2018
Parannuksen lahja
January 2018


Ensimmäisen presidenttikunnan sanoma

Parannuksen lahja

Kuva
Painting of Christ

Yksityiskohta Simon Deweyn teoksesta Tyynen veden äärellä

”Vastuumme on nousta keskinkertaisuudesta erinomaisuuteen, epäonnistumisesta saavutukseen”, presidentti Thomas S. Monson on opettanut. ”Tehtävämme on tulla parhaaksi omaksi itseksemme. Yksi Jumalan suurimmista lahjoista meille on se, että meillä on uudelleen yrittämisen ilo, sillä minkään epäonnistumisen ei tarvitse olla lopullinen.”1

Liitämme uuden vuoden alkamiseen usein päätöksiä ja tavoitteita. Päätämme kehittyä, muuttua, yrittää uudelleen. Ehkäpä tärkein tapa, millä voimme yrittää uudelleen, on ottaa vastaan se, mitä presidentti Monson on nimittänyt ”parannuksen lahjaksi”2.

Seuraavissa poiminnoissa hänen opetuksistaan kirkon presidenttinä hän neuvoo meitä käyttämään hyväksemme Kristuksen sovitusverta, ”niin että me saisimme syntimme anteeksi ja sydämemme voisi puhdistua”3.

Anteeksiannon ihme

”Me kaikki olemme tehneet vääriä valintoja. Ellemme ole jo korjanneet niitä valintoja, vakuutan teille, että siihen on keino. Sitä prosessia kutsutaan parannukseksi. Pyydän teitä korjaamaan virheenne. Meidän Vapahtajamme kuoli antaakseen teille ja minulle tuon siunatun lahjan. Vaikka tie ei ole helppo, lupaus on todellinen: ’Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi’ [Jes. 1:18]. ’Enkä minä, Herra, muista niitä enää’ [OL 58:42]. Älkää asettako iankaikkista elämäänne vaaralle alttiiksi. Mikäli olette tehneet syntiä, niin mitä pikemmin alatte pyrkiä tulemaan takaisin, sitä pikemmin löydätte sen suloisen rauhan ja ilon, joka tulee anteeksiannon ihmeen mukana.”4

Palatkaa polulle

”Vaikka on erittäin tärkeää, että valitsemme viisaasti, on aikoja, jolloin teemme typeriä valintoja. Parannuksen lahja, jonka Vapahtajamme on antanut, sallii meidän oikaista kurssimme, jotta voisimme palata polulle, joka johtaa meidät tuohon tavoittelemaamme selestiseen kirkkauteen.”5

Tie takaisin

”Jos joku teistä on kompastunut matkallaan, vakuutan teille, että on olemassa tie takaisin. Sitä prosessia kutsutaan parannukseksi. Vaikka polku on vaikea, teidän iankaikkinen pelastuksenne riippuu siitä. Mikä voisi olla enemmän ponnistelujenne arvoista? Vetoan teihin, että päätätte tässä ja nyt ottaa askeleet, jotka ovat välttämättömiä täydellisen parannuksen tekemiseksi. Mitä pikemmin sen teette, sitä pikemmin pystytte kokemaan sitä rauhaa, luottamusta ja turvallisuutta, joista Jesaja puhui [ks. Jes. 1:18].”6

Ihmiset voivat muuttua

”Meidän täytyy pitää mielessä, että ihmiset voivat muuttua. He voivat jättää taakseen huonot tavat. He voivat tehdä parannuksen rikkomuksista. He voivat olla kelvollisia pappeudenhaltijoita. Ja he voivat palvella Herraa uutterasti.”7

Tulkaa jälleen puhtaiksi

”Jos jotakin elämässänne on vialla, ulospääsy on teille avoinna. Lakatkaa tekemästä kaikkea sellaista, mikä on epävanhurskasta. Puhukaa piispanne kanssa. Olipa ongelma mikä tahansa, se voidaan ratkaista asianmukaisella parannuksenteolla. Te voitte tulla jälleen puhtaiksi.”8

Vapahtajan keskeinen rooli

”Keskeistä [pelastus]suunnitelmassa on meidän Vapahtajamme Jeesus Kristus. Ilman Hänen sovitusuhriaan kaikki olisivat hukassa. Ei kuitenkaan riitä, että pelkästään uskoo Häneen ja Hänen palvelutyöhönsä. Meidän täytyy tehdä työtä ja oppia, tutkia ja rukoilla, tehdä parannusta ja kehittyä. Meidän täytyy tuntea Jumalan lait ja elää niiden mukaan. Meidän täytyy saada Hänen pelastavat toimituksensa. Vain niin tekemällä me saavutamme todellisen, iankaikkisen onnen.”9

Viitteet

  1. Ks. ”Sisäinen tahto”, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 61.

  2. Ks. ”Valinnat”, Liahona, toukokuu 2016, s. 86.

  3. Moosia 4:2.

  4. ”Valintojen kolme V:tä”, Liahona, marraskuu 2010, s. 69.

  5. ”Valinnat”, s. 86.

  6. ”Pitäkää käskyt”, Liahona, marraskuu 2015, s. 85.

  7. ”Nähkää muut sellaisina, mitä heistä voi tulla”, Liahona, marraskuu 2012, s. 68.

  8. ”Pappeuden voima”, Liahona, toukokuu 2011, s. 67.

  9. ”Täydellinen polku onneen”, Liahona, marraskuu 2016, s. 80–81.