2021
Храмова работа
назад напред

„Храмова работа“ Лиахона, октомври 2021 г.

Месечно послание от Лиахона, октомври 2021 г.

Храмова работа

Храмовете са домът на Господа. Там ние можем да получаваме обреди и да сключваме завети с Него. Можем също да извършваме обреди за нашите предци в храма.

Снимка на храма Баранкиля Колумбия от Бруно Лима

През цялата история Господ заповядва на хората от Своя народ да изграждат храмове. Храмовете са свети места, където можем да чувстваме любовта на Бог, да получаваме обреди и да Му даваме обещания. Църквата изгражда храмове по света, за да може все повече и повече хора да имат тези благословии.

Снимка на жена пред храма Окър Маунтин Юта от Нексео и Матю Райер

Надаряването

Членовете на Църквата, които живеят праведно, отиват в храма, за да получат обреди и да сключат завети или обещания с Бог. Един обред, който получаваме в храма, е надаряването. Думата надаряване означава „дар“. Надаряването в храма е дар от Бог. По време на този обред научаваме за плана на Небесния Отец за нашето спасение и сключваме завети да спазваме Божиите заповеди. Бог ще ни благославя, ако сме верни на заветите, които сключваме.

Снимка на семейна двойка, която се разхожда покрай храма Манила Филипините от Кристина Смит

Запечатване на семействата заедно

Сключването на брак в храма се нарича също запечатване. Когато една двойка бъдат запечатани в храма и спазват сключените от тях завети, бракът им ще продължи за вечността. Ако те имат деца, тези деца също ще бъдат запечатани за тях. Родители, които са запечатани, след като са имали деца, могат да бъдат запечатани за децата си. Ако живеят праведно, ще бъдат семейство за вечността.

Снимка на залата за кръщения в храма Лисабон Португалия от Лесли Нилсон

Храмова работа за всички Божии чеда

Ние работим по своята семейна история, за да разберем повече за нашите предци. След това извършваме храмова работа от тяхно име. Изпълняваме за тях всичките обреди, от които се нуждаят живите: кръщение, потвърждаване, получаване на свещеничеството (за мъже), надаряване и запечатване. После те могат да изберат дали да приемат тези обреди. По този начин всички Божии чеда могат да се радват на благословиите на Евангелието.

Снимка на семейство пред храма Филаделфия Пенсилвания от Коуди Бел

Благословии на храмовата работа

Ако спазваме заветите, които сключваме в храма, ние ще бъдем благославяни, закриляни и укрепвани. Ще имаме силата на свещеничеството с нас. Нашите семейства ще бъдат заедно завинаги.

Храмът е също така място на мир и откровение. Като вършим храмова работа, можем да получаваме духовни напътствия и да усещаме Божията любов.