Γραφές
  Εθέρ 12
  Υποσημειώσεις
  Θέμα

  Κεφάλαιο 12

  Ο προφήτης Εθέρ εξορκίζει τον λαό να πιστεύει στον Θεό. Ο Μορόνι εξιστορεί τα θαύματα και θαυμαστά που έγιναν με την πίστη. Η πίστη αξίωσε τον αδελφό του Ιαρέδ να δει τον Χριστό. Ο Κύριος δίνει αδυναμίες στους ανθρώπους για να είναι ταπεινοί. Ο αδελφός του Ιαρέδ μετακίνησε το Όρος Ζερίν με την πίστη. Η πίστη, η ελπίδα και η αγνή αγάπη είναι απαραίτητα για τη σωτηρία. Ο Μορόνι είδε τον Ιησού πρόσωπο με πρόσωπο.

  1 Και συνέβη ώστε οι ημέρες του Εθέρ ήταν κατά τις ημέρες του Κοριάντουμουρ. Και ο Κοριάντουμουρ ήταν βασιλιάς όλης της χώρας.

  2 Και ο Εθέρ ήταν προφήτης του Κυρίου. Επομένως ο Εθέρ ήλθε κατά τις ημέρες του Κοριάντουμουρ, και άρχισε να προφητεύει προς τον λαό, επειδή δεν μπορούσε να συγκρατηθεί εξαιτίας του Πνεύματος του Κυρίου που ήταν μέσα του.

  3 Γιατί, πράγματι, φώναζε από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα, παροτρύνοντας τους ανθρώπους να πιστεύουν στον Θεό προς μετάνοια, μην τυχόν και αφανισθούν, λέγοντάς τους ότι με την πίστη τα πάντα εκπληρώνονται –

  4 Επομένως, όποιος πιστεύει στον Θεό θα μπορούσε με σιγουριά να ελπίζει για έναν καλύτερο κόσμο, μάλιστα, ακόμη και μία θέση στα δεξιά του Θεού, η οποία ελπίδα έρχεται από την πίστη, αγκυροβολεί στις ψυχές των ανθρώπων, πράγμα που θα τους έκανε σίγουρους και σταθερούς, πάντα πλεονάζοντες σε καλά έργα, οδηγούμενοι να δοξάζουν τον Θεό.

  5 Και συνέβη ώστε ο Εθέρ προφήτευσε μεγάλα και θαυμαστά πράγματα στους ανθρώπους, που δεν τα πίστεψαν, επειδή δεν τα είδαν.

  6 Και τώρα, εγώ, ο Μορόνι, θα ήθελα να μιλήσω λίγο σχετικά με αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα να δείξω στον κόσμο ότι πίστη είναι αυτά που ελπίζονται και δεν είναι ορατά. Επομένως, μη δυσανασχετείτε επειδή δεν βλέπετε, επειδή δεν λαμβάνετε μαρτυρία παρά μόνο μετά τη δοκιμασία της πίστης σας.

  7 Γιατί ήταν με την πίστη που ο Χριστός φανερώθηκε στους πατέρες μας, αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και δεν φανερώθηκε σε αυτούς παρά μόνο αφού είχαν πίστη σε αυτόν. Επομένως, θα πρέπει αναγκαστικά μερικοί να είχαν πίστη σε Εκείνον, γιατί δεν φανερώθηκε στον κόσμο.

  8 Όμως λόγω της πίστης των ανθρώπων φανερώθηκε στον κόσμο, και δόξασε το όνομα του Πατέρα, και προετοίμασε μία οδό διά της οποίας άλλοι να μπορέσουν να γίνουν κοινωνοί του ουράνιου δώρου, ώστε να ελπίζουν για εκείνα τα οποία δεν έχουν δει.

  9 Επομένως, και εσείς μπορείτε να έχετε ελπίδα, και να γίνετε κοινωνοί του δώρου, αν έχετε μόνον πίστη.

  10 Ιδού, ήταν με την πίστη που εκείνοι της παλαιάς εποχής κλήθηκαν κατά την άγια τάξη του Θεού.

  11 Επομένως, με την πίστη δόθηκε ο νόμος του Μωυσή. Όμως, στο δώρο του Υιού Του, ο Θεός προετοίμασε έναν πιο εξαίρετο τρόπο. Και είναι με την πίστη που έχει εκπληρωθεί.

  12 Γιατί αν δεν υπάρχει πίστη ανάμεσα στα τέκνα των ανθρώπων, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει κανένα θαύμα ανάμεσά τους. Επομένως, δεν φανερώθηκε παρά μόνο μετά την πίστη τους.

  13 Ιδού, ήταν η πίστη του Άλμα και του Αμουλέκ που έκανε τη φυλακή να πέσει στη γη.

  14 Ιδού, ήταν η πίστη του Νεφί και του Λεχί που επέφερε την αλλαγή στους Λαμανίτες, ώστε βαπτίσθηκαν με φωτιά και με το Άγιο Πνεύμα.

