2021
Името на Неговата Църква
назад напред

„Името на Неговата Църква“, За укрепването на младежите, окт. 2021 г.

Месечно послание от За укрепването на младежите, октомври 2021 г.

Името на Неговата Църква

Името, което Исус Христос дава на Своята Църква, има определено значение.

Mоята църква

Църква – група от хора, които вярват в едни и същи неща и се покланят заедно. Тази Църква принадлежи на Исус Христос. Той я основава. Той я ръководи. Тя е Негова.

ще се нарича

Исус Христос ни е казал как Той иска хората да наричат Неговата Църква. Така че, ние трябва да я наричаме така – и трябва учтиво да молим другите да я наричат по същия начин. Това име идва от Исус Христос.

последните дни

Последни дни – дните, в които живеем, времето преди Второто пришествие на Исус Христос. Исус Христос отново връща Своята Църква на земята за това последно време. Това ще помогне на света в подготовката за Неговото Второ пришествие.

Църквата на Исус Христос

(Вж. „Моята църква“.) Това е първата част от името, което Спасителят дава на Своята Църква. Той я нарича „Църквата“, защото Той я организира. И Той ѝ дава Своето име.

от последните дни

(Вж. „последните дни“.) Това е последната част от името на Църквата. Тя просто показва, че това е Църквата, която Той връща в тези дни, а не тази, която основава в древни времена.

светиите

Светии – дума, която означава „хора, които са свети“. Това е друга част от името на Църквата. Тя се отнася за членовете на Църквата. Исус Христос може да ни направи чисти и непорочни. И Той ни дава Светия Дух, за да ни укрепва, докато се опитваме да вършим това, което Той ни заповядва. Ако вярваме в Него и продължаваме да се опитваме, Той ни прави свети. Той ни прави светии.