Света писма
Зашто треба да проучавамо Света писма?


„Зашто треба да проучавамо Света писма?” Идеје за проучавање Светих писама (2021)

„Зашто треба да проучавамо Света писма?” Идеје за проучавање Светих писама

Слика

Зашто треба да проучавамо Света писма?

Кад марљиво проучавамо Света писма, приближавамо се Исусу Христу и боље разумемо Његово Јеванђеље и помирбену жртву. Пророк Нефи нас је охрабрио на овај начин:

„Стога, морате хрлити напред с постоjаношћу у Христу, имаjући савршен одсjаj наде и љубави према Богу и свим људима. Стога, будете ли хрлили напред, гостећи се речју Христовом, и истрајете до краја, гле, овако говори Отац: Имаћете вечни живот.” ( 2. Нефи 31:20).

Слика

Поуке из Светих писама помоћи ће нам да се вратимо нашем Небеском Оцу. Наши пророци последњих дана замолили су нас да их редовно проучавамо као појединци и, где је применљиво, као породице. Позвали су нас да учимо из искустава оних из Светог писма и да применимо записе и поуке из Светих писама на наше животе данас, како Нефи саветује у 1. Нефију 19:23. И древни и савремени пророци позивали су нас да проучавамо Света писма и да се „гости[мо] речима Христовим” (2. Нефи 32:3).

Слика

Председник Расел М. Нелсон, такође, је поучавао овој важној истини о „гошћењу” у Светим писмима:

„Гостити се значи више него окусити. Гостити се значи уживати. Уживамо у Светим писмима проучавајући их у духу дивног открића и верне послушности. Када се гостимо Христовим речима, оне се урезују ‘на месним даскама срца’ [2. Коринћанима 3:3]. Постају саставни део наше природе” („Living by Scriptural Guidance”, Ensign, нов. 2000, стр. 17).

Када стално учествујемо у личном и породичном проучавању Светих писама, ми и наше породице можемо бити вођени, заштићени и ојачани против многих изазова данашњице.