Սուրբ գրություններ
Եթեր 10
նախորդ հաջորդ

Գլուխ 10

Մի թագավորը հաջորդում է մյուսին – Թագավորներից ոմանք արդարակյաց են. մյուսները՝ ամբարիշտ – Երբ արդարությունը գերակշռում է, մարդիկ Տիրոջ կողմից օրհնվում են և բարգավաճում:

1 Եվ եղավ այնպես, որ Սեզը, որը Քետի մի հետնորդ էր, քանզի Քետը և ողջ նրա գերդաստանը, բացի Սեզից, մահացել էին սովից, հետևաբար, Սեզը սկսեց կրկին ամրացնել կոտրված ժողովրդին:

2 Եվ եղավ այնպես, որ Սեզը հիշում էր իր հայրերի կործանումը, և նա հիմնեց մի արդար թագավորություն. քանզի նա հիշում էր, թե ինչ էր արել Տերը՝ բերելով Հարեդին ու նրա եղբորը՝ աջրանդունդի վրայով. և նա քայլեց Տիրոջ ուղիներում. և նա ծնեց որդիներ ու դուստրեր:

3 Եվ նրա ավագ որդին, որի անունը Սեզ էր, ապստամբեց նրա դեմ. սակայն Սեզը զարկվեց մի ավազակի ձեռքով, իր շատ մեծ հարստությունների պատճառով, որը կրկին խաղաղություն բերեց նրա հորը:

4 Եվ եղավ այնպես, որ նրա հայրը կառուցեց շատ քաղաքներ երկրի երեսին, և ժողովուրդը կրկին սկսեց տարածվել ողջ երկրի երեսին: Եվ Սեզն ապրեց մինչև խոր ծերություն. և նա ծնեց Ռիփլակիսին: Եվ նա մեռավ, և Ռիփլակիսը թագավորեց նրա փոխարեն:

5 Եվ եղավ այնպես, որ Ռիփլակիսը չէր անում այն, ինչը ճիշտ էր Տիրոջ աչքում, քանզի նա ուներ շատ կանայք ու ահարճեր, և նա դնում էր մարդկանց ուսերին այն, ինչը ծանր էր տանել. այո, նա հարկում էր նրանց ծանր հարկերով. և այդ հարկերով նա շինում էր բազմաթիվ ընդարձակ շինություններ:

6 Եվ նա իր համար կառուցեց մի չափազանց գեղեցիկ գահ. և նա շատ բանտեր կառուցեց, և ովքեր որ չէին կամենում ենթարկվել հարկերին, նա բանտ էր գցում. և ով որ ի վիճակի չէր վճարել հարկերը, նա բանտ էր գցում. և նա ստիպում էր, որ նրանք անընդհատ աշխատեին՝ իրենց պահելու համար. և ով որ հրաժարվում էր աշխատել, նա կարգադրում էր մահվան դատապարտել նրանց:

7 Ուստի, նա ձեռք բերեց բոլոր իր նրբագեղ աշխատանքները, այո, նույնիսկ իր ընտիր ոսկին նա կարգադրում էր զտել բանտում. և նա կարգադրում էր, որ ամեն ձևի նրբագեղ աշխատանքներ արվեն բանտում: Եվ եղավ այնպես, որ նա իր պոռնկություններով ու պղծություններով չարչարեց ժողովրդին:

8 Եվ երբ նա թագավորեց քառասունևերկու տարիներ, ժողովուրդն ապստամբություն բարձրացրեց նրա դեմ. և երկրում կրկին պատերազմ սկսվեց, այնպես որ Ռիփլակիսը սպանվեց, և նրա հետնորդները երկրից դուրս քշվեցին:

9 Եվ եղավ այնպես, շատ տարիների ժամանակահատվածից հետո, Մորիանթոնը (նա լինելով Ռիփլակիսի մի հետնորդ) տարագիրներից մի զորք ի մի հավաքեց, և գնաց առաջ ու ճակատամարտ տվեց ժողովրդին. և նա իշխանություն ձեռք բերեց շատ քաղաքների վրա. և պատերազմը սաստիկ ծանրացավ, և տևեց շատ տարիներ. և նա իշխանություն ձեռք բերեց ողջ երկրի վրա, և իրեն թագավոր հաստատեց ողջ երկրի վրա:

