Kirkon historia
Title Page


Tyttäriä minun valtakunnassani

Apuyhdistyksen historiaa ja työtä


Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Suomi

Tämän kirjan omistaa:

”Totisesti minä sanon sinulle: Kaikki, jotka ottavat vastaan minun evankeliumini, ovat poikia ja tyttäriä minun valtakunnassani.”

Apuyhdistys auttaa naisia valmistautumaan iankaikkisen elämän siunauksiin, kun he

  • lisäävät uskoa taivaalliseen Isään sekä Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa

  • vahvistavat yksilöitä, perheitä ja koteja toimituksin ja liitoin

  • työskentelevät ykseydessä auttaakseen apua tarvitsevia.