Societatea Primară
29 iulie-4 august Faptele apostolilor 22-28: „Slujitor și martor”

„29 iulie-4 august Faptele apostolilor: „Slujitor și martor”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: Noul Testament, 2019 (2019)

„29 iulie-4 august Faptele apostolilor 22-28”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: 2019

New Testament.

29 iulie-4 august 

Faptele apostolilor 22-28

„Slujitor și martor”

În timp ce citiți relatări din slujirea apostolului Pavel în Faptele apostolilor 22-28, căutați principii care vor avea însemnătate pentru copiii cărora le predați.

Consemnați-vă impresiile

Integrated Curriculum Illustration

Invitați să împărtășească

Expuneți ilustrații reprezentând o celulă dintr-o temniță, o barcă și un șarpe. Invitați copiii să împărtășească povestirile pe care le știu despre Pavel în legătură cu aceste ilustrații.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mici

Faptele apostolilor 23:10-11

Tatălui Ceresc și lui Isus Le pasă de mine și mă vor ajuta în momentele grele.

Faptul de a învăța cum l-a ajutat Salvatorul pe Pavel îi poate ajuta pe copii să știe că Tatălui Ceresc și lui Isus Le pasă de ei.

Posibile activități

 • Împărtășiți povestirea din Faptele apostolilor 23:10-11 despre vizita Salvatorului la Pavel în temniță. Sau arătați prezentarea video „Be of Good Cheer (Bucurați-vă!)” (LDS.org) care ilustrează această povestire. Împărtășiți o perioadă în care ați avut o încercare și ați primit îndrumare sau alinare de la Dumnezeu. Rugați copiii să împărtășească momente în care s-au simțit alinați de Dumnezeu.

 • Ajutați copiii să memoreze ce i-a spus Isus lui Pavel: „Fii bucuros!”. Rugați copiii să se gândească la cineva căruia îi pot spune să fie bucuros – poate cineva care este trist sau îngrijorat.

Faptele apostolilor 26:1-29

Pot împărtăși mărturia mea altora.

Faptul de a parcurge din nou mărturia lui Pavel în fața împăratului Agripa îi poate ajuta pe copii să învețe cum să împărtășească ceea ce știu că este adevărat.

Posibile activități

 • Aduceți o coroană în clasă și lăsați un copil să o poarte și să pretindă că este împăratul Agripa. Invitați un alt copil să stea în fața împăratului care să-l reprezinte pe Pavel în timp ce dumneavoastră rezumați mărturia lui Pavel și reacția împăratului Agripa din Faptele apostolilor 26:1-29 (vedeți „Capitolul 63: Pavel își încheie misiunea”, Povestiri din Noul Testament, p. 162-166 sau prezentarea video corespunzătoare de pe LDS.org). Explicați că putem împărtăși mărturiile noastre la fel cum a făcut Pavel.

 • Rugați copiii să asculte în timp ce cântați sau citiți un cântec despre mărturie, cum ar fi strofa a doua din „Mărturia” (Imnuri, nr. 137) sau „Tatăl meu trăiește” (Cântece pentru copii, p. 8). Invitați copiii să ridice mâna când aud ceva despre care pot depune mărturie. Puteți să cântați cântecul de mai multe ori; invitați copiii să vi se alăture după ce cuvintele le devin familiare. Invitați-i să împărtășească lucruri legate de Evanghelie despre care știu că sunt adevărate.

 • Folosiți pagina cu activități corespunzătoare acestei săptămâni pentru a-i ajuta pe copii să se gândească la ceva ce ar putea spune când își depun mărturia. Invitați-i să-și împărtășească mărturia cuiva din familie.

Faptele apostolilor 27

Profeții mă avertizează de pericol.

Gândiți-vă în ce fel relatarea despre naufragiul lui Pavel îi poate învăța pe copii că profeții văd pericolul pe care noi nu-l putem vedea.

Posibile activități

 • Invitați copiii să pretindă că sunt pe o corabie în mijlocul unei furtuni. Citiți avertizarea lui Pavel din Faptele apostolilor 27:9-10 și împărtășiți povestirea despre naufragiul care a avut loc din cauză că ei nu au ascultat de avertizarea lui (vedeți versetele 11, 39-44). Arătați o fotografie a actualului președinte al Bisericii. Ce fel de avertizări ne oferă dânsul?

 • Puneți, în jurul clasei, mai multe imagini sau obiecte care reprezintă lucruri pe care profeții ne-au învățat să le facem, precum să mergem la Biserică sau să fim botezați. Mergeți împreună prin încăpere oprindu-vă la fiecare imagine sau obiect pentru a vorbi despre cum faptul de a urma învățăturile profetului ne ajută să fim în siguranță.

Russel M Nelson General Conf April 2016

Faptul de a urma învățăturile profetului ne ajută să fim în siguranță.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mari

Faptele apostolilor 23:10-11; 27:18-26; 28:1-6

Când mă confrunt cu situații dificile, Dumnezeu nu mă părăsește.

