Helaman 6
  Footnotes
  Theme

  6. poglavje

  Pravični Lamanci pridigajo hudobnim Nefijcem. — Obe ljudstvi uspevata med obdobjem miru in obilja. — Lucifer, osnovalec greha, podžiga srca hudobnih in Gadiantonovih razbojnikov k umoru in hudobiji. — Razbojniki prevzamejo nefijsko vlado. Med letoma 29 in 23 pr. Kr.

  1 In zgodilo se je, da se je, ko se je končalo dvainšestdeseto leto vladavine sodnikov, vse to zgodilo in Lamanci so, večji del njih, postali pravično ljudstvo, tako da je njihova apravičnost prekašala to od Nefijcev zaradi njihove trdnosti in njihove stanovitnosti v veri.

  2 Kajti glejte, bilo je veliko Nefijcev, ki so postali aotopeli in nespokorjeni in skrajno hudobni, tako da so zavrnili Božjo besedo in vse pridiganje in prerokovanje, ki je prišlo mednje.

  3 Vendar so ljudje v cerkvi čutili veliko radost zaradi spreobrnitve Lamancev, da, zaradi Božje cerkve, ki je bila ustanovljena med njimi. In drug z drugim so se adružili in drug z drugim so se radostili in čutili veliko radosti.

  4 In zgodilo se je, da je veliko Lamancev prišlo v zarahemelsko deželo in nefijskemu ljudstvu razglasilo način svoje aspreobrnitve in jih opominjalo k veri in kesanju.

  5 Da, in veliko jih je pridigalo s silno veliko močjo in polnomočjem, da bi številne od njih pripeljali do globin ponižnosti, da bi bili ponižni privrženci Boga in Jagnjeta.

  6 In zgodilo se je, da je veliko Lamancev odšlo v deželo na severu; in tudi Nefi in Lehi sta šla v adeželo na severu, da bi pridigala ljudstvu. Tako se je končalo triinšestdeseto leto.

  7 In glejte, v vsej deželi je bil mir, tako da so Nefijci šli, v kateri koli del dežele so želeli, bodisi med Nefijce ali Lamance.

  8 In zgodilo se je, da so tudi Lamanci šli, kamor so želeli, bodisi med Lamance ali med Nefijce; in tako so se prosto gibali med seboj, da bi glede na svojo željo kupovali in da bi prodajali in da bi zaslužili.

  9 In zgodilo se je, da so silno obogateli, tako Lamanci kot Nefijci; in imeli so silno veliko zlata in srebra in vsakovrstnih dragocenih kovin tako v deželi na jugu kot v deželi na severu.

  10 Dežela na jugu se je torej imenovala Lehi, dežela na severu pa se je imenovala aMulek, kar je bilo po Sedekíjevem sinu; kajti Gospod je Muleka pripeljal v deželo na severu, Lehija pa v deželo na jugu.

  11 In glejte, v obeh deželah je bilo vsakovrstno zlato in srebro in dragocena ruda vseh vrst; in bili so tudi natančni rokodelci, ki so obdelovali vsakršno rudo in jo oplemenitili; in tako so obogateli.

  12 Tako na severu kot na jugu so žito gojili v obilju; in tako na severu kot na jugu so silno uspevali. In množili so se in se v deželi silno okrepili. In gojili so veliko drobnice in goveda, da, veliko pitančkov.

  13 Glejte, njihove žene so garale in predle in izdelovale so vsakovrstna oblačila iz tanko tkanega platna in vsakovrstnega blaga, da bi pokrili svojo goloto. In tako je štiriinšestdeseto leto minilo v miru.

  14 In tudi v petinšestdesetem letu je bilo veliko radosti in miru, da, veliko pridiganja in veliko prerokb glede tega, kar bo prišlo. In tako je minilo petinšestdeseto leto.

  15 In zgodilo se je, da je v šestinšestdesetem letu vladavine sodnikov, glejte, aSezorama umorila neznana roka, ko je sedel na sodnem stolu. In zgodilo se je, da so istega leta umorili tudi njegovega sina, ki ga je ljudstvo postavilo namesto njega. In tako se je končalo šestinšestdeseto leto.

  16 In na začetku sedeminšestdesetega leta so ljudje spet začeli postajati silno hudobni.

  17 Kajti glejte, Gospod jih je tako dolgo blagoslavljal s posvetnim bogastvom, da niso bili podžgani k jezi, k vojnam, niti k prelivanju krvi; zato so začeli srce predajati svojemu bogastvu; da, začeli so si prizadevati za zaslužek, da bi se povzdignili drug nad drugega; zato so začeli askrivoma ubijati in ropati in pleniti, da bi se okoristili.

  18 In sedaj glejte, ti morilci in plenilci so bili tolpa, ki sta jo ustanovila Kiškumen in aGadianton. In sedaj se je zgodilo, da jih je bilo v Gadiantonovi tolpi veliko, celo med Nefijci. Toda glejte, bili so številnejši med hudobnejšim delom Lamancev. In imenovali so se Gadiantonovi razbojniki in morilci.

  19 In oni so bili tisti, ki so umorili vrhovnega sodnika Sezorama in njegovega sina, ko sta bila na sodnem stolu; in glejte, niso jih našli.

  20 In sedaj se je zgodilo, da so se Lamanci, ko so ugotovili, da so med njimi razbojniki, silno užalostili; in uporabili so vsa sredstva, ki so bila v njihovi moči, da bi jih odstranili z obličja zemlje.

