1 Nefi 14
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 14

  Un înger îi spune lui Nefi despre binecuvântările şi blestemele care vor cădea asupra neamurilor—Numai două biserici sunt: Biserica Mielului lui Dumnezeu şi biserica diavolului—Sfinţii lui Dumnezeu din toate naţiunile sunt prigoniţi de către biserica cea mare şi odioasă—Apostolul Ioan va scrie despre sfârşitul lumii. Circa 600–592 î.H.

  1 Şi se va întâmpla că, dacă aneamurile vor asculta de Mielul lui Dumnezeu în ziua în care El li Se va arăta în cuvânt, precum şi în bputere, chiar prin faptă, El va înlătura pietrele lor de cpoticnire

  2 Şi dacă nu-şi întăresc inimile lor împotriva Mielului lui Dumnezeu, le vor fi anumărate printre cei din seminţia tatălui tău; da, ele vor fi numărate printre cele din casa lui Israel; şi vor fi un popor bbinecuvântat în ţara făgăduinţei în vecii vecilor; ele nu vor mai fi duse în robie; iar casa lui Israel nu va mai fi încurcată.

  3 Şi acea agroapă mare care le-a fost săpată de către biserica aceea mare şi odioasă înfiinţată de către diavol şi copiii lui pentru ca el să poată conduce în rătăcire sufletele oamenilor în adâncul iadului—da, acea groapă mare care a fost săpată pentru distrugerea oamenilor, va fi umplută de către cei care au săpat-o, pentru distrugerea lor completă, a spus Mielul lui Dumnezeu; nu distrugerea sufletului, decât dacă el este aruncat în acel biad fără de sfârşit.

  4 Căci iată, aceasta este robia diavolului, precum şi dreptatea lui Dumnezeu faţă de toţi cei care vor face fapte de ticăloşie şi lucruri abominabile în faţa Lui.

  5 Şi s-a întâmplat că îngerul mi-a vorbit, Nefi, zicând: Tu ai văzut că, dacă neamurile se vor pocăi, atunci va fi bine de ei; şi mai ştii despre legămintele Domnului cu casa lui Israel; şi, de asemenea, ai auzit că cel care se va apocăi nu va pieri.

  6 De aceea, ablestemate să fie neamurile dacă îşi vor împietri inimile împotriva Mielului lui Dumnezeu.

  7 Căci va veni un timp, a spus Mielul lui Dumnezeu, când voi face o lucrare mare şi aminunată printre copiii oamenilor; o lucrare care va fi nepieritoare, deopotrivă pentru unii sau pentru alţii—fie convingându-i pe ei pentru pace şi bviaţă veşnică, fie lăsându-i pradă împietririi inimilor lor şi orbirii minţilor lor, spre înrobirea şi distrugerea lor vremelnică şi spirituală, potrivit crobiei diavolului, despre care am vorbit.

  8 Şi s-a întâmplat că atunci când îngerul a glăsuit aceste cuvinte, el mi-a spus: Îţi aduci aminte de alegămintele Tatălui faţă de casa lui Israel? Iar eu i-am răspuns: Da.

  9 Şi s-a întâmplat că el mi-a spus: Priveşte şi vezi acea biserică mare şi odioasă care este mama lucrurilor abominabile, al cărei întemeietor este adiavolul.

  10 Şi el mi-a spus: Iată, sunt numai adouă biserici; una este Biserica Mielului lui Dumnezeu, iar bcealaltă este biserica diavolului; prin urmare, oricine nu face parte din Biserica Mielului lui Dumnezeu, face parte din biserica aceea mare care este mama lucrurilor abominabile; şi ea este ccurva întregului pământ.

  11 Şi s-a întâmplat că am privit şi am văzut-o pe curva întregului pământ, iar ea stătea peste multe aape; şi bea avea stăpânire peste tot pământul, printre toate naţiunile, neamurile, limbile şi popoarele.

  12 Şi s-a întâmplat că am văzut Biserica Mielului lui Dumnezeu şi ea număra apuţini, din cauza ticăloşiei şi a lucrurilor abominabile ale curvei care stătea peste multe ape; cu toate acestea, am văzut că Biserica Mielului, care cuprindea pe sfinţii lui Dumnezeu, de asemenea, era pe btoată faţa pământului; iar stăpânirile acesteia pe faţa pământului erau mici din cauza ticăloşiilor curvei celei mari pe care am văzut-o.

