Schriften
Ether 5


Hoofdstuk 5

Drie getuigen en het werk zelf zullen een getuigenis vormen van de waarachtigheid van het Boek van Mormon.

1 En nu heb ik, Moroni, volgens mijn herinnering de woorden opgeschreven die mij waren geboden; en ik heb u de dingen verteld die ik heb averzegeld; raak ze daarom niet aan om ze te vertalen, want dat is u verboden, tenzij het mettertijd wijsheid in Gods bestel zal zijn.

2 En zie, u zult het voorrecht hebben de platen te tonen aan ahen die zullen meehelpen om dit werk tevoorschijn te brengen;

3 en ze zullen door de macht van God aan adrie worden getoond; daarom zullen zij zeker bweten dat deze dingen cwaar zijn.

4 En op de verklaring van drie agetuigen zullen deze dingen vaststaan; en het getuigenis van drie, en dit werk waarin de macht van God zal worden aangetoond, alsmede zijn woord waarvan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest getuigenis geven — en dit alles zal ten laatsten dage als een getuigenis tegen de wereld staan.

5 En indien zij zich bekeren en tot de Vader akomen in de naam van Jezus, zullen zij in het koninkrijk van God worden ontvangen.

6 En nu, oordeel zelf of ik ten aanzien van deze dingen geen gezag heb; want u zult weten dat ik gezag heb wanneer u mij ziet en wij ten laatsten dage voor God staan. Amen.