[Bijahu] jednoga srca

Poruka za kućno posjetiteljstvo, rujan 2017.

[Bijahu] jednoga srca

Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite nadahnuće o tome što iznijeti drugima. Kako će razumijevanje svrhe Potpornog društva pripremiti Božje kćeri za blagoslove vječnog života?

Relief Society Logo

Vjera Obitelj Potpora

»I Gospod prozva narod svoj Sion, zato što bijahu jednoga srca i jednoga uma, i prebivahu u pravednosti; i ne bijaše siromašnih među njima.« (Mojsije 7:18). Kako možemo postati jedno?

Starješina M. Russell Ballard iz Zbora dvanaestorice apostola je rekao: »U srži engleske riječi atonement (pomirenje) nalazi se riječ one (jedan). Kada bi cijelo čovječanstvo to shvatilo, više nikada ne bi bilo tko bi bio zabrinut, bez obzira na dob, rasu, spol, vjeroispovijest, društveno ili ekonomsko stanje. Težit ćemo oponašati Spasitelja i nikada nećemo biti neljubazni, ravnodušni, nepristojni ili neosjetljivi prema drugima.«1

Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u Prvom predsjedništvu, podučavao je: »Gdje među ljudima prebiva Duh, [tada] mogu očekivati sklad… Duh Božji nikada ne izaziva sukob (vidi 3 Nefi 11:29)… On vodi prema osobnom miru i osjećaju jedinstva s drugima.«2

Govoreći o izazovima obitelji, Carole M. Stephens, koja služi kao prva savjetnica u općem predsjedništvu Potpornog društva rekla je: »Nikada nisam proživjela razvod, osjećaj boli i nesigurnosti uslijed napuštanja ili odgovornost samohranog majčinstva. Nikada nisam iskusila smrt djeteta, neplodnost ili istospolnu privlačnost. Nikada nisam proživljavala zlostavljanje, kroničnu bolest ili ovisnost. Nisam bila izložena takvim iskušenjima.

Ali sam kroz osobne kušnje i provjere… dobro upoznala onoga koji razumije sve… Osim toga, iskusila sam sve smrtne kušnje, koje sam maločas spomenula, kroz objektiv kćeri, majke, bake, sestre, tete i prijateljice.

Naša prilika kao kćeri Božje u savezu nije samo učiti iz vlastitih izazova; ona izvire iz naše empatije i sućuti dok podržavamo druge članove Božje obitelji u njihovim teškoćama.«3

Dodatna Sveta pisma i informacije

Ivan 17:20–23; Efežanima 4:15; Mosija 18:21–22; 4 Nefi 1:15

reliefsociety.lds.org