2017.
Postati istinski učenici
October 2017


Poruka Prvog predsjedništva, listopad 2017.

Postati istinski učenici

Na svakom sakramentalnom sastanku imamo povlasticu obećati Nebeskom Ocu da ćemo se uvijek spominjati Spasitelja i obdržavati njegove zapovijedi kako bi njegov Duh mogao uvijek biti s nama (vidi Moroni 4:3; 5:2; NiS 20:77, 79). Spominjati ga se uvijek dolazi prirodno kad na sebe preuzmemo njegovo ime. Činimo to na mnoge načine, no osobito kad služimo drugima u njegovo ime, čitamo njegove svete riječi i molimo se kako bismo znali što želi da činimo.

To mi se dogodilo kad sam krstio jednog mladića. Znao sam da su me Spasiteljevi zaređeni sluge pozvali kao misionara kako bih podučavao o njegovom evanđelju i svjedočio o njemu i njegovoj istinitoj Crkvi. Moj misionarski suradnik i ja obećali smo mladiću da će biti pročišćen moću Pomirenja Isusa Krista jer se pokajao s vjerom u Spasitelja te su ga krstili njegovi ovlašteni sluge.

Kad sam podigao mladića iz voda krstionice, šapnuo mi je: »Čist sam, čist sam.« U tom sam se trenutku sjetio kako je Ivan Krstitelj krstio Spasitelja u rijeci Jordan. Štoviše, sjetio sam se da sam činio spasonosno djelo uskrslog i živućeg Spasitelja – na kojem je prisustvovao Duh Sveti, kao kod Ivana.

Za mene i za svakoga od nas, spominjanje Spasitelja može značiti više od oslanjanja na sjećanje o našem znanju i iskustvu s njim. Svakog dana možemo donositi odluke koji nas sada približavaju njemu.

Najjednostavnija odluka može biti čitati Sveta pisma. Čineći to, možemo početi osjećati da smo blizu njega. Za mene, bliskost najčešće dolazi dok čitam Mormonovu knjigu. U prvim minutama čitanja poglavlja iz 2 Nefija u svom umu čujem glasove Nefija i Lehija dok opisuju Spasitelja kao da su ga osobno poznavali. Javlja se osjećaj bliskosti.

Vas mogu neka druga mjesta u Svetim pismima posebno približiti njemu. No gdje god i kad god da čitate riječ Božju, s poniznom i stvarnom namjerom spominjati se Spasitelja, povećat će se vaša želja da u svom svakodnevnom životu na sebe preuzmete njegovo ime.

Ta će želja promijeniti način na koji služite u Gospodinovoj Crkvi. Molit ćete se Nebeskom Ocu za pomoć u uveličavanju čak i poziva koje smatrate beznačajnima. Pomoć koju ćete tražiti je sposobnost zaboraviti na sebe i više se usredotočiti na ono što Spasitelj želi za one kojima ste pozvani služiti.

Osjetio sam njegovu ruku i blizinu u svojoj službi s našom djecom kad sam se molio da spoznam kako im mogu pomoći da pronađu mir koji samo evanđelje donosi. U takvim trenucima nisam brinuo hoću li biti smatran uspješnim ocem, već sam brinuo o uspjehu i dobrobiti svoje djece.

Želja da onima kojima služimo damo ono što bi im Spasitelj dao vodi molitvama koje su molba Nebeskom Ocu upućena u ime Isusa Krista. Kada se molimo na taj način – u Spasiteljevo ime, s vjerom u njega – Otac odgovara. Šalje Duha Svetog da nas vodi, tješi i ohrabruje. Budući da Duh uvijek svjedoči o Spasitelju (vidi 3 Nefi 11:32, 36; 28:11; Eter 12:41), povećava se naša sposobnost da ljubimo Gospodina svim našim srcem, umom i snagom (vidi Marko 12:30; Luka 10:27; NiS 59:5).

Blagoslovi svakodnevnog i aktivnog spominjanja doći će polako i postojano dok mu služimo, gostimo se njegovom riječju i molimo se u njegovo ime. I to spominjanje će nas oblikovati da postanemo istinski učenici Gospodina Isusa Krista u njegovom kraljevstvu na ovoj zemlji – i kasnije s njegovim Ocem u veličanstvenom budućem svijetu.