Samowystarczalność
Prowadzenie grup


„Prowadzenie grup”, Prowadzenie grup poznających zasady samowystarczalności (2018)

„Prowadzenie grup”

Prowadzenie grup

Wprowadzenie (10 minut lub mniej)

Koordynator

Rozpocznij szkolenie dla koordynatorów w następujący sposób:

 1. Rozpocznij spotkanie od modlitwy (i zaśpiewania hymnu, jeśli chcecie).

 2. Specjalista ds. samowystarczalności lub członek komitetu ds. samowystarczalności może poprowadzić 3–5 minutowe wprowadzenie i złożyć świadectwo.

 3. Niech każda osoba krótko się przedstawi (nie dłużej niż 30 sekund na osobę).

 4. Poproś wszystkich członków grupy, aby otworzyli podręczniki i śledzili ich treść.

Powitanie

Przeczytaj

Dziękuję za waszą gotowość do służby jako koordynatorzy. Pomożecie poprowadzić małą grupę osób, aby stały się bardziej samowystarczalne, pomagając im przyswoić sobie nowe praktyczne umiejętności i żyć według zasad ewangelii. Staniecie się częścią czegoś cudownego. Grupy poznające zasady samowystarczalności mogą zmienić życie. Nie musicie być ekspertami. Po prostu opierajcie się na materiałach i polegajcie na natchnieniu pochodzącym od grupy i od Ducha.

Ponieważ grupy poznające zasady samowystarczalności różnią się od innych grup, do których należymy, to szkolenie pomoże nam poznać i wcielić w czyn to, co jest dla nich unikalne. Dzisiaj udzielimy odpowiedzi na powtarzające się pytania zadawane przez koordynatorów przed rozpoczęciem spotkań grupy:

 • Co to znaczy być samowystarczalnym?

 • Jak działają grupy poznające zasady samowystarczalności?

 • Co mogę zrobić, by być lepszym koordynatorem?

Przed pierwszym spotkaniem, poza niniejszym materiałem szkoleniowym, przeczytajcie Aneks i sprawdźcie zasoby na stronie srs.lds.org.

Dzisiejsze szkolenie będzie podobne do spotkań grup poznających zasady samowystarczalności, które będziecie prowadzić. Na tym szkoleniu i na spotkaniach grup poznających zasady samowystarczalności będziemy omawiali materiał w takiej formie, w jakiej został spisany. We wszystkich podręcznikach znajdują się podpowiedzi, które wskazują nam to, co mamy robić. Kiedy widzimy te podpowiedzi, postępujemy według następujących wytycznych:

Obraz

Przeczytaj

To szkolenie oraz podręczniki, których będziemy używać w naszych grupach, określają ramy czasowe dla poszczególnych części, dyskusji i zadań. To pomoże nam zarządzać czasem i omówić cały materiał. Na każdym spotkaniu grupy wyznaczajcie osobę odpowiedzialną za kontrolowanie czasu, aby grupa trzymała się planu.

Koordynator

Zapytaj, czy ktoś chciałby kontrolować czas podczas tego szkolenia.

Co to znaczy być samowystarczalnym?

Przeczytaj

„Samowystarczalność jest zdolnością, zobowiązaniem i dążeniem do zaspokajania duchowych i doczesnych potrzeb życiowych swoich własnych i swojej rodziny” (Podręcznik 2: Administrowanie Kościołem [2010], 6.1.1). Bycie samowystarczalnym nie oznacza, że możemy zrobić lub osiągnąć wszystko, czego zapragniemy. Jeśli jesteśmy samowystarczalni, wiemy, że poprzez łaskę i moc Jezusa Chrystusa, w połączeniu z naszą wiarą, możemy pracować nad duchowymi i praktycznymi życiowymi potrzebami, których zaspokojenie jest niezbędne dla nas i naszych rodzin. Grupy poznające zasady samowystarczalności zostały stworzone po to, aby pomóc nam zmienić nasze życie, pracując z Panem, byśmy stali się bardziej samowystarczalni docześnie i duchowo.

Obejrzymy film, w którym członkowie grupy i przywódcy mówią o swoich doświadczeniach z grupami poznającymi zasady samowystarczalności. Podczas oglądania filmu zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób grupy poznające zasady samowystarczalności oddziałują na ludzi zarówno docześnie, jak i duchowo.

Obejrzyj

Film „Self-Reliance: Tools to Become Better” [Samowystarczalność: klucz do stawania się lepszym] dostępny na srs.lds.org/videos. (Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst).

Przedyskutuj (2 minuty)

Jakie doświadczenia pomogły wam poznać, że sprawy duchowe i doczesne są powiązane?

Jak działają grupy poznające zasady samowystarczalności?

