2017.
Čekati Isusa
December 2017


djeca

Čekati Isusa

Mnogi ljudi su pozorno čekali da se Isus rodi. Sad mi pozorno čekamo da ponovno dođe. Možemo se pripremiti učeći o Isusu i slijedeći ga. Kako ćete slijediti Isusa? Nacrtajte zvijezdu i u nju napišite svoje ideje.