  15 Ιδού, ήταν η πίστη του Αμμών και των αδελφών του που επέφερε τόσο μεγάλο θαύμα στους Λαμανίτες.

  16 Μάλιστα, και ακόμη όλοι όσοι έκαναν θαύματα τα έκαναν με την πίστη, ακόμη και εκείνοι που υπήρξαν πριν από τον Χριστό και εκείνοι επίσης που υπήρξαν μετά.

  17 Και ήταν με την πίστη που οι τρεις μαθητές απέκτησαν την υπόσχεση ότι δεν θα γεύονταν τον θάνατο. Και δεν πήραν την υπόσχεση παρά μόνο μετά την πίστη τους.

  18 Και ούτε ποτέ άνθρωποι έκαναν θαύματα παρά μόνο μετά την πίστη τους. Επομένως πρώτα πίστεψαν στον Υιό του Θεού.

  19 Και υπήρξαν πολλοί των οποίων η πίστη τους ήταν τόσο υπερβολικά ισχυρή, ακόμα και προτού έλθει ο Χριστός, οι οποίοι δεν μπορούσαν να κρατηθούν από μέσα από τον πέπλο, αλλά πράγματι είδαν με τα μάτια τους αυτά που είχαν δει με μάτι πίστης, και χάρηκαν.

  20 Και ιδού, έχουμε δει σε αυτό το χρονικό ότι ένας από αυτούς ήταν ο αδελφός του Ιαρέδ, επειδή τόσο μεγάλη ήταν η πίστη του στον Θεό, που όταν ο Θεός πρόβαλε το δάκτυλό Του, δεν μπορούσε να το κρύψει από τη θέα του αδελφού του Ιαρέδ, εξαιτίας του λόγου του που του είχε πει, τον οποίο λόγο είχε αποκτήσει με την πίστη.

  21 Και αφού είδε το δάκτυλο του Κυρίου ο αδελφός του Ιαρέδ, λόγω της υπόσχεσης την οποία είχε αποκτήσει ο αδελφός του Ιαρέδ με την πίστη, ο Κύριος δεν μπορούσε να παρακρατήσει τίποτε από τη θέα του. Επομένως του έδειξε τα πάντα, επειδή δεν μπορούσε πια να κρατηθεί έξω από τον πέπλο.

  22 Και είναι με την πίστη που οι πατέρες μου έχουν αποκτήσει την υπόσχεση ότι αυτά θα έλθουν στους αδελφούς τους μέσω των Εθνικών. Γι’ αυτό με έχει προστάξει ο Κύριος, μάλιστα, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός.

  23 Και του είπα: Κύριε, οι Εθνικοί θα τα χλευάσουν αυτά, εξαιτίας της αδυναμίας μας στο γράψιμο, αφού εσύ, Κύριε, μας έχεις κάνει ισχυρούς στον λόγο με την πίστη, αλλά δεν μας έχεις κάνει ισχυρούς στο γράψιμο· επειδή έχεις κάνει όλους αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να λένε πολλά, λόγω του Αγίου Πνεύματος το οποίο εσύ τους έχεις δώσει.

  24 Και μας έχεις κάνει ώστε να μπορούμε να γράψουμε μόνο λίγα, εξαιτίας της αδεξιότητας των χεριών μας. Ιδού, δεν μας έχεις κάνει ισχυρούς στο γράψιμο σαν τον αδελφό του Ιαρέδ, αφού τον έκανες ώστε αυτά που έγραψε να είναι ισχυρά, όπως είσαι και εσύ, σε σημείο που να κατακυριεύουν τον άνθρωπο όταν τα διαβάζει.

  25 Εσύ έχεις κάνει επίσης τα λόγια μας ισχυρά και σπουδαία, τόσο που να μην μπορούμε να τα γράψουμε. Επομένως, λοιπόν, όταν γράφουμε, βλέπουμε την αδυναμία μας, και σκοντάφτουμε εξαιτίας της τοποθέτησης των λόγων μας. Και φοβάμαι μήπως οι Εθνικοί χλευάσουν τα λόγια μας.

  26 Και όταν το είπα αυτό, ο Κύριος μου μίλησε, λέγοντας: οι ανόητοι χλευάζουν, αλλά θα θρηνήσουν, και η χάρη μου είναι επαρκής για τους πράους, ώστε να μην εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες σας.

  27 Και αν οι άνθρωποι έρχονται προς εμένα, εγώ θα τους δείξω τις αδυναμίες τους. Δίνω στους ανθρώπους αδυναμίες για να είναι ταπεινοί. Και η χάρη μου είναι επαρκής για όλους τους ανθρώπους που ταπεινώνουν τον εαυτό τους ενώπιόν μου, επειδή αν ταπεινώσουν τον εαυτό τους ενώπιόν μου, και έχουν πίστη σε μένα, τότε εγώ θα κάνω τα αδύναμα να γίνουν δυνατά γι’ αυτούς.