Przeczytaj

Grupy poznające zasady samowystarczalności to małe rady, które pomagają wzrastać każdemu członkowi. Oto cztery grupy poznające zasady samowystarczalności, z których można wybrać jedną:

 • Poszukiwanie pracy

 • Założenie i rozwijanie firmy

 • Finanse osobiste

 • Lepsza praca dzięki edukacji

Uczestnicy mogą dowiedzieć się o tych grupach samodzielnie, na spotkaniach kościelnych lub otrzymując bezpośrednie zaproszenie. Wybierają, do której grupy chcą się przyłączyć.

Grupy zazwyczaj są małe, nie liczą więcej niż 12 osób. Grupy spotykają się co tydzień przez 12 tygodni, a każde spotkanie trwa około dwóch godzin.

Każda grupa ma koordynatora (nas). Spotkania grup poznających zasady samowystarczalności są prowadzone, a nie nauczane przez nauczyciela. Koordynatorzy nie muszą być ekspertami w danej dziedzinie. Jednakże, pomagamy grupie poznawać opublikowane materiały oraz zapraszać każdego członka grupy do uczestnictwa.

Każde spotkanie grupy skupia się na rozdziale z podręcznika. Każdy rozdział składa się z pięciu części, które mają wyznaczone ramy czasowe. Stanowią one podstawę dla spotkania grupy poznającej zasady samowystarczalności. Aby prowadzić spotkanie grupy, po prostu korzystaj z materiałów i sugestii czasowych — nigdy nie pomijaj żadnej części.

Obraz

Zmiana koordynatorów

Przeczytaj

Na zakończenie każdego spotkania możemy pomóc członkom naszej grupy wybrać partnera do współpracy, który będzie im służył pomocą i wspierał ich podczas tygodnia. Partnera do współpracy można zmieniać co tydzień. Z reguły są to osoby tej samej płci, ale nie członkowie tej samej rodziny.

Kombinacja duchowych zasad, praktycznych umiejętności i mocy grupy tworzy unikalne środowisko do nauki, które pomaga uczestnikom kursu ulepszyć ich życie. Jak zobaczymy zaraz na filmie, w naszych grupach poznających zasady samowystarczalności uczymy się z trzech źródeł: z materiałów, jeden od drugiego i przez Ducha.

Obejrzyj

Film „The Power of the Group” [Moc grupy] dostępny na stronie srs.lds.org/videos. (Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst).

Przedyskutuj (2 minuty)

W jaki sposób spotkanie waszej grupy poznającej zasady samowystarczalności różni się od lekcji czy warsztatów, w których wcześniej braliście udział? Jakie są podobieństwa?

Obraz

Zmiana koordynatorów

Co mogę zrobić, by być lepszym koordynatorem?

Przeczytaj

Bycie koordynatorem może stać się cudownym doświadczeniem. Najskuteczniejsi koordynatorzy robią trzy bardzo ważne rzeczy:

 • Prowadzą, a nie nauczają.

 • Wypełniają kilka innych obowiązków.

 • Służą grupie jako pasterze.

Prowadź, a nie nauczaj

Przeczytaj

Spotkania grup poznających zasady samowystarczalności są zorganizowane w taki sposób, aby były prowadzone, a nie nauczane przez nauczyciela. Koordynatorzy nie przygotowują lekcji, nie pouczają grupy i nie mówią więcej niż pozostali członkowie grupy. Postępują według materiałów do kursu i zachęcają wszystkich członków grupy do równego zaangażowania. Koordynatorzy pomagają stworzyć środowisko, w którym grupę może nauczać Duch.

W następnym filmie zwróćcie uwagę na pięć sposobów, dzięki którym koordynator zmienił nauczanie w prowadzenie i jaki miało to wpływ na grupę.

Obejrzyj

Film „How to Facilitate a Group” [Jak prowadzić grupę] dostępny na srs.lds.org/videos. (Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst).

Przedyskutuj (2 minuty)

Czym różni się prowadzenie od nauczania?

Obraz

Zmiana koordynatorów

Przeczytaj

Jako koordynatorzy jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie pozytywnego, przyjaznego i radosnego środowiska do nauki. Pomagamy członkom naszej grupy troszczyć się o siebie nawzajem oraz okazywać miłość i wsparcie.

Obraz

Zmiana koordynatorów

Przeczytaj

Jako koordynatorzy dajemy przykład. Możemy pomagać członkom naszej grupy w stworzeniu pozytywnego i troskliwego środowiska do nauki. Sprawy nie zawsze toczą się doskonale i niekiedy może wystąpić potrzeba, aby pomóc członkom grupy dostrzec, jak ich działania wpływają na grupę i jak można je zmienić. Więcej na ten temat porozmawiamy podczas następnego zajęcia.

