Proroci koji nas vode

Poruka Prvog predsjedništva, rujan 2017.

Proroci koji nas vode

Prije nekoliko godina sjedio sam u prostoriji u hramu Salt Lake gdje su se Prvo predsjedništvo i Zbor dvanaestorice apostola sastajali jednom tjedno. Pogledavao sam prema zidu ispred Prvog predsjedništva i promatrao portret svakog predsjednika Crkve.

Dok sam ih tako promatrao, moje prethodnike – od proroka Josepha Smitha (1805.-1844.) do predsjednika Gordona B. Hinckleyja (1910.-2008.) – pomislio sam: »Koliko li sam zahvalan za vodstvo svakoga od njih.«

To su izuzetni muškarci koji nikada nisu posustali, nikada nisu posrtali i nikada nisu razočarali. To su Božji muškarci. Dok razmišljam o suvremenim prorocima današnjice, koje sam poznavao i volio, prisjećam se njihovih života, osobina i nadahnutih učenja.

Kada sam se ja rodio, predsjednik Crkve bio je predsjednik Heber J. Grant (1856.–1945.) Promišljajući o njegovom životu i njegovim učenjima, vjerujem kako je vrlina, oprimjerena u predsjedniku Grantu, bila ustrajnost – ustrajnost u onome što je dobro i plemenito.

Predsjednik George Albert Smith (1870.–1951.) bio je predsjednik Crkve dok sam služio kao biskup u odjelu i Salt Lake Cityju. On je primijetio da se između Gospodina i neprijatelja odvija veliko natjecanje u potezanju užeta. »Ako ostanete na Gospodinovoj strani«, podučavao je, »bit ćete pod njegovim utjecajem i više nećete željeti činiti neispravno.«1

U službu člana Zbora dvanestorice pozvao me 1963. godine predsjednik David O. McKay (1873.–1970.). Svojim je načinom života podučavao o obziru prema drugima. »Istinsko je kršćanstvo«, rekao je »ljubav na djelu«.2

Za predsjednika Josepha Fieldinga Smitha (1876.–1972.), jednog od najplodnijih pisaca Crkve, vodeće načelo u životu bilo je proučavanje evanđelja. Neprestano je čitao Sveta pisma i bolje je od ikoga koga znam poznavao učenje i nauk sadržan na tim stranicama.

Predsjednik Harold B. Lee (1899.–1973.) služio je kao predsjednik mog kolčića kada sam bio dječak. Njegov je najdraži navod bio: »Stojte na svetim mjestima i ne mičite se«.3 Poticao je svece da budu u skladu sa šapatima Duha Svetoga te da se odazivaju na njih.

Vjerujem kako je vodeće načelo u životu predsjednika Spencera W. Kimballa (1895.–1985.) bila posvećenost. Bio je potpuno, nedvosmisleno posvećen Gospodinu. Također, bio je posvećen životu po evanđelju.

Kada je predsjednik Ezra Taft Benson (1899.–1994.) postao predsjednik Crkve, pozvao me da služim kao njegov drugi savjetnik u Prvom predsjedništvu. Ljubav je bila njegovo vodeće načelo, utjelovljeno u njegovom najdražem navodu, Spasiteljevim riječima: »Kakvi ljudi trebate biti? Zaista, kažem vam, baš kao što sam ja.«4

Predsjednik Howard W. Hunter (1907.–1995.) bio je osoba koja je uvijek tražila ono najbolje u drugima. Uvijek je bio ljubazan i skroman. Za mene je bila povlastica služiti kao njegov drugi savjetnik.

Predsjednik Gordon B. Hinckley podučavao nas je da dajemo sve od sebe. Snažno je svjedočio o Spasitelju i njegovom poslanju. Podučavao nas je s ljubavlju. Služiti kao njegov prvi savjetnik bila mi je čast i blagoslov.

Spasitelj šalje proroke jer nas voli. Na Općem saboru u listopadu ove godine, opći će autoriteti Crkve ponovno imati povlasticu iznijeti vam njegove riječi. Toj odgovornosti pristupamo vrlo ozbiljno i ponizno.

Kako li smo blagoslovljeni što je obnovljena Crkva Isusa Krista na zemlji te da je Crkva utemeljena na stijeni objave. Neprekidna objava sama je žila kucavica evanđelja Isusa Krista.

Budimo spremni na primanje osobnih objava koje u izobilju dolaze tijekom Općeg sabora. Neka se naša srca ispune dubokom odlučnošću dok dižemo ruke u znak podržavanja živućih proroka i apostola. Budimo prosvijetljeni, uzdignuti, utješeni i osnaženi dok slušamo njihove poruke. Nadam se da ćemo se iznova posvetiti Gospodinu Isusu Kristu – njegovom evanđelju njegovom djelu – i živjeti obnovljenom odlučnošću u obdržavanju njegovih zapovijedi i činjenju njegove volje.