
მთლიანი წიგნი (PDF)
ჩამოტანილი შენიშვნები

Hide Footnotes

თემა

მორმონის წიგნი

კიდევ ერთი დამოწმება
იესო ქრისტეს შესახებ

გამოქვეყნებულია
უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის მიერ

სოლთ-ლეიქ სითი, იუტა, ა.შ.შ.

პირველი ინგლისური გამოცემა გამოქვეყნებულია
პალმირაში, ნიუ-იორკის შტატი, ა.შ.შ. 1830 წელი