Koordynator

Podczas dyskusji o obowiązkach koordynatora pomocne może okazać się przekazanie prowadzenia głównemu koordynatorowi.

Wypełnianie kilku innych obowiązków

Przeczytaj

Jako koordynatorzy mamy również kilka innych obowiązków niezwiązanych z pracą z grupą. Następne zajęcia dadzą wam możliwość porozmawiania o tych obowiązkach.

Obraz

Zmiana koordynatorów

Służ grupie jako pasterz

Przeczytaj

Teraz, gdy omówiliśmy, w jaki sposób mamy prowadzić spotkania i poznaliśmy część naszych obowiązków, nastał czas, aby porozmawiać o sposobie na wspaniałe prowadzenie. Najlepsi koordynatorzy kochają członków swojej grupy i troszczą się o nich. Służą swojej grupie na wzór pasterza dbającego o stado. Chrystus używał tego przykładu, ponieważ pasterze znali wszystkie swoje owce po imieniu, a także ich charakter i potrzeby. Dobrzy koordynatorzy starają się poznać członków swojej grupy, troszczą się o ich sukces i pomagają się zaangażować. Może minąć kilka tygodni, zanim twoja grupa się zintegruje, jednak większość absolwentów opowiada o tym, jak bardzo wszyscy członkowie grupy zżyli się ze sobą i jak bardzo troszczyli o siebie na wzajem. Jako koordynatorzy możemy pomóc w stworzeniu środowiska, które do tego zachęca.

Kolejno czytajcie następujące sugestie dotyczące tego, jak stać się pasterzem dla waszej grupy.

Bycie pasterzem dla grupy

 • Dzwońcie lub wysyłajcie SMS-y do członków grupy. Możecie być z nimi w kontakcie i przypominać im o dacie, godzinie i miejscu spotkania.

 • Kiedy uczestnicy przychodzą, witajcie ich ciepło i poznawajcie ich.

 • Zwracajcie uwagę na postępy członków waszej grupy i wyrażajcie swoje podekscytowanie.

 • Przypominajcie członkom grupy, aby szanowali poufność informacji.

 • Pomiędzy spotkaniami okazujcie wsparcie członkom grupy, którzy mają jakieś trudności. Pomagajcie też ich partnerom do współpracy w kontaktowaniu się i wyrażaniu wsparcia.

 • Razem z innymi osobami z grupy, dotrzyjcie do tych członków grupy, których nie było na spotkaniu.

 • Módlcie się imiennie za członków waszej grupy.

 • Z modlitwą przeglądajcie materiały na następne spotkanie grupy.

 • Pozostańcie blisko Ducha i działajcie zgodnie z pomysłami i natchnieniem.

Przedyskutuj (2 minuty)

Jak robienie tych rzeczy pomoże nam stać się pasterzami dla naszej grupy poznającej zasady samowystarczalności?

Obraz

Zmiana koordynatorów

Obraz

Zmiana koordynatorów

Podsumowanie

Przeczytaj

Mamy nadzieję, że to szkolenie pomogło nam w lepszym zrozumieniu, czym jest samowystarczalność, jak działają grupy poznające zasady samowystarczalności i co możemy zrobić, aby stać się wspaniałymi koordynatorami. Bycie częścią grupy poznającej zasady samowystarczalności jest specyficznym i nowym doświadczeniem dla nas i dla członków naszej grupy. Może upłynąć trochę czasu, zanim poczujemy się komfortowo w tym działaniu i w relacjach z innymi. Często wracajcie do tego podręcznika, sprawdzajcie dodatkowe informacje w aneksie — szczególnie dotyczące oceniania — i odwiedzajcie stronę internetową srs.lds.org, aby uzyskać więcej informacji i pomocne filmy. Z upływem czasu, pokładając zaufanie w Panu, zdobędziemy wspaniałe doświadczenie.

Obejrzyj

Film „Self-Reliance Facilitators: Bringing About Change” [Koordynatorzy grupy samowystarczalności: dokonywanie zmian] dostępny na stronie srs.lds.org/videos. (Jeśli nie masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst).

Przedyskutuj (3 minuty)

Jakich najważniejszych rzeczy nauczyliśmy się na tym szkoleniu?

Rozważ (3 minuty)

Pomyślcie o tym, czego nauczyliście się na tym szkoleniu i rozważcie, co Pan chciałby, abyście zrobili. Poniżej zapisz swoje przemyślenia.

Bazując na dzisiejszym doświadczeniu, chciałbym:

Modlitwa

Poproś kogoś o zmówienie modlitwy na zakończenie.