2017.
Voljni ponijeti jedan drugome bremena
December 2017


Poruka za kućno posjetiteljstvo, prosinac 2017.

Voljni ponijeti bremena jedan drugome

Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite nadahnuće o tome što iznijeti drugima. Kako će razumijevanje svrhe Potpornog društva pripremiti Božje kćeri za blagoslove vječnog života?

Vjera obitelj potpora

»Okruženi smo onima kojima je potrebna naša pažnja, ohrabrenje, potpora, naša utjeha, naša ljubaznost«, rekao je predsjednik Thomas S. Monson. »Mi smo Gospodinove ruke na zemlji, sa zadatkom služiti i uzdizati njegovu djecu. On ovisi o svakome od nas.«1

Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u Prvom predsjedništvu, rekao je: »U vašem je srcu započela velika promjena kada ste ušle u Crkvu. Sklopile ste savez i primile ste obećanje koje je počelo mijenjati vašu narav…

Obećale ste da ćete pomoći Gospodinu učiniti breme [drugih] lakšim i utješiti ih. Dana vam je moć pomoći u olakšanju tih tereta kada ste primile Dar Duha Svetoga.«2

»Želimo koristiti svjetlo evanđelja kako bismo gledali druge onako kako ih Spasitelj vidi – sa suosjećanjem, nadom i dobrotvornošću, rekla je Jean B. Bingham, opća predsjednica Potpornog društva. »Doći će dan kada ćemo imati potpuno razumijevanje srca drugih i bit ćemo zahvalni što će nam biti pruženo milosrđe – baš kao što mi pružamo dobrotvorne misli i riječi drugima…

Naša je obveza i povlastica prihvatiti napredak u svakome dok nastojimo postati više poput našeg Spasitelja.«3

Kad jedan drugome nosimo bremena i obdržavamo svoje saveze, otvaramo put Isusu Kristu da iscjeljuje druge. Starješina Jeffrey R. Holland iz Zbora dvanaestorice apostola je podučavao: »Razmatrajući neshvatljivu cijenu Raspeća i Pomirenja, mogu vam obećati da nam on sada neće okrenuti leđa. Kad on kaže siromasima duhom, ‘dođite k meni’, on kaže da zna izlaz i zna put za uspon. On ga zna jer je išao njime. On poznaje put jer on jest put.«4

Dodatni stihovi iz Svetih pisama

Matej 25:40; Galaćanima 6:2; Mosija 2:17; 18:8–9

Napomene

  1. Thomas S. Monson, »Serve the Lord with Love«, Lijahona, veljača 2014., 4

  2. Henry B. Eyring, »The Comforter«, Lijahona, svibanj 2015., 18

  3. Jean B. Bingham, »I Will Bring the Light of the Gospel into My Home«, Lijahona, studeni 2016., 6, 8

  4. Jeffrey R. Holland, »Broken Things to Mend«, Lijahona, svibanj 2006., 71