  13 Şi s-a întâmplat că am văzut că mama cea mare a lucrurilor abominabile adunase laolaltă mulţimi de pe toată faţa pământului, printre toate popoarele neamurilor, ca să se alupte împotriva Mielului lui Dumnezeu.

  14 Şi s-a întâmplat că eu, Nefi, am văzut puterea Mielului lui Dumnezeu cum se pogora asupra sfinţilor Bisericii Mielului, precum şi asupra celor care făcuseră legământ cu Domnul, care erau împrăştiaţi pe toată faţa pământului; iar ei erau înarmaţi cu dreptate şi cu aputerea lui Dumnezeu în mare slavă.

  15 Şi s-a întâmplat că eu am văzut că mânia lui Dumnezeu s-a arevărsat asupra bisericii aceleia mari şi odioase într-atât de mult, încât erau războaie şi zvonuri de războaie printre toate bneamurile şi seminţiile pământului.

  16 Şi în timp ce începeau războaie şi zvonuri de arăzboaie printre toate neamurile care aparţineau mamei lucrurilor abominabile, îngerul mi-a vorbit, zicând: Iată, mânia lui Dumnezeu este asupra mamei curvelor; şi iată, tu vezi toate aceste lucruri—

  17 Iar atunci când va veni aziua în care bmânia lui Dumnezeu se va revărsa asupra mamei curvelor, care este biserica cea mare şi odioasă a întregului pământ, al cărei întemeietor este diavolul, atunci, în ziua aceea, clucrarea Tatălui va începe, pregătind calea pentru îndeplinirea dlegămintelor Sale pe care le-a făcut cu poporul Său, care este din casa lui Israel.

  18 Şi s-a întâmplat că îngerul mi-a vorbit, zicând: Priveşte!

  19 Şi eu am privit şi am văzut un om, iar el era îmbrăcat într-o mantie albă.

  20 Iar îngerul mi-a spus: Iată-l pe aunul dintre cei Doisprezece Apostoli ai Mielului.

  21 Iată, el va vedea şi va scrie ceea ce a mai rămas din aceste lucruri; da, precum şi multe lucruri care au fost.

  22 Şi el, de asemenea, va scrie despre sfârşitul lumii.

  23 Prin urmare, lucrurile pe care le va scrie sunt drepte şi adevărate; şi iată, ele sunt scrise în acartea pe care tu o vezi ieşind din gura Iudeului; şi la timpul când ele ieşeau din gura Iudeului sau la timpul când cartea ieşea din gura Iudeului, lucrurile care erau scrise erau clare şi pure, precum şi bpreţioase şi uşor de înţeles pentru toţi oamenii.

  24 Şi iată, lucrurile pe care acest aApostol al Mielului le va scrie sunt multe lucruri pe care tu le-ai văzut; şi iată, pe cele care au mai rămas le vei vedea.

  25 Dar lucrurile pe care le vei vedea după aceea, nu le vei scrie; căci Domnul Dumnezeu l-a rânduit Apostol al Mielului lui Dumnezeu pentru ca el să le ascrie.

  26 Şi, de asemenea, El a arătat multora toate lucrurile care au fost, iar ei le-au scris; iar acestea sunt apecetluite, pentru ca ele să ajungă în puritatea lor, potrivit cu adevărul care este în Miel, la timpul ales de Domnul, pentru casa lui Israel.

  27 Iar eu, Nefi, am auzit şi depun mărturie că numele Apostolului Mielului era aIoan, potrivit cuvântului îngerului.

  28 Şi iată mie, Nefi, îmi este interzis de a scrie ceea ce a rămas din lucrurile pe care le-am văzut şi le-am auzit; de aceea, lucrurile pe care le-am scris sunt destule pentru mine; şi am scris numai o parte mică din lucrurile pe care le-am văzut.

  29 Şi eu depun mărturie că am văzut lucrurile pe care atatăl meu le-a văzut şi că îngerul Domnului mi le-a făcut mie cunoscute.

  30 Şi acum, termin povestirea despre lucrurile pe care le-am văzut în timp ce eram purtat în Spirit; şi dacă nu toate lucrurile pe care le-am văzut sunt scrise, lucrurile pe care le-am scris sunt aadevărate. Şi aşa este. Amin.