Samowystarczalność
Aneks


„Aneks”, Prowadzenie grup poznających zasady samowystarczalności (2018)

„Aneks”

Aneks

Strona z materiałami dotyczącymi samowystarczalności

Odwiedź stronę srs.lds.org, aby znaleźć więcej informacji i pomocne filmy o prowadzeniu grup.

Co zrobić przed spotkaniem grupy

 • Odwiedź stronę srs.lds.org, aby pobrać filmy dotyczące zasady i lekcji Moja podstawa.

 • Na pierwszym spotkaniu ze specjalistą ds. samowystarczalności poproś, aby dał ci wystarczającą liczbę zeszytów ćwiczeń dla każdej zapisanej osoby i dwa dodatkowe egzemplarze.

 • Przejrzyj materiał, aby przygotować się do poprowadzenia spotkania — nie przygotowuj się do nauczania lekcji.

 • Po pierwszym spotkaniu pracuj ze specjalistą nad zarejestrowaniem twojej grupy (zob. srs.lds.org/report).

 • Zadzwoń lub wyślij SMS do członków grupy i przypomnij im o dacie, godzinie i miejscu spotkania.

 • Zachęć partnerów do współpracy, aby kontaktowali się ze sobą i pomagali sobie nawzajem w ciągu tygodnia.

 • Przygotuj się duchowo i postępuj według otrzymanych podszeptów.

 • Jeśli jest taka potrzeba, przyjdź wcześniej, aby ustawić krzesła i stoły oraz przygotować filmy. Ustaw krzesła w następujący sposób (gwiazdki wskazują, gdzie siedzi koordynator).

Obraz

Co robisz podczas spotkania grupy

 • Witaj członków grupy, kiedy przychodzą i staraj się ich poznać.

 • Dostrzegaj i chwal osiągnięcia i postępy.

 • Wyznacz osobę kontrolującą czas.

 • Zachęcaj do dyskusji pomiędzy członkami grupy.

 • Podkreślaj konieczność pracy nad podjętymi zobowiązaniami pomiędzy spotkaniami.

 • Przypominaj członkom grupy, aby szanowali poufność informacji.

Podczas ostatniego spotkania grupy

 • Członkowie grupy dokonują samooceny.

 • Zbierasz oceny, wypełniasz końcowe sprawozdanie dla grupy oraz wniosek o wystawienie świadectwa (zob. stronę srs.lds.org/report).

 • Świętujcie razem!

Samoocena koordynatora

Po każdym spotkaniu grupy przeglądaj poniższe zagadnienia. Jak sobie radzisz?

Obraz

Ocena grupy

Pomocne może być wykorzystanie samooceny jako części niektórych spotkań grupy poznającej zasady samowystarczalności, aby ocenić postępy grupy i sprawdzić jej doświadczenia związane z kursem. Możesz poprosić wszystkich członków grupy o wypełnienie formularza, a następnie omówcie związane z nim zagadnienia na forum grupy. Możecie to zrobić na początku spotkania grupy lub na koniec części „Nauka”. To zajęcie powinno zabrać około 10 minut.

Obraz

Rożne opcje spotkań dla kursu Znajdź lepszą pracę

Jeśli prowadzisz spotkania kursu Znajdź lepszą pracę, możesz mieć w grupie członków, którzy natychmiast potrzebują pracy i nie mogą czekać 12 tygodni, aż skompletują wszystkie materiały kursu. Jeśli spojrzysz na kilka pierwszych stron tego podręcznika, znajdziesz dodatkowe opcje spotkań, które być może pozwolą efektywniej zaspokoić potrzeby członków grupy. Możesz również porozmawiać ze specjalistą ds. samowystarczalności, aby dowiedzieć się więcej.

Członkowie grupy z innych wyznań

Wszystkie osoby, niezależnie od wyznawanej wiary, są mile widziane na kursach poznawania zasad samowystarczalności. Oto kilka prostych propozycji, które mogą sprawić, że wszyscy członkowie grupy będą mieli pozytywne doświadczenia, pracując w miłej atmosferze.

 • Bądź wyczulony i otwarty na pytania.

 • Może to pomóc w wyjaśnianiu fragmentów pism świętych lub cytatów charakterystycznych dla Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

 • Konieczne może być dostosowanie niektórych zobowiązań.

 • Twój specjalista ds. samowystarczalności może odpowiedzieć na wszelkie pytanie związane z rejestracją, aby wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia kursu.

Dodatkowa pomoc

Jeśli napotykasz problemy, obawy lub coś, co wymaga pomocy członkom grupy w ich okręgu lub gminie, pracuj ze swoim specjalistą, aby uzyskać przewodnictwo i pomoc.