2015
Mormons bok på 110 språk
Mai 2015


Mormons bok på 110 språk

Da Mormons bok nylig ble utgitt på kosraensk, har den nå blitt oversatt til 110 språk. Kosrae er en øy i Mikronesia.

Trykte eksemplarer av Mormons bok på kosraensk vil være tilgjengelig i juli 2015. Digitale versjoner ble tilgjengelig på LDS.org, så vel som i mobilappene Gospel Library og Book of Mormon, i mars. Kirken lanserer nå digitale versjoner av Skriftene samtidig som teksten til bøkene sendes til trykkeriet. Dette gjør de nylig oversatte Skriftene tilgjengelig for medlemmene mye tidligere.

Flere nye oversettelser av Skriftene vil bli bekjentgjort de neste to årene. Tre nye oversettelser av Mormons bok og ytterligere fem oversettelser av trippelkombinasjonen (Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle publisert i én utgave) vil bli publisert i 2015 alene. Medlemmer som snakker disse språkene, vil bli informert når digitale versjoner blir publisert.