  28 Ιδού, θα δείξω στους Εθνικούς τις αδυναμίες τους, και θα τους δείξω ότι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη φέρνουν προς έμενα – την πηγή κάθε χρηστότητας.

  29 Και εγώ, ο Μορόνι, έχοντας ακούσει αυτά τα λόγια, παρηγορήθηκα, και είπα: Ω Κύριε, το δίκαιο θέλημά σου ας γίνει, επειδή ξέρω ότι εσύ ενεργείς προς τα τέκνα των ανθρώπων σύμφωνα με την πίστη τους.

  30 Γιατί ο αδελφός του Ιαρέδ είπε στο όρος Ζερίν: Μετακινήσου – και μετακινήθηκε. Και αν δεν είχε πίστη, δεν θα είχε μετακινηθεί. Επομένως, εσύ ενεργείς αφού αποκτήσουν πίστη οι άνθρωποι.

  31 Γιατί έτσι φανερώθηκες στους μαθητές Σου, γιατί αφού απέκτησαν πίστη, και αφού μίλησαν στο όνομά Σου, φανερώθηκες προς αυτούς με μεγάλη δύναμη.

  32 Και θυμάμαι επίσης ότι είπες ότι έχεις προετοιμάσει έναν οίκο για τον άνθρωπο, μάλιστα, ανάμεσα στα οικήματα του Πατέρα Σου, στον οποίο ο άνθρωπος να έχει πιο υπέροχη ελπίδα. Επομένως ο άνθρωπος πρέπει να ελπίζει ειδάλλως δεν μπορεί να λάβει κληρονομιά στον τόπο που εσύ έχεις προετοιμάσει.

  33 Και πάλι, θυμάμαι ότι είπες ότι αγάπησες τον κόσμο, μέχρι που θυσίασες τη ζωή Σου για τον κόσμο, για να την πάρεις πάλι, για να προετοιμάσεις τόπο για τα τέκνα των ανθρώπων.

  34 Και τώρα ξέρω ότι αυτή η αγάπη που είχες για τα τέκνα των ανθρώπων είναι αγνή αγάπη. Επομένως, αν δεν έχουν οι άνθρωποι αγνή αγάπη, δεν μπορούν να κληρονομήσουν αυτόν τον τόπο που έχεις πρετοιμάσει στα οικήματα του Πατέρα Σου.

  35 Επομένως, ξέρω από αυτό που έχεις πει, ότι αν οι Εθνικοί δεν έχουν αγνή αγάπη, εξαιτίας της αδυναμίας μας, ότι Εσύ θα τους δοκιμάσεις, και θα αφαιρέσεις το ταλέντο τους, μάλιστα, αυτό που έχουν λάβει, και θα δώσεις σε εκείνους που θα έχουν πιο πλουσιοπάροχα.

  36 Και συνέβη ώστε προσευχήθηκα προς τον Κύριο να δώσει στους Εθνικούς χάρη, ώστε να έχουν αγνή αγάπη.

  37 Και συνέβη ώστε ο Κύριος μου είπε: Αν δεν έχουν αγνή αγάπη δεν έχει σημασία για σένα, εσύ υπήρξες πιστός. Επομένως τα ενδύματά σου θα γίνουν καθαρά. Και επειδή έχεις δει την αδυναμία σου, θα γίνεις δυνατός μέχρι και που θα καθίσεις κάτω στον τόπο τον οποίο έχω προετοιμάσει στα οικήματα του Πατέρα μου.

  38 Και τώρα εγώ, ο Μορόνι, αποχαιρετώ τους Εθνικούς. Μάλιστα, επίσης και τους αδελφούς μου τους οποίους αγαπώ, μέχρι να συναντηθούμε εμπρός στο βήμα κρίσεως του Χριστού, όπου όλοι οι άνθρωποι θα ξέρουν ότι τα ενδύματά μου δεν είναι κηλιδωμένα με το αίμα σας.

  39 Και τότε θα ξέρετε ότι εγώ έχω δει τον Ιησού, και ότι μίλησε με μένα πρόσωπο με πρόσωπο, και ότι μου είπε με απλή ταπεινοφροσύνη, ακριβώς όπως ένας άνθρωπος λέει σε έναν άλλον στη δική μου γλώσσα, σχετικά με αυτά τα πράγματα.

  40 Και μόνο λίγα έχω γράψει, εξαιτίας της αδυναμίας μου στο γράψιμο.

  41 Και τώρα, θα σας πρότεινα να επιζητήσετε αυτόν τον Ιησού για τον οποίο έχουν γράψει οι προφήτες και οι απόστολοι, ώστε η χάρη του Θεού Πατέρα και του Κυρίου Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δίνει μαρτυρία γι’ αυτούς, να είναι και να παραμείνει μαζί σας για πάντα. Αμήν.