Domnul a fost alături de Pavel de-a lungul încercărilor prin care a trecut. Cum puteți să ajutați copiii să facă legătura dintre experiențele lui Pavel și viețile lor?

Posibile activități

 • Folosind Faptele apostolilor 23:10, explicați că Pavel a fost trimis în temniță, deoarece i-a învățat pe oameni despre Isus. Apoi, citiți Faptele apostolilor 23:11 alături de copii. Sau arătați prezentarea video „Be of Good Cheer (Bucurați-vă!)” (LDS.org) care ilustrează această povestire. De ce putea Pavel să fie bucuros deși se afla în temniță?

 • Scrieți, pe tablă, Faptele apostolilor 23:10-11; Faptele apostolilor 27:18-26 și Faptele apostolilor 28:1-6. Arătați imagini cu o temniță, o corabie și un șarpe și invitați copiii să parcurgă din nou aceste versete și să le asocieze imaginilor. Cum i-a arătat Domnul lui Pavel că era alături de el în fiecare dintre aceste relatări?

 • Invitați pe cineva din episcopie să împărtășească o experiență în care Domnul i-a fost alături într-un moment dificil. Și dumneavoastră sau copiii puteți să împărtășiți experiențe.

Faptele apostolilor 26:1-29

Pot să împărtășesc cu îndrăzneală mărturia mea despre Isus Hristos.

Curajul lui Pavel în împărtășirea mărturiei lui îi poate ajuta pe copii să fie curajoși când își împărtășesc mărturiile.

Posibile activități

 • Invitați copiii să citească Faptele apostolilor 26:1-29 și să găsească unele adevăruri ale Evangheliei pe care Pavel i le-a predat împăratului Agripa. De ce ar fi putut fi greu pentru Pavel să-i împărtășească împăratului aceste lucruri? Invitați copiii să enumere unele principii ale Evangheliei despre care știu că sunt adevărate. Rugați-i să se gândească la cineva cunoscut care are nevoie să audă mărturia lor cu privire la aceste adevăruri.

 • Invitați copiii să folosească pagina cu activități din această săptămână pentru a scrie ceva ce ar putea spune în mărturia lor.

Faptele apostolilor 27

Profeții mă avertizează de pericol.

Copiii pot să asculte mesajele profeților moderni și să recunoască avertizările lor. Cum puteți să ajutați copiii să învețe cum să asculte aceste avertizări?

Posibile activități

 • Tăiați o foaie de hârtie în formă de corabie în bucăți. Invitați copiii să scrie avertizările lui Pavel din Faptele apostolilor 27:9-11 pe bucăți și asamblați-le pentru a reface corabia. De ce nu l-au ascultat oamenii pe Pavel? (Vedeți versetul 11.) Invitați copiii să citească versetele 18-20 și 40-44 pentru a afla ce s-a întâmplat drept rezultat. (Explicați că, deoarece oamenii au urmat sfatul lui Pavel să rămână în barcă, nimeni nu a murit; vedeți versetele 30-32). Ce putem învăța din această experiență despre faptul de a urma profetul?

 • Aduceți un mesaj recent din cadrul conferinței pe care l-a rostit președintele Bisericii și împărtășiți-le copiilor avertizările sau sfaturile pe care ni le-a dat. Invitați copiii să se gândească la moduri în care pot urma profetul.

 • Vizionați prezentarea video „Blessed and Happy Are Those Who Keep the Commandments of God (Binecuvântați și fericiți sunt cei care țin poruncile lui Dumnezeu)” (LDS.org). În ce mod profeții seamănă cu omul cu binoclu?

 • Scrieți câteva activități pe care le pot face copiii care îi vor ajuta să afle despre rolul unui profet – de exemplu, „Citiți Doctrină și legăminte 21:4-7” sau „Cântați «Urmați profetul»” (Cântece pentru copii, p. 58 sau alt cântec despre profeți). Puneți lista de activități în afara clasei și invitați un copil să stea în fața ușii și să citească, pe rând, câte o activitate celorlalți copii, permițându-le să facă activitatea înainte de a citi alta. Explicați că, la fel cum un copil i-a îndrumat pe alți copii, profetul ne învață ceea ce Dumnezeu dorește să facem. Rugați copiii să împărtășească ceea ce au învățat despre profeți din aceste activități.

Integrated Curriculum Illustration

Încurajați învățarea acasă

Rugați copiii să folosească ce au învățat despre Pavel pentru a-i încuraja pe membrii familiei lor să studieze cel mai recent mesaj al profetului și să discute cum pot urma sfatul lui.

Să ne îmbunătățim predarea

Folosiți simțurile. „Cei mai mulți copii (și adulți) învață cel mai bine când folosesc mai multe simțuri. Găsiți moduri de a ajuta copiii să-și folosească simțul văzului, auzului și pipăitului atunci când învață. În unele situații, puteți găsi moduri prin care să le implicați chiar și simțul mirosului și gustului!” (Să predăm în modul Salvatoruluip. 25)

2019 IC Primary