2017.
Naoružani pravednošću
March 2017


Poruka Prvog predsjedništva, ožujak 2017.

Naoružani pravednošću

Božji prorok na zemlji, predsjednik Thomas S. Monson je izjavio: »Danas smo utaboreni u borbi protiv najvećeg niza grijeha, nemorala i zla ikad pred nama.«1

Iznenađuje li vas činjenica da je predsjednik Monson ove riječi izrekao prije 50 godina? Ako smo tada bili utaboreni u borbi protiv neviđenog niza opačine, koliko nam više zla danas prijeti? Nije bez razloga Gospodin o našoj rasporedbi rekao: »I gle, neprijatelj se udružio« (NiS 38:12).

Rat u kojem »smo svi unovačeni«2 počeo je prije nego smo se rodili na zemlji. Počeo je čak prije nego je zemlja stvorena. Počeo je prije više tisućljeća u predsmrtnome obitavalištu, gdje se Sotona pobunio te »nastojaše uništiti opredjeljivanje čovjekovo« (Mojsije 4:3).

Sotona je izgubio bitku i »bijaše zbačen na zemlju« (Otkrivenje 12:9), gdje danas nastavlja svoj rat. Ovdje na zemlji on »ratuje protiv svetaca Božjih, i opkoljuje ih uokolo« (NiS 76:29) s lažima, obmanom i iskušenjima.

Ratuje protiv proroka i apostola. Ratuje protiv zakona ćudoredne čistoće i svetosti braka. Ratuje protiv obitelji i hrama. Ratuje protiv svega što je dobro i sveto.

Kako se boriti protiv takvog protivnika? Kako se boriti protiv zla koje se čini da preplavljuje naš svijet? Od čega je naš oklop? Tko su naši saveznici?

Jaganjčeva moć

Prorok Joseph Smith je podučavao da Sotona ima moć nad nama samo onoliko koliko mu dopustimo.3

Gledajući naše doba, Nefi »spazi[] moć Jaganjca Božjega, kako siđe na svece crkve Jaganjčeve, i na Gospodnji narod saveza, što bijaše raspršen po svemu licu zemaljskomu; i oni bijahu naoružani pravednošću i moću Božjom u velikoj slavi« (1. Nefi 14:14; kurziv nadodan).

Kako se možemo naoružati pravednošću i moći? Svetkujemo šabat i cijenimo svećeništvo. Sklapamo i obdržavamo svete saveze, radimo na svojoj obiteljskoj povijesti i odlazimo u hram. Neprestano nastojimo pokajati se i molimo Gospodina da »primijeni pomirbenu krv Kristovu tako da možemo primiti oprost grijeha svojih« (Mosija 4:2). Molimo se, služimo, svjedočimo i primjenjujemo vjeru u Isusa Krista.

Također se naoružavamo pravednošću i moću dok »pohranjuj[emo] u umovima svojim neprestance riječi života« (NiS 84:85). Te riječi sabiremo uranjajući u Sveta pisma i riječi Gospodinovih odabranih slugu, koji iznose njegovu volju, misao i glas (vidi NiS 68:4) na Općem saboru sljedećeg mjeseca.

U našoj borbi protiv zla uvijek moramo pamtiti da imamo pomoć s obje strane vela. Naši saveznici uključuju Boga, Vječnoga Oca, Gospodina Isusa Krista te Duha Svetoga.

Naši saveznici također uključuju neviđenu nebesku vojsku. »Ne boj se«, rekao je Elizej uplašenom mladiću dok su se suočavali s vojskom zla, »jer ih ima više s nama nego s njima« (vidi 2. Kraljevi 6:15–16).

Ne trebamo se bojati. Bog voli svoje svece. Nikad nas neće napustiti.

Znam da je Bog, u odgovoru na molitvu, ispunio moje zahtjeve da me oslobodi od zla. Svjedočim da uz pomoć Boga Oca, Spasitelja svijeta i Duha Svetoga možemo biti sigurni da će nam se dati i više nego dovoljno moći da se odupremo bilo kakvim silama zla s kojima se suočimo.

Uvijek budimo naoružani pravednošću kako bismo bili sigurni u konačnu pobjedu.

Napomene

  1. Thomas S. Monson, »Correlation Brings Blessings«, Relief Society Magazine, travanj 1967., 247

  2. »Poziv dan je svima«, Pjesmarica, br. 162

  3. Vidi Naučavanja predsjednika Crkve: Joseph Smith (2007.), 214