10 Եվ հետո, երբ նա իրեն թագավոր հաստատեց, թեթևացրեց ժողովրդի բեռը, որով նա շնորհ ձեռք բերեց ժողովրդի աչքում, և նրանք օծեցին նրան իրենց թագավոր:

11 Եվ նա արդարություն էր անում ժողովրդին, բայց՝ ոչ իրեն, իր բազում պոռնկությունների պատճառով. ուստի, նա կտրված էր Տիրոջ ներկայությունից:

12 Եվ եղավ այնպես, որ Մորիանթոնը շատ քաղաքներ կառուցեց, և նրա թագավորության ներքո ժողովուրդը չափազանց հարստացավ, ինչպես շինություններով, այնպես էլ ոսկով ու արծաթով, հատիկ աճեցնելով, հոտերով և նախիրներով և այնպիսի բաներով, որոնք վերադարձվեցին նրանց:

13 Եվ Մորիանթոնն ապրեց մինչև խոր ծերություն, և հետո նա ծնեց Կիմին. և Կիմը թագավորեց իր հոր փոխարեն. և նա թագավորեց ութ տարի, և նրա հայրը մահացավ: Եվ եղավ այնպես, որ Կիմն արդարությամբ չթագավորեց, ուստի, նա չհովանավորվեց Տիրոջից:

14 Եվ նրա եղբայրն ապստամբություն բարձրացրեց նրա դեմ, որով բերեց նրան գերության. և նա իր բոլոր օրերում մնաց գերության մեջ. և գերության մեջ նա ծնեց որդիներ ու դուստրեր, և իր ծեր հասակում նա ծնեց Ղևիին. և նա մահացավ:

15 Եվ եղավ այնպես, որ Ղևին, իր հոր մահից հետո, քառասունևերկու տարիների ընթացքում, ծառայեց գերության մեջ: Եվ նա պատերազմ մղեց երկրի թագավորի դեմ, որի միջոցով նա ձեռք բերեց թագավորությունն իր համար:

16 Եվ հետո, երբ նա իր համար ձեռք բերեց թագավորությունը, նա արեց այն, ինչը ճիշտ էր Տիրոջ աչքում. և ժողովուրդը բարգավաճեց երկրում. և նա ապրեց մինչև բավականին ծեր հասակը, և ծնեց որդիներ ու դուստրեր. և նա նաև ծնեց Կորոմին, որին նա իր փոխարեն թագավոր օծեց:

17 Եվ եղավ այնպես, որ բոլոր իր օրերում Կորոմն արեց այն, ինչը բարի էր Տիրոջ աչքում. և նա ծնեց շատ որդիներ ու դուստրեր. և շատ օրեր տեսնելուց հետո, նա վախճանվեց, ճիշտ երկրի մնացածի պես. և Կիսը թագավորեց նրա փոխարեն:

18 Եվ եղավ այնպես, որ Կիսը նույնպես վախճանվեց, և Լիբը թագավորեց նրա փոխարեն:

19 Եվ եղավ այնպես, որ Լիբը նույնպես արեց այն, ինչը բարի էր Տիրոջ աչքում: Եվ Լիբի օրերում աթունավոր օձերը ոչնչացվեցին: Ուստի, նրանք գնացին հարավային կողմի երկիրը՝ ուտելու բան որսալու երկրի ժողովրդի համար, քանզի երկիրը ծածկված էր անտառի կենդանիներով: Եվ Լիբը՝ ինքը նույնպես հմուտ որսորդ դարձավ:

20 Եվ նրանք ցամաքի նեղ պարանոցին մոտիկ մի մեծ քաղաք կառուցեցին, այն տեղին մոտիկ, որտեղ ծովը բաժանում է ցամաքը:

