Pyhät kirjoitukset
Mormon 7
edellinen seuraava

Luku 7

Mormon kehottaa myöhempien aikojen lamanilaisia uskomaan Kristukseen, ottamaan vastaan hänen evankeliuminsa ja pelastumaan. Kaikki, jotka uskovat Raamattuun, uskovat myös Mormonin kirjaan. Noin 385 jKr.

1 Ja nyt, katso, minä haluan puhua jonkin verran tämän kansan ajäännökselle, joka säästyy, jos Jumala antaa heille minun sanani, jotta he voisivat tietää isiensä asioista; eli minä puhun teille, te Israelin huoneen jäännös; ja nämä ovat ne sanat, jotka minä puhun:

2 Tietäkää, että te olette aIsraelin huonetta.

3 Tietäkää, että teidän on tultava parannukseen, tai te ette voi pelastua.

4 Tietäkää, että teidän on laskettava sota-aseenne, ettekä te saa enää nauttia verenvuodatuksesta ettekä enää tarttua niihin, paitsi jos Jumala käskee teitä.

5 Tietäkää, että teidän on tultava atuntemaan isänne ja tehtävä parannus kaikista synneistänne ja pahoista teoistanne ja buskottava Jeesukseen Kristukseen, että hän on Jumalan Poika ja että juutalaiset surmasivat hänet, ja Isän voimalla hän on noussut ylös, minkä kautta hän on saanut cvoiton haudasta; ja hänessä on myös kuoleman pistin nielty.

6 Ja hän saa aikaan kuolleiden aylösnousemuksen, jonka kautta ihminen on herätettävä seisomaan hänen btuomioistuimensa edessä.

7 Ja hän on saanut aikaan maailman alunastuksen, jonka kautta sen, joka havaitaan bsyyttömäksi hänen edessään tuomiopäivänä, annetaan casua Jumalan luona hänen valtakunnassaan laulamassa lakkaamatonta ylistystä ylhäisten dkuorojen kanssa Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, jotka ovat eyksi Jumala, fonnen tilassa, jolla ei ole loppua.

8 Tehkää sen tähden parannus ja ottakaa kaste Jeesuksen nimeen ja tarttukaa kiinni Kristuksen aevankeliumiin, joka pannaan teidän eteenne, ei vain tässä aikakirjassa vaan myös siinä baikakirjassa, joka tulee pakanoille cjuutalaisilta, joka aikakirja tulee pakanoilta dteille.

9 Sillä katso, atämä on kirjoitettu sitä tarkoitusta varten, että te uskoisitte siihen; ja jos te buskotte siihen, te uskotte tähänkin; ja jos te uskotte tähän, te saatte tietää isistänne sekä niistä ihmeellisistä teoista, joita Jumalan voimasta tapahtui heidän keskuudessaan.

10 Ja te saatte myös tietää, että te olette Jaakobin jälkeläisten jäännös; sen tähden teidät luetaan ensimmäisen liiton kansaan, ja jos te uskotte Kristukseen ja teidät kastetaan, ensin vedellä, sitten tulella ja Pyhällä Hengellä, Vapahtajamme aesimerkkiä noudattaen, sen mukaisesti kuin hän on meitä käskenyt, teidän käy hyvin tuomion päivänä. Aamen.