Света писма
Идеје за побољшање личног проучавања Светих писама


„Идеје за побољшање вашег личног проучавања Светих писама”, Идеје за проучавања Светих писама (2021)

„Идеје за побољшање вашег личног проучавања Светих писама”, Идеје за проучавање Светих писамаs

Слика

Идеје за побољшање личног проучавања Светих писама

Ево неколико једноставних начина да побољшате своје проучавање речи Божје у Светим писмима.

Молите се за надахнуће

Света писма садрже реч Божју. Док их проучавате, тражите од свог Небеског Оца Његово вођство и примите Његовог Духа који ће вам помоћи да их разумете.

Потражите истине о Исусу Христу

Света писма нас поучавају да све сведочи о Христу (видети 2. Нефи 11:4; Moјсије 6:63), зато Га тражите у догађајима, причама и учењима Светих писама. Забележите или обележите стихове који поучавају о Спаситељу и како да Га следимо.

Потражите надахњујуће речи и изразе

Можда ћете открити да одређене речи и изрази из Светих писама остављају утисак на вас, као да су написани посебно за вас. Могу бити лично важни за вас и надахнути вас и мотивисати. Означите их у својим Светим писмима или их запишете у дневнику проучавања.

Тражите јеванђеоске истине

Понекад се јеванђеоске истине (које се често називају учења или начела) износе непосредно, а понекад се поучавају посредно, примером или причом. Запитајте се: „Које вечне истине се поучавају у овим стиховима?”

Ослушкујте Духа

Обратите пажњу на своје мисли и осећања, чак и ако се чини да нису повезани са оним што читате. Ти утисци могу бити управо оно што ваш Небески Отац жели да стекнете и осетите.

Слика

Примењујте Света писма у свом животу

Размотрите како се приче и учења које читате односе на ваш живот. На пример, можете се запитати: „Каква искуства сам имао/имала која су слична ономе што читам?” или „Како да следим пример ове особе из Светих писама?”

Постављајте питања

Постављање питања у вези са Јеванђељем може вам помоћи да одлучите шта да проучавате. Током проучавања Светих писама, могу вам, такође, пасти на памет питања. Та питања се могу односити на оно што читате или на ваш живот уопште. Размислите о овим питањима и потражите одговоре док настављате са проучавањем Светих писама. После проучавања, запитајте се шта би Бог још хтео да научите, и исчекујте одговоре током наредних сати и дана.

Користите помагала за проучавање Светих писама

Да бисте стекли додатна запажања у стиховима које читате, користите фусноте, Tематски водич, Библијски речник, Водич кроз Света писма (scriptures.ChurchofJesusChrist.org), и друга помагала за проучавање.

Размишљајте о контексту у Свети писамима

Можете стећи значајна запажања о неком стиху ако узмете у обзир његов контекст – околности или место повезано са стихом. На пример, познавање позадине и веровања људи којима је пророк говорио могу вам помоћи да схватите намеру његових речи.

Слика

Бележите своје мисли и осећања

Постоји много начина за бележење утисака који навиру док проучавате. На пример, можете обележити значајну реч или израз и записати своја размишљања као белешку у својим Светим писмима. Такође, можете водити дневник о запажањима, осећањима и утисцима које примате. Или можете снимити питање које сте поставили пре почетка вашег проучавања, после чега следе одговори на које сте упућени.

Проучавајте речи пророка и апостола последњих дана

Прочитајте шта су пророци и апостоли последњих дана поучили о начелима која налазите у Светим писмима. Њихове поруке су доступне на „General Conference,” „Magazines”, и другим збиркама у јеванђеоској библиотеци.

Читајте приче

Читајте приче из Светих писама, тежећи да разумете њихов контекст (време, место, говорника и публику). Илустроване приче из Светих писама одличан су извор за то, посебно за децу и чланове који су мање упознати са Светим писмима.

Поделите запажања

Размена запажања из личног проучавања је добар начин да поучите друге и помаже да ојачате сопствено разумевање онога што сте прочитали.

Живите у складу са оним што учите

Проучавање Светих писама нас надахњује и наводи да променимо начин на који живимо. Током читања, ослушкујте на шта вас Дух подстиче, а затим се обавежите да ћете деловати у складу са тим подстицајима.