  21 Toda glejte, Satan je podžigal srca večjega dela Nefijcev, tako da so se pridružili tistim razbojniškim tolpam in z njimi sklenili zaveze in prisege, da bodo drug drugega ščitili in varovali v vsakršnih težkih okoliščinah, v katerih se bodo znašli, da ne bi trpeli zavoljo svojih umorov in svojih plenjenj in svojih kraj.

  22 In zgodilo se je, da so imeli svoja znamenja, da, svoja atajna znamenja in svoje skrivne besede; in to zato, da bi lahko razlikovali brata, ki je sklenil zavezo, da mu ne bi, kakršno koli hudobijo bi brat naredil, škodoval ne brat ne tisti, ki so pripadali njegovi tolpi, ki so to zavezo sklenili.

  23 In tako so lahko morili in plenili in kradli in se vdajali vlačugarstvu in zagrešili vsakovrstne hudobije v nasprotju z zakoni svoje dežele in tudi z Božjimi zakoni.

  24 In kdor koli od tistih, ki je pripadal njihovi tolpi, bi svetu razkril njihovo ahudobijo in njihove gnusobe, bi mu morali soditi, ne glede na zakone njihove dežele, ampak glede na zakone njihove hudobije, ki sta jih dala Gadianton in Kiškumen.

  25 Sedaj glejte, to so tiste tajne aprisege in zaveze, za katere je Alma sinu ukazal, da ne smejo v svet, da ne bi bile sredstvo, ki bi ljudstvo odvlekle v pogubo.

  26 Sedaj glejte, tiste atajne prisege in zaveze do Gadiantona niso prišle iz zapisov, ki so bili izročeni Helamanu; toda glejte, v Gadiantonovo srce jih je vsadilo btisto bitje, ki je naša prva starša zvabilo, da sta jedla od prepovedanega sadu —

  27 da, tisto bitje, ki je s aKajnom skovalo zaroto, da tega, če bo umoril brata Abela, svet ne bo izvedel. In s Kajnom in njegovimi privrženci je odtlej kovalo zarote.

  28 In to je tudi tisto bitje, ki je v srca ljudi položilo, naj azgradijo stolp, zadosti visok, da bodo lahko prišli do nebes. In to je bilo tisto bitje, ki je zavajalo ljudi, ki so od stolpa prišli v to deželo; ki je razširilo dela teme in gnusob po vsem obličju dežele, dokler ljudi ni zvleklo v bpopoln propad in v večni pekel.

  29 Da, to je bilo tisto bitje, ki je položilo aGadiantonu v srce, naj še nadaljuje z delom teme in skrivnih umorov; in porajalo jih je od začetka človekovega obstoja prav do tega časa.

  30 In glejte, on je ta, ki je aosnovalec vsega greha. In glejte, nadaljuje z deli teme in skrivnih umorov in predaja njihove zarote in njihove prisege in njihove zaveze in njihove načrte o strašni hudobiji iz roda v rod, v kolikor se lahko polasti src človeških otrok.

  31 In sedaj glejte, močno se je polastil src Nefijcev; da, tako da so postali silno hudobni; da, večji del njih je skrenil s poti pravičnosti in pod svojimi nogami so apoteptali Božje zapovedi in krenili po svojih poteh in si iz zlata in srebra naredili malike.

  32 In zgodilo se je, da so vse te krivičnosti prišle nadnje v razmiku ane veliko let, tako da je večji del prišel nadnje v sedeminšestdesetem letu vladavine sodnikov nad Nefijevim ljudstvom.

  33 In na veliko žalost in obžalovanje pravičnih so v svojih krivičnostih rasli tudi v oseminšestdesetem letu.

  34 In tako vidimo, da so Nefijci začeli hirati v neveri in rasti v hudobiji in gnusobah, medtem ko so Lamanci začenjali silno rasti v spoznanju o Bogu; da, začeli so izpolnjevati njegove predpise in zapovedi in hoditi pred njim v resnici in pokončnosti.

  35 In tako vidimo, da se je Gospodov Duh začel aumikati od Nefijcev zaradi njihove hudobije in trdosrčnosti.

  36 In tako vidimo, da je Gospod začel razlivati svojega Duha na Lamance zaradi njihove neprisiljenosti in pripravljenosti, da verjamejo njegovim besedam.

  37 In zgodilo se je, da so Lamanci lovili tolpo Gadiantonovih razbojnikov; in pridigali so Božjo besedo med hudobnejšim delom med njimi, tako da je bila ta razbojniška tolpa med Lamanci povsem pokončana.

  38 Po drugi strani pa se je zgodilo, da so jih Nefijci krepili in podpirali, začenši s hudobnejšim delom med njimi, dokler niso prekrili cele nefijske dežele in speljali večji del pravičnih, dokler niso ti pričeli verjeti v njihova dela in si deliti njihov plen in se jim pridruževati pri skrivnih umorih in zvezah.

  39 In tako so si pridobili sámo upravljanje vlade, tako da so pod svojimi nogami teptali in udarjali in prizadeli in obrnili hrbet arevnim in krotkim in ponižnim Božjim privržencem.

  40 In tako vidimo, da so bili v strašnem položaju in so adozorevali za večno pogubo.

  41 In zgodilo se je, da se je tako končalo oseminšestdeseto leto vladavine sodnikov nad Nefijevim ljudstvom.