የርዕስ ገፅ
  Footnotes

  መፅሐፈ ሞርሞን

  ሌላኛው የኢየሱስ ክርስቶስ
  ምስክርነት

  በኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን
  የታተመ

  ሶልት ሌክ ስቲ፣ ዩታ፣ ዩ.ኤስ.ኤ.

  የመጀመሪያው የእንግሊዝኛ ቅጂ
  በፓልሚራ፣ ኒው ዮርክ፣ ዩ.ኤስ.ኤ. በ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) ታተመ