Biblioteka
  Įvadas
  Išnašos
  Tema

  Įvadas

  Brangūs berniukai ir mergaitės!

  Ši dainelių knyga yra skirta būtent jums. Šias daineles galite dainuoti bet kada ir bet kur. Kai kuriasdaineles galite dainuoti norėdami išreikšti savo dėkingumą Dangiškajam Tėvui, o kitas – tiesiog savomalonumui.

  Dainuodami galite pajusti gerą jausmą krūtinėje. Tai Šventoji Dvasia sukelia tuos šiltus jausmus,paliudydama jums, kad šių dainelių žodžiai ir pamokymai yra teisingi. Taip galėsite mokytis Evangelijos,ir jūsų liudijimas augs. Dainuodami apie tai, ko mokotės, lengviau tai įsiminsite. Dainelės melodijapadės įsiminti žodžius ir atneš į jūsų širdį dainelės dvasią. Ko mokoma dainelėse, taip pat padės suprastiiliustracijos. Sykį išmokę daineles, galėsite jas visada pasitelkti (kaip gerus draugus), kad padėtų jumsteisingai pasirinkti ir būti laimingiems.

  Muzika yra visiems suprantama kalba. Šias daineles dainuoja vaikai visame pasaulyje. Muzika taippat gali sujungti praeitį su ateitimi. Kada nors galėsite šias daineles dainuoti su savo vaikais.

  Šioje knygoje yra dainelių beveik visomis Evangelijos temomis. Šios dainelės išreiškia mūsų tikėjimąapie gyvenimą danguje; apie maldą, dėkingumą, pagarbumą; apie Gelbėtojo misiją; apie Evangelijosprincipus; apie namų ir šeimos svarbą; apie mūsų paveldą; apie gamtos ir metų laikų grožį ir apiebūtinybę būti aktyviems ir laimingiems. Paskutiniame skyriuje yra muzika, kurią galima groti prieš arpo susirinkimo, ar namuose – norint sukurti pagarbumo aplinką.

  Kada nors būsite Bažnyčios ir pasaulio vadovai. Tai, ką išmoksite iš šių dainelių, padės jums būtiištikimiems ir teisiai tarnauti. Dainelių sukeliami geri jausmai suteiks jums laimės ir drąsos, padėsneužmiršti, kad esate Dievo vaikai.