21 Եվ նրանք հարավային կողմի երկիրը պահեցին որպես անապատ՝ որս անելու համար: Իսկ հյուսիսային կողմի երկրի ամբողջ երեսը ծածկված էր բնակիչներով:

22 Եվ նրանք շատ աշխատասեր էին, և նրանք գնում էին ու վաճառում, և առևտուր անում մեկը մյուսի հետ, որպեսզի շահ ստանային:

23 Եվ նրանք մշակում էին ամեն ձևի հանքանյութ, և ստանում էին ոսկի և արծաթ և աերկաթ և արույր և ամեն ձևի մետաղներ. և նրանք փորում-հանում էին դա հողից. ուստի, նրանք կիտում էին հողի ահռելի կույտեր՝ ոսկու և արծաթի, երկաթի և պղնձի հանքանյութ գտնելու համար: Եվ նրանք գործում էին ամեն ձևի նրբագեղ գործվածք:

24 Եվ նրանք ունեին մետաքսներ և նրբահյուս բեհեզ. և նրանք գործում էին ամեն ձևի գործվածք, որպեսզի ծածկեին իրենց մերկությունը:

25 Եվ նրանք պատրաստում էին ամեն ձևի գործիքներ հողը մշակելու համար՝ հերկելու և ցանելու, հնձելու և փխրեցնելու և նաև կալսելու համար:

26 Եվ նրանք պատրաստեցին ամեն ձևի գործիքներ, որոնցով նրանք բանեցնում էին իրենց անասուններին:

27 Եվ նրանք պատրաստեցին ամեն ձևի պատերազմի զենքեր: Եվ նրանք խիստ զարմանալի վարպետության ամեն ձևի գործեր գործեցին:

28 Եվ երբեք ոչ մի ժողովուրդ այդքան ավելի օրհնված չէր եղել, որքան նրանք էին, և ավելի բարգավաճած՝ Տիրոջ ձեռքով: Եվ նրանք մի երկրում էին, որն ընտիր էր բոլոր երկրներից առավել, քանզի Տերն էր ասել դա:

29 Եվ եղավ այնպես, որ Լիբն ապրեց շատ տարիներ, և ծնեց որդիներ ու դուստրեր. և նա նաև ծնեց Հեարթոմին:

30 Եվ եղավ այնպես, որ Հեարթոմը թագավորեց իր հոր փոխարեն: Եվ երբ Հեարթոմը թագավորեց քսանևչորս տարիներ, ահա, թագավորությունը վերցվեց նրանից: Եվ նա շատ տարիներ ծառայեց գերության մեջ, այո, նույնիսկ բոլոր իր օրերի մնացածը:

31 Եվ նա ծնեց Քետին, և Քետը բոլոր իր օրերն ապրեց գերության մեջ: Եվ Քետը ծնեց Ահարոնին, և Ահարոնը բոլոր իր օրերը բնակվեց գերության մեջ. և նա ծնեց Ամնիգադային, և Ամնիգադան նույնպես բոլոր իր օրերը բնակվեց գերության մեջ. և նա ծնեց Կորիանթումին, և Կորիանթումը բոլոր իր օրերը բնակվեց գերության մեջ. և նա ծնեց Կոմին:

32 Եվ եղավ այնպես, որ Կոմն իր կողմը գրավեց թագավորության կեսին: Եվ նա թագավորության կեսի վրա թագավորեց քառասունևերկու տարիներ. և նա գնաց ճակատամարտելու թագավորի՝ Ամգիդի դեմ, և նրանք մարտնչեցին շատ տարիներ, այդ ժամանակի ընթացքում Կոմն իշխանություն ձեռք բերեց Ամգիդի վրա, և ձեռք բերեց իշխանություն թագավորության մնացածի վրա:

33 Եվ Կոմի օրերին երկրում սկսեցին ավազակներ հայտնվել. և նրանք որդեգրեցին հին ծրագրերը և աերդումներ տվեցին, ըստ նախնիների ձևի, և ջանացին կրկին կործանել թագավորությունը:

34 Արդ, Կոմը երկար մարտնչեց նրանց դեմ. սակայն, նա առավելության չհասավ նրանց վրա: